Display Settings:

Format
Items per page
Sort by

Send to:

Choose Destination

Search results

Items: 1 to 20 of 9441

1.
Xiao Lin, Yu Zhang, Hanhui Kuang, Jiongjiong Chen
BMC Genomics. 2013; 14: 335. Published online 2013 May 17. doi: 10.1186/1471-2164-14-335
PMCID:
PMC3679737
2.
Jordi Morata, Pere Puigdomènech
BMC Genomics. 2017; 18: 138. Published online 2017 Feb 8. doi: 10.1186/s12864-017-3529-5
PMCID:
PMC5299730
3.
Katsunori Tanaka, Yukari Akashi, Kenji Fukunaga, Tatsuya Yamamoto, Yasheng Aierken, Hidetaka Nishida, Chun Lin Long, Hiromichi Yoshino, Yo-Ichiro Sato, Kenji Kato
Breed Sci. 2013 Jun; 63(2): 183–196. Published online 2013 Jun 1. doi: 10.1270/jsbbs.63.183
PMCID:
PMC3688380
4.
César Ozuna, Ma. Fabiola León-Galván
Biomed Res Int. 2017; 2017: 2121878. Published online 2017 Oct 17. doi: 10.1155/2017/2121878
PMCID:
PMC5664370
5.
Hong Zhang, Huaisong Wang, Hongping Yi, Wenqiang Zhai, Guangzhi Wang, Qiushi Fu
Hortic Res. 2016; 3: 16014. Published online 2016 Apr 27. doi: 10.1038/hortres.2016.14
PMCID:
PMC4847005
6.
Paolo Iovieno, Giuseppe Andolfo, Adalgisa Schiavulli, Domenico Catalano, Luigi Ricciardi, Luigi Frusciante, Maria Raffaella Ercolano, Stefano Pavan
BMC Genomics. 2015; 16: 1112. Published online 2015 Dec 29. doi: 10.1186/s12864-015-2325-3
PMCID:
PMC4696115
7.
Huayu Zhu, Pengyao Song, Dal-Hoe Koo, Luqin Guo, Yanman Li, Shouru Sun, Yiqun Weng, Luming Yang
BMC Genomics. 2016; 17: 557. Published online 2016 Aug 5. doi: 10.1186/s12864-016-2870-4
PMCID:
PMC4974753
8.
Peng Gao, Hongyan Ma, Feishi Luan, Haibin Song
PLoS One. 2012; 7(12): e52431. Published online 2012 Dec 20. doi: 10.1371/journal.pone.0052431
PMCID:
PMC3527501
9.
Komal Raina, Dileep Kumar, Rajesh Agarwal
Semin Cancer Biol.
Published in final edited form as: Semin Cancer Biol. 2016 Oct; 40-41: 116–129. Published online 2016 Jul 21. doi: 10.1016/j.semcancer.2016.07.002
PMCID:
PMC5067200
10.
Víctor M González, Núria Aventín, Emilio Centeno, Pere Puigdomènech
BMC Genomics. 2014; 15(1): 1131. Published online 2014 Dec 17. doi: 10.1186/1471-2164-15-1131
PMCID:
PMC4378003
11.
Harry S. Paris, Marie-Christine Daunay, Jules Janick
Ann Bot. 2009 Jun; 103(8): 1187–1205. Published online 2009 Mar 24. doi: 10.1093/aob/mcp055
PMCID:
PMC2685323
12.
Jinpeng Wang, Pengchuan Sun, Yuxian Li, Yinzhe Liu, Nanshan Yang, Jigao Yu, Xuelian Ma, Sangrong Sun, Ruiyan Xia, Xiaojian Liu, Dongcen Ge, Sainan Luo, Yinmeng Liu, Youting Kong, Xiaobo Cui, Tianyu Lei, Li Wang, Zhenyi Wang, Weina Ge, Lan Zhang, Xiaoming Song, Min Yuan, Di Guo, Dianchuan Jin, Wei Chen, Yuxin Pan, Tao Liu, Guixian Yang, Yue Xiao, Jinshuai Sun, Cong Zhang, Zhibo Li, Haiqing Xu, Xueqian Duan, Shaoqi Shen, Zhonghua Zhang, Sanwen Huang, Xiyin Wang
