U.S. flag

An official website of the United States government

Display Settings:

Format
Items per page
Sort by

Send to:

Choose Destination

PMC Full-Text Search Results

Items: 1 to 20 of 1406

1.
Chuan Hu, Yujun Song, Yiwei Zhang, Siqin He, Xueying Liu, Xiaotong Yang, Tao Gong, Yuan Huang, Huile Gao
Acta Pharm Sin B. 2023 May; 13(5): 2176–2187. Published online 2023 Feb 21. doi: 10.1016/j.apsb.2023.02.009
PMCID:
PMC10213972
2.
Chuanfeng Tang, Qiaona Wang, Jingyan Shen, Congying Wang, Hong Ding, Shiyu Wen, Fan Yang, Ruiqing Jiao, Xingxin Wu, Jianmei Li, Lingdong Kong
Acta Pharm Sin B. 2023 May; 13(5): 2017–2038. Published online 2023 Mar 15. doi: 10.1016/j.apsb.2023.03.010
PMCID:
PMC10213873
3.
Kan Xing Wu, Thinesshwary Yogarajah, Marcus Wing Choy Loe, Parveen Kaur, Regina Ching Hua Lee, Chee Keng Mok, Yi Hao Wong, Patchara Phuektes, Li Sze Yeo, Vincent T.K. Chow, Yong Wah Tan, Justin Jang Hann Chu
Acta Pharm Sin B. 2023 May; 13(5): 2039–2055. Published online 2023 Mar 18. doi: 10.1016/j.apsb.2023.03.015
PMCID:
PMC10213844
4.
Endong Zhang, Philana Phan, Zongmin Zhao
Acta Pharm Sin B. 2023 May; 13(5): 1789–1827. Published online 2022 Aug 28. doi: 10.1016/j.apsb.2022.08.020
PMCID:
PMC10213819
5.
Jie Chen, Xiaohong Wei, Qian Zhang, Yuzhuo Wu, Guiyang Xia, Huan Xia, Lingyan Wang, Hongcai Shang, Sheng Lin
Acta Pharm Sin B. 2023 May; 13(5): 1919–1955. Published online 2023 Feb 11. doi: 10.1016/j.apsb.2023.02.005
PMCID:
PMC10213818
6.
Jiang Xu, Shuai Guo, Xianmei Yin, Mingqian Li, He Su, Xuejiao Liao, Qiushi Li, Liang Le, Shiyu Chen, Baosheng Liao, Haoyu Hu, Juan Lei, Yingjie Zhu, Xiaohui Qiu, Lu Luo, Jun Chen, Ruiyang Cheng, Zhenzhan Chang, Han Zhang, Nicholas Chieh Wu, Yiming Guo, Dianyun Hou, Jin Pei, Jihai Gao, Yan Hua, Zhihai Huang, Shilin Chen
Acta Pharm Sin B. 2023 May; 13(5): 2234–2249. Published online 2022 Nov 17. doi: 10.1016/j.apsb.2022.11.015
PMCID:
PMC10213816
7.
Yun Teng, Yixue Huang, Hao Yu, Cenhao Wu, Qi Yan, Yingjie Wang, Ming Yang, Haifeng Xie, Tianyi Wu, Huilin Yang, Jun Zou
Acta Pharm Sin B. 2023 May; 13(5): 2269–2280. Published online 2023 Feb 28. doi: 10.1016/j.apsb.2023.02.018
PMCID:
PMC10213799
8.
Binghe Xu, Qingyuan Zhang, Xichun Hu, Qing Li, Tao Sun, Wei Li, Quchang Ouyang, Jingfen Wang, Zhongsheng Tong, Min Yan, Huiping Li, Xiaohua Zeng, Changping Shan, Xian Wang, Xi Yan, Jian Zhang, Yue Zhang, Jiani Wang, Liang Zhang, Ying Lin, Jifeng Feng, Qianjun Chen, Jian Huang, Lu Zhang, Lisong Yang, Ying Tian, Hongyan Shang
Acta Pharm Sin B. 2023 May; 13(5): 2250–2258. Published online 2023 Feb 9. doi: 10.1016/j.apsb.2023.02.001
PMCID:
PMC10213795
9.
Wei Wei, Qingxuan Zeng, Yan Wang, Xixi Guo, Tianyun Fan, Yinghong Li, Hongbin Deng, Liping Zhao, Xintong Zhang, Yonghua Liu, Yulong Shi, Jingyang Zhu, Xican Ma, Yanxiang Wang, Jiandong Jiang, Danqing Song
