Format

Send to

Choose Destination
Ugeskr Laeger. 2007 Aug 27;169(35):2897.

[J.C. Skou identified Na+,K+-pump--a breakthrough and its significance].

[Article in Danish]

Author information

1
Institut for Fysiologi og Biofysik, Aarhus Universitet, DK-8000 Arhus C. tc@fi.au.dk
PMID:
17878005
[Indexed for MEDLINE]

Supplemental Content

Loading ...
Support Center