Format

Send to

Choose Destination
Lakartidningen. 2010 Dec 8-14;107(49):3150; discussion 3150-1.

[Underutilization of anticancer agents--an example].

[Article in Swedish]

Author information

1
Avdelningen för infektionssjukdomar/klinisk virologi, institutionen för biomedicin, Göteborgs universitet. orjan.strannegard@microbio.gu.se
PMID:
21280349
[Indexed for MEDLINE]

Supplemental Content

Loading ...
Support Center