Display Settings:

Format
Items per page
Sort by

Send to:

Choose Destination

Search results

Items: 1 to 20 of 51527

1.
Siavash Iravani, Rajender S. Varma
Environ Chem Lett. 2020 Mar 10 : 1–25. doi: 10.1007/s10311-020-00984-0 [Epub ahead of print]
PMCID:
PMC7088420
2.
Michele Filippone, Arthur Marguerite, Karyn Le Hur, Gwendal Fève, Christophe Mora
Entropy (Basel) 2020 Aug; 22(8): 847. Published online 2020 Jul 31. doi: 10.3390/e22080847
PMCID:
PMC7517448
3.
Chuanshuai Li, Ahibur Rahaman, Weihua Lin, Hassan Mourad, Jie Meng, Alireza Honarfar, Dr. Mohamed Abdellah, Dr. Meiyuan Guo, Prof. Michael G. Richmond, Prof. Kaibo Zheng, Prof. Ebbe Nordlander
ChemSusChem. 2020 Jun 19; 13(12): 3252–3260. Published online 2020 May 8. doi: 10.1002/cssc.202000300
PMCID:
PMC7317712
4.
Angela M. Wagner, Jennifer M. Knipe, Gorka Orive, Nicholas A. Peppas
Acta Biomater.
Published in final edited form as: Acta Biomater. 2019 Aug; 94: 44–63. Published online 2019 May 11. doi: 10.1016/j.actbio.2019.05.022
PMCID:
PMC6642839
5.
Margaret Chern, Joshua C. Kays, Shashi Bhuckory, Allison M. Dennis
Methods Appl Fluoresc.
Published in final edited form as: Methods Appl Fluoresc. 2019 Jan 24; 7(1): 012005. Published online 2019 Jan 24. doi: 10.1088/2050-6120/aaf6f8
PMCID:
PMC7233465
6.
Sergii Morozov, Evangelina L. Pensa, Ali Hossain Khan, Anatolii Polovitsyn, Emiliano Cortés, Stefan A. Maier, Stefano Vezzoli, Iwan Moreels, Riccardo Sapienza
Sci Adv. 2020 Sep; 6(38): eabb1821. Published online 2020 Sep 18. doi: 10.1126/sciadv.abb1821
PMCID:
PMC7500932
7.
Nguyen Thi Kim Chung, Phat Tan Nguyen, Ha Thanh Tung, Dang Huu Phuc
Molecules. 2021 May; 26(9): 2638. Published online 2021 Apr 30. doi: 10.3390/molecules26092638
PMCID:
PMC8125700
8.
Bhargav D. Mansuriya, Zeynep Altintas
Sensors (Basel) 2020 Feb; 20(4): 1072. Published online 2020 Feb 16. doi: 10.3390/s20041072
PMCID:
PMC7070974
9.
Victor Malgras, Andrew Nattestad, Jung Ho Kim, Shi Xue Dou, Yusuke Yamauchi
Sci Technol Adv Mater. 2017; 18(1): 334–350. Published online 2017 May 15. doi: 10.1080/14686996.2017.1317219
PMCID:
PMC5439398
10.
Jason J. Calvin, Tierni M. Kaufman, Adam B. Sedlak, Michelle F. Crook, A. Paul Alivisatos
Nat Commun. 2021; 12: 2663. Published online 2021 May 11. doi: 10.1038/s41467-021-22947-x
PMCID:
PMC8113276
11.
R. C. C. Leon, C. H. Yang, J. C. C. Hwang, J. Camirand Lemyre, T. Tanttu, W. Huang, K. W. Chan, K. Y. Tan, F. E. Hudson, K. M. Itoh, A. Morello, A. Laucht, M. Pioro-Ladrière, A. Saraiva, A. S. Dzurak
Nat Commun. 2020; 11: 797. Published online 2020 Feb 11. doi: 10.1038/s41467-019-14053-w
PMCID:
PMC7012832
12.
Fitri Aulia Permatasari, Muhammad Alief Irham, Satria Zulkarnaen Bisri, Ferry Iskandar
Nanomaterials (Basel) 2021 Jan; 11(1): 91. Published online 2021 Jan 3. doi: 10.3390/nano11010091
PMCID:
PMC7824538
13.
TaeGi Lee, Kazushi Enomoto, Kazuma Ohshiro, Daishi Inoue, Tomoka Kikitsu, Kim Hyeon-Deuk, Yong-Jin Pu, DaeGwi Kim
Nat Commun. 2020; 11: 5471. Published online 2020 Oct 29. doi: 10.1038/s41467-020-19337-0
PMCID:
PMC7596095
14.
Chunmei Li, Yihan Wang, Hui Jiang, Xuemei Wang
Sensors (Basel) 2020 Jun; 20(12): 3488. Published online 2020 Jun 19. doi: 10.3390/s20123488
PMCID:
PMC7349518
15.
Yang Liu, Fei Han, Fushan Li, Yan Zhao, Maosheng Chen, Zhongwei Xu, Xin Zheng, Hailong Hu, Jianmin Yao, Tailiang Guo, Wanzhen Lin, Yuanhui Zheng, Baogui You, Pai Liu, Yang Li, Lei Qian
Nat Commun. 2019; 10: 2409. Published online 2019 Jun 3. doi: 10.1038/s41467-019-10406-7
PMCID:
PMC6547729
16.
Changhong Zhao, Xuebin Song, Ya Liu, Yifeng Fu, Lilei Ye, Nan Wang, Fan Wang, Lu Li, Mohsen Mohammadniaei, Ming Zhang, Qiqing Zhang, Johan Liu
J Nanobiotechnology. 2020; 18: 142. Published online 2020 Oct 2. doi: 10.1186/s12951-020-00698-z
PMCID:
PMC7532648
17.
Haifeng Qiao, Yadav P. Kandel, Sreenath K. Manikandan, Andrew N. Jordan, Saeed Fallahi, Geoffrey C. Gardner, Michael J. Manfra, John M. Nichol
Nat Commun. 2020; 11: 3022. Published online 2020 Jun 15. doi: 10.1038/s41467-020-16745-0
PMCID:
PMC7295761
18.
Marco Abbarchi, Takaaki Mano, Takashi Kuroda, Akihiro Ohtake, Kazuaki Sakoda
Nanomaterials (Basel) 2021 Feb; 11(2): 443. Published online 2021 Feb 10. doi: 10.3390/nano11020443
PMCID:
PMC7916409
19.
Shuo Cao, Jing Tang, Yunan Gao, Yue Sun, Kangsheng Qiu, Yanhui Zhao, Min He, Jin-An Shi, Lin Gu, David A. Williams, Weidong Sheng, Kuijuan Jin, Xiulai Xu
Sci Rep. 2015; 5: 8041. Published online 2015 Jan 27. doi: 10.1038/srep08041
PMCID:
PMC4306960
20.
Qiaoli Ren, Yuheng Ma, Shumin Zhang, Lu Ga, Jun Ai
ACS Omega. 2021 Mar 9; 6(9): 6361–6367. Published online 2021 Feb 25. doi: 10.1021/acsomega.0c06276
PMCID:
PMC7948225

Display Settings:

Format
Items per page
Sort by

Send to:

Choose Destination

Supplemental Content

PMC Images search for quantum dot

  • Fig. 2
  • Fig. 3
  • Fig. 5
  • Fig. 4
See more (5453)...

Find related data

Search details

See more...

Recent activity

Your browsing activity is empty.

Activity recording is turned off.

Turn recording back on

See more...
Support Center