Format

Send to

Choose Destination
Lakartidningen. 2001 Oct 31;98(44):4888-90.

[Traumatic stress and suicidal behavior of refugees--epidemiological findings].

[Article in Swedish]

Author information

1
Karolinska institutet, institutionen för folkhälsovetenskap, avdelningen för socialmedicin, Stockholm. Marcello.Ferrada-Noli@phs.ki.se
PMID:
11729803
[Indexed for MEDLINE]

Supplemental Content

Loading ...
Support Center