Mol Biol Evol. 2018 Jan; 35(1): 16–26. Published online 2017 Sep 28. doi: 10.1093/molbev/msx242
PMCID:
PMC5850751
13.
Sathishkumar Natarajan, Hoy-Taek Kim, Senthil Kumar Thamilarasan, Karpagam Veerappan, Jong-In Park, Ill-Sup Nou
PLoS One. 2016; 11(6): e0157524. Published online 2016 Jun 16. doi: 10.1371/journal.pone.0157524
PMCID:
PMC4911151
14.
Sophie Thomas, Nathalie Boissot, Flavie Vanlerberghe-Masutti
BMC Evol Biol. 2012; 12: 47. Published online 2012 Apr 3. doi: 10.1186/1471-2148-12-47
PMCID:
PMC3368726
15.
Salam Y. Abu Zaitoun, Rana M. Jamous, Munqez J. Shtaya, Omar B. Mallah, Imad S. Eid, Mohammed S. Ali-Shtayeh
BMC Plant Biol. 2018; 18: 246. Published online 2018 Oct 19. doi: 10.1186/s12870-018-1475-2
PMCID:
PMC6194588
16.
Yuan Zhou, Yongshuo Ma, Jianguo Zeng, Lixin Duan, Xiaofeng Xue, Huaisong Wang, Tao Lin, Zhiqiang Liu, Kewu Zeng, Yang Zhong, Shu Zhang, Qun Hu, Min Liu, Huimin Zhang, James Reed, Tessa Moses, Xinyan Liu, Peng Huang, Zhixing Qing, Xiubin Liu, Pengfei Tu, Hanhui Kuang, Zhonghua Zhang, Anne Osbourn, Dae-Kyun Ro, Yi Shang, Sanwen Huang
Nat Plants.
Published in final edited form as: Nat Plants. 2016 Nov 28; 2: 16183. Published online 2016 Nov 28. doi: 10.1038/nplants.2016.183
PMCID:
PMC5449191
17.
Carmen Leida, Claudio Moser, Cristina Esteras, Ronan Sulpice, John E Lunn, Frank de Langen, Antonio J Monforte, Belen Picó
BMC Genet. 2015; 16: 28. Published online 2015 Mar 19. doi: 10.1186/s12863-015-0183-2
PMCID:
PMC4380257
18.
Jason M Argyris, Aurora Ruiz-Herrera, Pablo Madriz-Masis, Walter Sanseverino, Jordi Morata, Marta Pujol, Sebastián E Ramos-Onsins, Jordi Garcia-Mas
BMC Genomics. 2015; 16(1): 4. Published online 2015 Jan 22. doi: 10.1186/s12864-014-1196-3
PMCID:
PMC4316794
19.
David Latrasse, Natalia Y. Rodriguez-Granados, Alaguraj Veluchamy, Kiruthiga Gayathri Mariappan, Claudia Bevilacqua, Nicolas Crapart, Celine Camps, Vivien Sommard, Cécile Raynaud, Catherine Dogimont, Adnane Boualem, Moussa Benhamed, Abdelhafid Bendahmane
Epigenetics Chromatin. 2017; 10: 22. Published online 2017 Jun 6. doi: 10.1186/s13072-017-0132-6
PMCID:
PMC5460419
20.
Hongjian Wan, Wei Yuan, Kailiang Bo, Jia Shen, Xin Pang, Jinfeng Chen
BMC Genomics. 2013; 14: 109. Published online 2013 Feb 19. doi: 10.1186/1471-2164-14-109
PMCID:
PMC3599390

Display Settings:

Format
Items per page
Sort by

Send to:

Choose Destination

Supplemental Content

PMC Images search for melon

  • Figure 3
  • Figure 2
  • Fig 2
  • Figure 3
See more (1510)...

Find related data

Search details

See more...

Recent activity

Your browsing activity is empty.

Activity recording is turned off.

Turn recording back on

See more...
Support Center