Format

Send to

Choose Destination
Ugeskr Laeger. 2005 Mar 7;167(10):1164-6.

[Transportation and health. Odense - The National Cycling City of Denmark, 1999-2002 ].

[Article in Danish]

Author information

1
Syddansk Universitet, Institut for Idraet og Biomekanik, Odense. jtroelsen@health.sdu.dk
PMID:
15810573
[Indexed for MEDLINE]

Supplemental Content

Loading ...
Support Center