Display Settings:

Format
Items per page
Sort by

Send to:

Choose Destination

Search results

Items: 1 to 20 of 4304

1.
Wei-Bo Zhang, Guang-Jun Wang, Kjell Fuxe
Evid Based Complement Alternat Med. 2015; 2015: 410979. Published online 2015 Mar 2. doi: 10.1155/2015/410979
PMCID:
PMC4363694
2.
Andrew C Ahn, Junru Wu, Gary J Badger, Richard Hammerschlag, Helene M Langevin
BMC Complement Altern Med. 2005; 5: 10. Published online 2005 May 9. doi: 10.1186/1472-6882-5-10
PMCID:
PMC1142259
3.
Juan Li, Qing Wang, Huiling Liang, Haoxu Dong, Yan Li, Ernest Hung Yu Ng, Xiaoke Wu
Evid Based Complement Alternat Med. 2012; 2012: 793841. Published online 2012 Dec 30. doi: 10.1155/2012/793841
PMCID:
PMC3546562
4.
Andrew C. Ahn, Min Park, Jessica R. Shaw, Claire A. McManus, Ted J. Kaptchuk, Helene M. Langevin
PLoS One. 2010; 5(7): e11907. Published online 2010 Jul 30. doi: 10.1371/journal.pone.0011907
PMCID:
PMC2912845
5.
C. Will Chen, Chen-Jei Tai, Cheuk-Sing Choy, Chau-Yun Hsu, Shoei-Loong Lin, Wing P. Chan, Han-Sun Chiang, Chang-An Chen, Ting-Kai Leung
Evid Based Complement Alternat Med. 2013; 2013: 739293. Published online 2013 Nov 7. doi: 10.1155/2013/739293
PMCID:
PMC3838801
6.
Ru-Yu Pan, Yung-Chi Hsu, Chih-Shung Wong, Shinn-Long Lin, Tsung-Ying Li, Chen-Hwan Cherng, Shan-Chi Ko, Chun-Chang Yeh
Medicine (Baltimore) 2016 Aug; 95(35): e4634. Published online 2016 Sep 2. doi: 10.1097/MD.0000000000004634
PMCID:
PMC5008566
7.
Sven Schroeder, Gesa Meyer-Hamme, Jianwei Zhang, Susanne Epplée, Thomas Friedemann, Weiguo Hu
Evid Based Complement Alternat Med. 2013; 2013: 256754. Published online 2013 Jan 29. doi: 10.1155/2013/256754
PMCID:
PMC3569893
8.
Siyi Yu, Jie Yang, Mingxiao Yang, Yan Gao, Jiao Chen, Yulan Ren, Leixiao Zhang, Liang Chen, Fanrong Liang, Youping Hu
Evid Based Complement Alternat Med. 2015; 2015: 752194. Published online 2015 Feb 24. doi: 10.1155/2015/752194
PMCID:
PMC4354715
9.
Zhu-qing Deng, Hui Zheng, Ling Zhao, Si-yuan Zhou, Ying Li, Fan-rong Liang
BMC Complement Altern Med. 2012; 12: 75. Published online 2012 Jun 14. doi: 10.1186/1472-6882-12-75
PMCID:
PMC3479065
10.
Herven Abelman, Shirley Abelman
Comput Math Methods Med. 2014; 2014: 950290. Published online 2014 Jun 19. doi: 10.1155/2014/950290
PMCID:
PMC4089945
11.
Herven Abelman, Shirley Abelman
Comput Math Methods Med. 2014; 2014: 492383. Published online 2014 Nov 12. doi: 10.1155/2014/492383
PMCID:
PMC4244934
12.
António Queirós, Ana Amorim-de-Sousa, Daniela Lopes-Ferreira, César Villa-Collar, Ángel Ramón Gutiérrez, José Manuel González-Méijome
Eye Vis (Lond) 2018; 5: 12. Published online 2018 May 20. doi: 10.1186/s40662-018-0106-1
PMCID:
PMC5960502
13.
Jeanne Adiwinata Pawitan
J Tradit Complement Med. 2018 Oct; 8(4): 437–442. Published online 2018 Apr 3. doi: 10.1016/j.jtcme.2017.08.004
PMCID:
PMC6174264
14.
Jie Shen, Frank Spors, Donald Egan, Chunming Liu
Clin Ophthalmol. 2018; 12: 345–358. Published online 2018 Feb 19. doi: 10.2147/OPTH.S151288
PMCID:
PMC5822858
15.
Jongwook Jeon, Sanghun Lee
Evid Based Complement Alternat Med. 2013; 2013: 439508. Published online 2013 May 16. doi: 10.1155/2013/439508
PMCID:
PMC3670526
16.
Bhawna Sharma, Alex Hankey, Niharika Nagilla, Kaniyamparambil Baburajan Meenakshy, Hongasandra Ramarao Nagendra
Int J Yoga. 2014 Jan-Jun; 7(1): 32–40. doi: 10.4103/0973-6131.123477
PMCID:
PMC4097913
17.
Chang Huang, Jiankang Liang, Li Han, Juntian Liu, Mengyun Yu, Baixiao Zhao
Evid Based Complement Alternat Med. 2017; 2017: 8242136. Published online 2017 Feb 19. doi: 10.1155/2017/8242136
PMCID:
PMC5337347
18.
Chun-Yi Lin, Tze-Taur Wei, Chen-Chen Wang, Wan-Chen Chen, Yu-Min Wang, Song-Yen Tsai
Evid Based Complement Alternat Med. 2018; 2018: 4960978. Published online 2018 Apr 2. doi: 10.1155/2018/4960978
PMCID:
PMC5902057
19.
Sheng-Xing Ma, Emeran Mayer, Paul Lee, Xi-yan Li, Ellen Z. Gao
Acupunct Electrother Res.
Published in final edited form as: Acupunct Electrother Res. 2015; 40(2): 73–86.
PMCID:
PMC4574101
20.
Weisheng Yang
Evid Based Complement Alternat Med. 2014; 2014: 107571. Published online 2014 Dec 2. doi: 10.1155/2014/107571
PMCID:
PMC4267216

Display Settings:

Format
Items per page
Sort by

Send to:

Choose Destination

Supplemental Content

PMC Images search for meridians

See more (542)...

Find related data

Search details

See more...

Recent activity

Your browsing activity is empty.

Activity recording is turned off.

Turn recording back on

See more...
Support Center