Format

Send to

Choose Destination
Ugeskr Laeger. 2008 Sep 22;170(39):3059-62.

[Brief intervention in primary health care for patients with excessive alcohol drinking--is it effective?].

[Article in Danish]

Author information

1
Forskningsenheden for Almen Praksis, Center for Sundhed og Samfund, Københavns Universitet, DK-1014 København K. ab@gpract.ku.dk
PMID:
18822233
[Indexed for MEDLINE]

Supplemental Content

Loading ...
Support Center