Display Settings:

Format
Items per page
Sort by

Send to:

Choose Destination

Search results

Items: 1 to 20 of 112

  • Showing results for superoxide dismutase polygonum multiflorum. Your search for superoxide dismutas Polygonum multiflorum retrieved no results.
1.
Christian Büchter, Liang Zhao, Susannah Havermann, Sebastian Honnen, Gerhard Fritz, Peter Proksch, Wim Wätjen
Oxid Med Cell Longev. 2015; 2015: 124357. Published online 2015 May 5. doi: 10.1155/2015/124357
PMCID:
PMC4436517
2.
Li-ping Liu, Zhang-ping Liao, Dong Yin, Wei-dong Li, Dan Liu, Qing Li, Qi-ren Huang, Yao-fang Yang, Ming He
Acta Pharmacol Sin. 2010 Apr; 31(4): 405–412. Published online 2010 Mar 15. doi: 10.1038/aps.2010.7
PMCID:
PMC4007665
3.
Yin-yin Wang, Jie Li, Zeng-rui Wu, Bo Zhang, Hong-bin Yang, Qin Wang, Ying-chun Cai, Gui-xia Liu, Wei-hua Li, Yun Tang
Acta Pharmacol Sin. 2017 May; 38(5): 719–732. Published online 2017 Feb 27. doi: 10.1038/aps.2016.147
PMCID:
PMC5457689
4.
Cuiqing Liu, Yu Huang
Front Pharmacol. 2016; 7: 469. Published online 2016 Dec 1. doi: 10.3389/fphar.2016.00469
PMCID:
PMC5130975
5.
Shuang Ling, Jin-Wen Xu
Oxid Med Cell Longev. 2016; 2016: 4973239. Published online 2016 Jun 20. doi: 10.1155/2016/4973239
PMCID:
PMC4931083
6.
Ming Guo, Yue Liu, Zhu-Ye Gao, Da-zhuo Shi
Evid Based Complement Alternat Med. 2014; 2014: 163036. Published online 2014 Feb 13. doi: 10.1155/2014/163036
PMCID:
PMC3943287
7.
Lingling Zhang, Jianzong Chen
Oxid Med Cell Longev. 2018; 2018: 3641960. Published online 2018 Nov 4. doi: 10.1155/2018/3641960
PMCID:
PMC6247474
8.
Manru Zhou, Jin Li, Jingkai Wu, Yajun Yang, Xiaobing Zeng, Xiaohua Lv, Liao Cui, Weimin Yao, Yuyu Liu
Exp Ther Med. 2017 Sep; 14(3): 2445–2460. Published online 2017 Jul 18. doi: 10.3892/etm.2017.4802
PMCID:
PMC5609219
9.
Yun-Xia Li, Xiao-Hong Gong, Mei-Chen Liu, Cheng Peng, Peng Li, Yi-Tao Wang
Front Pharmacol. 2017; 8: 791. Published online 2017 Nov 1. doi: 10.3389/fphar.2017.00791
PMCID:
PMC5672018
10.
Zhao Jiang, Wenhong Wang, Chengcheng Guo
Mol Med Rep. 2017 Oct; 16(4): 5219–5224. Published online 2017 Aug 10. doi: 10.3892/mmr.2017.7225
PMCID:
PMC5647076
11.
Cheng-Yong Jiang, Xiao-Yan Qin, Mi-Mi Yuan, Gui-Jiang Lu, Yong Cheng
Oxid Med Cell Longev. 2018; 2018: 9501427. Published online 2018 Sep 19. doi: 10.1155/2018/9501427
PMCID:
PMC6169245
12.
Qiangqiang Wang, Yunxuan Huang, Chuixin Qin, Ming Liang, Xinliang Mao, Shuiming Li, Yongdong Zou, Weizhang Jia, Haifeng Li, Chung Wah Ma, Zebo Huang
Oxid Med Cell Longev. 2016; 2016: 8956981. Published online 2016 Jan 31. doi: 10.1155/2016/8956981
PMCID:
PMC4752986
13.
Weihua Yu, Xiaodi Zhang, Hao Wu, Qingbiao Zhou, Zhao Wang, Rui Liu, Jiangzheng Liu, Xin Wang, Chunxu Hai
Oxid Med Cell Longev. 2017; 2017: 1818575. Published online 2017 Apr 3. doi: 10.1155/2017/1818575
PMCID:
PMC5394384
14.
Bojiang Shen, John Truong, Ray Helliwell, Suresh Govindaraghavan, Nikolaus J Sucher
BMC Complement Altern Med. 2013; 13: 373. Published online 2013 Dec 27. doi: 10.1186/1472-6882-13-373
PMCID:
PMC3880008
15.
Wei Li, Xin-Nan Qu, Ye Han, Si-Wen Zheng, Jia Wang, Ying-Ping Wang
Int J Mol Sci. 2015 Feb; 16(2): 2446–2457. Published online 2015 Jan 22. doi: 10.3390/ijms16022446
PMCID:
PMC4346845
16.
17.
Lizhen Tao, Xiaofeng Li, Lingling Zhang, Jiyu Tian, Xiaobing Li, Xin Sun, Xuefen Li, Lin Jiang, Xiaojun Zhang, Jianzong Chen
PLoS One. 2011; 6(10): e26055. Published online 2011 Oct 6. doi: 10.1371/journal.pone.0026055
PMCID:
PMC3188584
18.
Guy-Armel Bounda, Wang Zhou, Dan-dan Wang, Feng Yu
Evid Based Complement Alternat Med. 2015; 2015: 329831. Published online 2015 Jun 14. doi: 10.1155/2015/329831
PMCID:
PMC4484835
19.
Ying Wang, Lu-qi Huang, Xi-can Tang, Hai-yan Zhang
Acta Pharmacol Sin. 2010 Jun; 31(6): 649–664. Published online 2010 Jun 4. doi: 10.1038/aps.2010.46
PMCID:
PMC4002969
20.
Chun‐Yan Shen, Jian‐Guo Jiang, Li Yang, Da‐Wei Wang, Wei Zhu
Br J Pharmacol. 2017 Jun; 174(11): 1395–1425. Published online 2016 Oct 29. doi: 10.1111/bph.13631
PMCID:
PMC5429334

Display Settings:

Format
Items per page
Sort by

Send to:

Choose Destination

Supplemental Content

Find related data

Search details

See more...

Recent activity

Your browsing activity is empty.

Activity recording is turned off.

Turn recording back on

See more...
Support Center