Format

Send to

Choose Destination
Lakartidningen. 2009 Sep 30-Oct 6;106(40):2522, 2524.

[New study on surgery in coronary disease and heart failure. Of what value is left ventricular reconstruction in addition to coronary surgery?].

[Article in Swedish]

Author information

1
Karolinska universitetssjukhuset, Solna, samt institutionen för molekylär medicin och kirurgi, Karolinska institutet, Stockholm. Ulrik.Sartipy@karolinska.se
PMID:
19908621
[Indexed for MEDLINE]

Supplemental Content

Loading ...
Support Center