Format

Send to

Choose Destination
Lakartidningen. 2005 Feb 28-Mar 6;102(9):654-5, 658-9.

[Post-exertional respiratory problems in asthma are reduced by exercise].

[Article in Swedish]

Author information

1
Institutionen för neurovetenskap, enheten för sjukgymnastik, Uppsala universitet och Akademiska sjukhuset, Uppsala. margareta.emtner@sjukgym.uu.se
PMID:
15804038
[Indexed for MEDLINE]

Supplemental Content

Loading ...
Support Center