Acta Pharm Sin B. 2023 May; 13(5): 2138–2151. Published online 2022 Dec 14. doi: 10.1016/j.apsb.2022.12.009
PMCID:
PMC10213791
10.
Rolande Meudom, Yanxian Zhang, Michael A. VandenBerg, Lei Zou, Yi Wolf Zhang, Matthew J. Webber, Danny Hung-Chieh Chou
Acta Pharm Sin B. 2023 May; 13(5): 2281–2290. Published online 2023 Jan 12. doi: 10.1016/j.apsb.2023.01.007
PMCID:
PMC10213764
11.
Rania Awad, Avi Avital, Alejandro Sosnik
Acta Pharm Sin B. 2023 May; 13(5): 1866–1886. Published online 2022 Jul 9. doi: 10.1016/j.apsb.2022.07.003
PMCID:
PMC10213616
12.
Huitong Ruan, Yongfang Li, Cheng Wang, Yixu Jiang, Yulong Han, Yiwei Li, Dandan Zheng, Jing Ye, Gang Chen, Guo-yuan Yang, Lianfu Deng, Ming Guo, Xingcai Zhang, Yaohui Tang, Wenguo Cui
Acta Pharm Sin B. 2023 May; 13(5): 2202–2218. Published online 2022 Jun 10. doi: 10.1016/j.apsb.2022.06.007
PMCID:
PMC10213615
13.
Yichen Zhong, Shi Du, Yizhou Dong
Acta Pharm Sin B. 2023 Apr; 13(4): 1348–1357. Published online 2023 Mar 5. doi: 10.1016/j.apsb.2023.03.001
PMCID:
PMC10150179
14.
Xiaoqing Liu, Shuang Liang, Xiao Sang, Lili Chang, Shunli Fu, Han Yang, Huizhen Yang, Yongjun Liu, Na Zhang
Acta Pharm Sin B. 2023 Apr; 13(4): 1740–1754. Published online 2022 Sep 12. doi: 10.1016/j.apsb.2022.09.004
PMCID:
PMC10150160
15.
Yiwei Zhu, Lin Lei, Xinghui Wang, Linfang Chen, Wei Li, Jinxia Li, Chenchen Zhao, Xiliang Du, Yuxiang Song, Wenwen Gao, Guowen Liu, Xinwei Li
Acta Pharm Sin B. 2023 Apr; 13(4): 1616–1630. Published online 2023 Jan 29. doi: 10.1016/j.apsb.2023.01.019
PMCID:
PMC10150139
16.
Yau-tuen Chan, Hor-yue Tan, Yuanjun Lu, Cheng Zhang, Chien-shan Cheng, Junyu Wu, Ning Wang, Yibin Feng
Acta Pharm Sin B. 2023 Apr; 13(4): 1554–1567. Published online 2023 Feb 2. doi: 10.1016/j.apsb.2023.01.020
PMCID:
PMC10150138
17.
Jiaxuan He, Qiao Duan, Chunyan Ran, Ting Fu, Yuan Liu, Weihong Tan
Acta Pharm Sin B. 2023 Apr; 13(4): 1358–1370. Published online 2023 Jan 26. doi: 10.1016/j.apsb.2023.01.017
PMCID:
PMC10150127
18.
Changjun Lv, Minghui Sun, Yilei Guo, Wenxin Xia, Simiao Qiao, Yu Tao, Yulai Fang, Qin Zhang, Yanrong Zhu, Yusufu Yalikun, Yufeng Xia, Zhifeng Wei, Yue Dai
Acta Pharm Sin B. 2023 Apr; 13(4): 1600–1615. Published online 2023 Jan 18. doi: 10.1016/j.apsb.2023.01.016
PMCID:
PMC10150100
19.
Wei Tao
Acta Pharm Sin B. 2023 Apr; 13(4): 1346–1347. Published online 2023 Mar 8. doi: 10.1016/j.apsb.2023.03.005
PMCID:
PMC10150037
20.
Shuo Han, Xinru Chen, Leaf Huang
Acta Pharm Sin B. 2023 Apr; 13(4): 1371–1382. Published online 2022 Dec 13. doi: 10.1016/j.apsb.2022.12.005
PMCID:
PMC10149988

Display Settings:

Format
Items per page
Sort by

Send to:

Choose Destination

Supplemental Content

Find related data

Search details

See more...

Recent activity

Your browsing activity is empty.

Activity recording is turned off.

Turn recording back on

See more...
Support Center