Display Settings:

Format
Items per page
Sort by

Send to:

Choose Destination

Search results

Items: 1 to 20 of 84290

1.
Zhihui Ma, Yongtian Qin, Yafei Wang, Xiaofeng Zhao, Fangfang Zhang, Jihua Tang, Zhiyuan Fu
PLoS One. 2015; 10(12): e0144050. Published online 2015 Dec 2. doi: 10.1371/journal.pone.0144050
PMCID:
PMC4668103
2.
José de Jesús Sánchez González, José Ariel Ruiz Corral, Guillermo Medina García, Gabriela Ramírez Ojeda, Lino De la Cruz Larios, James Brendan Holland, Roberto Miranda Medrano, Giovanni Emmanuel García Romero
PLoS One. 2018; 13(2): e0192676. Published online 2018 Feb 16. doi: 10.1371/journal.pone.0192676
PMCID:
PMC5815594
3.
Swayamjit Ray, Patrick C.M.S. Alves, Imtiaz Ahmad, Iffa Gaffoor, Flor E. Acevedo, Michelle Peiffer, Shan Jin, Yang Han, Samina Shakeel, Gary W. Felton, Dawn S. Luthe
Plant Physiol. 2016 May; 171(1): 694–706. Published online 2016 Mar 15. doi: 10.1104/pp.15.01854
PMCID:
PMC4854684
4.
Xiang Lu, Xuan Zhou, Yu Cao, Meixue Zhou, David McNeil, Shan Liang, Chengwei Yang
Front Plant Sci. 2017; 8: 136. Published online 2017 Feb 7. doi: 10.3389/fpls.2017.00136
PMCID:
PMC5293773
5.
Ning Yang, Xi-Wen Xu, Rui-Ru Wang, Wen-Lei Peng, Lichun Cai, Jia-Ming Song, Wenqiang Li, Xin Luo, Luyao Niu, Yuebin Wang, Min Jin, Lu Chen, Jingyun Luo, Min Deng, Long Wang, Qingchun Pan, Feng Liu, David Jackson, Xiaohong Yang, Ling-Ling Chen, Jianbing Yan
Nat Commun. 2017; 8: 1874. Published online 2017 Nov 30. doi: 10.1038/s41467-017-02063-5
PMCID:
PMC5707364
6.
Nicola Maria Giuseppe Ardenghi, Graziano Rossi, Filippo Guzzon
PeerJ. 2018; 6: e5123. Published online 2018 Jul 4. doi: 10.7717/peerj.5123
PMCID:
PMC6035727
7.
Guanghui Xu, Xufeng Wang, Cheng Huang, Dingyi Xu, Dan Li, Jinge Tian, Qiuyue Chen, Chenglong Wang, Yameng Liang, Yaoyao Wu, Xiaohong Yang, Feng Tian
New Phytol. 2017 Apr; 214(2): 852–864. Published online 2017 Jan 9. doi: 10.1111/nph.14400
PMCID:
PMC5363343
8.
Li Guo, Xuehan Wang, Min Zhao, Cheng Huang, Cong Li, Dan Li, Chin Jian Yang, Alessandra M. York, Wei Xue, Guanghui Xu, Yameng Liang, Qiuyue Chen, John F. Doebley, Feng Tian
Curr Biol. 2018 Sep 24; 28(18): 3005–3015.e4. Published online 2018 Sep 13. doi: 10.1016/j.cub.2018.07.029
PMCID:
PMC6537595
9.
Hongjian Zheng, Hui Wang, Hua Yang, Jinhong Wu, Biao Shi, Run Cai, Yunbi Xu, Aizhong Wu, Lijun Luo
PLoS One. 2013; 8(6): e66606. Published online 2013 Jun 20. doi: 10.1371/journal.pone.0066606
PMCID:
PMC3688585
10.
Hubert Sytykiewicz
Int J Mol Sci. 2016 Mar; 17(3): 268. Published online 2016 Feb 23. doi: 10.3390/ijms17030268
PMCID:
PMC4813132
11.
