Format

Send to

Choose Destination
An Pediatr (Barc). 2014 Mar;80(3):193-5. doi: 10.1016/j.anpedi.2013.06.006. Epub 2013 Oct 2.

[Prevalence of children under the age of 14 years exposed to secondhand smoke in vehicles in the city of Barcelona].

[Article in Spanish]

Author information

1
Unitat de Control del Tabaquisme, Programa de Prevenció i Control del Càncer, Institut Català d'Oncologia (ICO), L'Hospitalet de Llobregat, Barcelona, España; Grup de Prevenció i Control del Càncer, Institut d'Investigació Biomèdica de Bellvitge-IDIBELL, L'Hospitalet de Llobregat, Barcelona, España; Área de Bioestadística, Departament de Ciències Bàsiques, Universitat Internacional de Catalunya, Sant Cugat del Vallès, Barcelona, España. Electronic address: jmmartinez@iconcologia.net.
2
Unitat de Control del Tabaquisme, Programa de Prevenció i Control del Càncer, Institut Català d'Oncologia (ICO), L'Hospitalet de Llobregat, Barcelona, España; Centre for Research in Environmental Epidemiology (CREAL), Barcelona, España; CIBER Epidemiología y Salud Pública (CIBERESP), Barcelona, España.
3
Área de Bioestadística, Departament de Ciències Bàsiques, Universitat Internacional de Catalunya, Sant Cugat del Vallès, Barcelona, España.
4
Unitat de Control del Tabaquisme, Programa de Prevenció i Control del Càncer, Institut Català d'Oncologia (ICO), L'Hospitalet de Llobregat, Barcelona, España; Grup de Prevenció i Control del Càncer, Institut d'Investigació Biomèdica de Bellvitge-IDIBELL, L'Hospitalet de Llobregat, Barcelona, España; Departament de Ciències Clíniques, Universitat de Barcelona, Barcelona, España.
PMID:
24094367
DOI:
10.1016/j.anpedi.2013.06.006
[Indexed for MEDLINE]
Free full text

Supplemental Content

Full text links

Icon for Ediciones Doyma, S.L.
Loading ...
Support Center