Format

Send to

Choose Destination
Ugeskr Laeger. 2009 Mar 23;171(13):1093.

[Plasma lipids in non-fasting patients and signal values of laboratory results].

[Article in Danish]

Author information

1
Klinisk Biokemisk Afdeling, Herlev Hospital, DK-2730 Herlev. brno@heh.regionh.dk
PMID:
19321088
[Indexed for MEDLINE]

Supplemental Content

Loading ...
Support Center