Shengxue Liu, Xianglan Wang, Hongwei Wang, Haibo Xin, Xiaohong Yang, Jianbing Yan, Jiansheng Li, Lam-Son Phan Tran, Kazuo Shinozaki, Kazuko Yamaguchi-Shinozaki, Feng Qin
PLoS Genet. 2013 Sep; 9(9): e1003790. Published online 2013 Sep 26. doi: 10.1371/journal.pgen.1003790
PMCID:
PMC3784558
12.
Guifeng Wang, Mingyu Zhong, Jiajia Wang, Jushan Zhang, Yuanping Tang, Gang Wang, Rentao Song
J Exp Bot. 2014 Mar; 65(4): 923–938. Published online 2013 Dec 21. doi: 10.1093/jxb/ert437
PMCID:
PMC3935558
13.
Yinqiao Jian, Cheng Xu, Zifeng Guo, Shanhong Wang, Yunbi Xu, Cheng Zou
Sci Rep. 2017; 7: 5954. Published online 2017 Jul 20. doi: 10.1038/s41598-017-06153-8
PMCID:
PMC5519714
14.
Jonathan I. Gent, Na Wang, R. Kelly Dawe
Genome Biol. 2017; 18: 121. Published online 2017 Jun 21. doi: 10.1186/s13059-017-1249-4
PMCID:
PMC5480163
15.
Edyta Skrzypek, Tomasz Warzecha, Angelika Noga, Marzena Warchoł, Ilona Czyczyło-Mysza, Kinga Dziurka, Izabela Marcińska, Kamila Kapłoniak, Agnieszka Sutkowska, Zygmunt Nita, Krystyna Werwińska, Dominika Idziak-Helmcke, Magdalena Rojek, Marta Hosiawa-Barańska
PeerJ. 2018; 6: e5107. Published online 2018 Jun 25. doi: 10.7717/peerj.5107
PMCID:
PMC6022724
16.
Liancheng Wu, Mingna Li, Lei Tian, Shunxi Wang, Liuji Wu, Lixia Ku, Jun Zhang, Xiaoheng Song, Haiping Liu, Yanhui Chen
PLoS One. 2017; 12(10): e0185838. Published online 2017 Oct 3. doi: 10.1371/journal.pone.0185838
PMCID:
PMC5626513
17.
Ruirui Xu, Shizhong Zhang, Jinguang Huang, Chengchao Zheng
PLoS One. 2013; 8(11): e78982. Published online 2013 Nov 12. doi: 10.1371/journal.pone.0078982
PMCID:
PMC3827086
18.
Runqing Yue, Caixia Lu, Xiaohua Han, Shulei Guo, Shufeng Yan, Lu Liu, Xiaolei Fu, Nana Chen, Xinhai Guo, Haifeng Chi, Shuanggui Tie
BMC Plant Biol. 2018; 18: 191. Published online 2018 Sep 12. doi: 10.1186/s12870-018-1419-x
PMCID:
PMC6136180
19.
Rajib Saha, Patrick F. Suthers, Costas D. Maranas
PLoS One. 2011; 6(7): e21784. Published online 2011 Jul 6. doi: 10.1371/journal.pone.0021784
PMCID:
PMC3131064
20.
Ke Xie, Suowei Wu, Ziwen Li, Yan Zhou, Danfeng Zhang, Zhenying Dong, Xueli An, Taotao Zhu, Simiao Zhang, Shuangshuang Liu, Jinping Li, Xiangyuan Wan
Theor Appl Genet. 2018; 131(6): 1363–1378. Published online 2018 Mar 15. doi: 10.1007/s00122-018-3083-9
PMCID:
PMC5945757

Display Settings:

Format
Items per page
Sort by

Send to:

Choose Destination

Supplemental Content

PMC Images search for maize

  • Fig 4
  • Figure 3
  • Fig 7
  • Figure 3
See more (24388)...

Find related data

Search details

See more...

Recent activity

Your browsing activity is empty.

Activity recording is turned off.

Turn recording back on

See more...
Support Center