Format

Send to

Choose Destination
Pneumologia. 2000 Jan-Mar;49(1):55-64.

[The tuberculous patient: the subject of law].

[Article in Romanian]

Author information

1
Universitatea de Medicină şi Farmacie Târgu-Mureş, Disciplina de Medicină Legală şi Drept Medical.
PMID:
10916418
[Indexed for MEDLINE]

Supplemental Content

Loading ...
Support Center