Format

Send to

Choose Destination
Ugeskr Laeger. 2014 May 26;176(11). pii: V65830.

Sundhedsvæsenets organisation og funktion øger social ulighed i sundhed.

[Article in Danish]

Author information

1
Forskningsenheden for Almen Praksis, Institut for Folkesundhed, Aarhus Universitet, Bartholins Alle 2, 8000 Aarhus C. p.vedsted@alm.au.dk.
PMID:
25096837

Supplemental Content

Full text links

Icon for Danish Medical Association
Loading ...
Support Center