Format

Send to

Choose Destination
Ugeskr Laeger. 2003 Nov 10;165(46):4409-15.

[Ultrasonography of pregnant women in Denmark 1999-2000. Description of the development since 1980-1990].

[Article in Danish]

Author information

1
H:S Rigshospitalet, Juliane Marie Centret, Ultralydklinikken, Statens Institut for Folkesundhed, København.
PMID:
14655565
[Indexed for MEDLINE]

Supplemental Content

Loading ...
Support Center