Display Settings:

Format
Items per page
Sort by

Send to:

Choose Destination

Search results

Items: 1 to 20 of 2007

1.
Muhammad Imran, Muhammad Sajid Arshad, Masood Sadiq Butt, Joong-Ho Kwon, Muhammad Umair Arshad, Muhammad Tauseef Sultan
Lipids Health Dis. 2017; 16: 84. Published online 2017 May 2. doi: 10.1186/s12944-017-0449-y
PMCID:
PMC5414237
2.
Fuchsia Gold-Smith, Alyssa Fernandez, Karen Bishop
Nutrients. 2016 Jul; 8(7): 396. Published online 2016 Jun 28. doi: 10.3390/nu8070396
PMCID:
PMC4963872
3.
WEI SHI, JIAGANG DENG, RONGSHENG TONG, YONG YANG, XIA HE, JIANZHEN LV, HAILIAN WANG, SHAOPING DENG, PING QI, DINGDING ZHANG, YI WANG
Mol Med Rep. 2016 Apr; 13(4): 3423–3432. Published online 2016 Feb 29. doi: 10.3892/mmr.2016.4947
PMCID:
PMC4805064
4.
Renata Ochocka, Anna Hering, Justyna Stefanowicz–Hajduk, Krzysztof Cal, Helena Barańska
PLoS One. 2017; 12(7): e0181542. Published online 2017 Jul 27. doi: 10.1371/journal.pone.0181542
PMCID:
PMC5531637
5.
Luz M. Acevedo, Ana I. Raya, Julio M. Martínez-Moreno, Escolástico Aguilera–Tejero, José-Luis L. Rivero
PLoS One. 2017; 12(3): e0173028. Published online 2017 Mar 2. doi: 10.1371/journal.pone.0173028
PMCID:
PMC5333851
6.
Bingyu Zou, Hailian Wang, Yilong Liu, Ping Qi, Tiantian Lei, Minghan Sun, Yi Wang
Oncol Rep. 2017 Sep; 38(3): 1431–1441. Published online 2017 Jul 13. doi: 10.3892/or.2017.5814
PMCID:
PMC5549032
7.
Pabitra Bikash Pal, Krishnendu Sinha, Parames C. Sil
PLoS One. 2014; 9(9): e107220. Published online 2014 Sep 18. doi: 10.1371/journal.pone.0107220
PMCID:
PMC4169432
8.
Yanyan Song, Wei Liu, Ke Tang, Junting Zang, Dong Li, Hang Gao
J Diabetes Res. 2020; 2020: 9481720. Published online 2020 Jan 31. doi: 10.1155/2020/9481720
PMCID:
PMC7016412
9.
Hailian Wang, Xia He, Tiantian Lei, Yilong Liu, Guoli Huai, Minghan Sun, Shaoping Deng, Hongji Yang, Rongsheng Tong, Yi Wang
Int J Mol Med. 2018 Jun; 41(6): 3231–3242. Published online 2018 Mar 1. doi: 10.3892/ijmm.2018.3524
PMCID:
PMC5881804
10.
Kun Ren, Heng Li, Hui-Fang Zhou, Yin Liang, Min Tong, Lu Chen, Xi-Long Zheng, Guo-Jun Zhao
Aging (Albany NY) 2019 Dec 15; 11(23): 10992–11009. Published online 2019 Dec 2. doi: 10.18632/aging.102498
PMCID:
PMC6932905
11.
Jia Shi, Hongbin Lv, Chen Tang, Yujie Li, Jing Huang, Hong Zhang
Mol Med Rep. 2021 Jun; 23(6): 473. Published online 2021 Apr 21. doi: 10.3892/mmr.2021.12112
PMCID:
PMC8097750
12.
13.
Ananth Kumar Kammalla, Mohan Kumar Ramasamy, Jyothi Inampudi, Govind Prasad Dubey, Aruna Agrawal, Ilango Kaliappan
AAPS PharmSciTech. 2015 Apr; 16(2): 250–258. Published online 2014 Oct 2. doi: 10.1208/s12249-014-0206-8
PMCID:
PMC4370957
14.
Qiao Zhang, Xiangju Kong, Hang Yuan, Hongjun Guan, Ying Li, Yucun Niu
J Diabetes Res. 2019; 2019: 2052675. Published online 2019 Jan 27. doi: 10.1155/2019/2052675
PMCID:
PMC6369470
15.
Zhengcai Du, Fangcao Fanshi, Yu-Heng Lai, Jung-Ren Chen, Erwei Hao, Jiagang Deng, Chung-Der Hsiao
Biosci Rep. 2019 Sep 30; 39(9): BSR20190488. Prepublished online 2019 Sep 4. Published online 2019 Sep 20. doi: 10.1042/BSR20190488
PMCID:
PMC6753319
16.
Ling-Zhi Ding, Xiao Teng, Zhao-Bo Zhang, Chang-Jun Zheng, Shi-Hong Chen
Int J Mol Med. 2018 May; 41(5): 2517–2526. Published online 2018 Feb 20. doi: 10.3892/ijmm.2018.3506
PMCID:
PMC5846652
17.
Hong-Wei Guo, Chen-Xia Yun, Guang-Han Hou, Jun Du, Xin Huang, Yi Lu, Evan T. Keller, Jian Zhang, Jia-Gang Deng
PLoS One. 2014; 9(6): e100394. Published online 2014 Jun 23. doi: 10.1371/journal.pone.0100394
PMCID:
PMC4067356
18.
Yao Li, Yaosen Wu, Kaixia Jiang, Wen Han, Jing Zhang, Lin Xie, Yanlong Liu, Jian Xiao, Xiangyang Wang
Oxid Med Cell Longev. 2019; 2019: 8783197. Published online 2019 Oct 15. doi: 10.1155/2019/8783197
PMCID:
PMC6815628
19.
Marta Szandruk, Anna Merwid-Ląd, Adam Szeląg
Inflammopharmacology. 2018; 26(2): 571–581. Published online 2017 Mar 24. doi: 10.1007/s10787-017-0337-0
PMCID:
PMC5859701
20.
Hai-Lian Wang, Chun-Yang Li, Bin Zhang, Yuan-De Liu, Bang-Min Lu, Zheng Shi, Na An, Liang-Kai Zhao, Jing-Jing Zhang, Jin-Ku Bao, Yi Wang
Int J Mol Sci. 2014 May; 15(5): 9016–9035. Published online 2014 May 20. doi: 10.3390/ijms15059016
PMCID:
PMC4057772

Display Settings:

Format
Items per page
Sort by

Send to:

Choose Destination

Supplemental Content

PMC Images search for mangiferin

  • Figure 5
  • Figure 3
  • Figure 2
  • Figure 2
See more (837)...

Find related data

Search details

See more...

Recent activity

Your browsing activity is empty.

Activity recording is turned off.

Turn recording back on

See more...
Support Center