Format

Send to

Choose Destination
Ortop Traumatol Rehabil. 2014 Mar-Apr;16(2):227-39. doi: 10.5604/15093492.1105250.

[Principles of prevention of venous thromboembolism in orthopedics and traumatology (updated on 02/18/2014)].

[Article in Polish]

Author information

1
Zespół Chirurgii Ortopedycznej i Traumatologii Szpitala HOSPITEN, Lanzarote, Hiszpania.
2
Katedra i Klinika Ortopedii i Traumatologii Narządu Ruchu Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, Warszawa.
3
Katedra i Klinika Ortopedii i Traumatologii Narządu Ruchu Śląskiego Uniwersytetu Medycznego, Katowice.
4
Klinika Reumoortopedii Instytutu Reumatologii, Warszawa.
5
Klinika Ortopedii Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego, Warszawa - Otwock.
6
Klinika intensywnej Terapii Kardiologiczno-Pulmonologicznej Instytutu Gruźlicy i Chorób Płuc, Warszawa.
PMID:
25041893
DOI:
10.5604/15093492.1105250
[Indexed for MEDLINE]

Supplemental Content

Loading ...
Support Center