Display Settings:

Format
Items per page
Sort by

Send to:

Choose Destination

Search results

Items: 1 to 20 of 226

1.
Henry O. Meissner, Alina Mscisz, Marek Baraniak, Ewa Piatkowska, Pawel Pisulewski, Mieczyslaw Mrozikiewicz, Teresa Bobkiewicz-Kozlowska
Int J Biomed Sci. 2017 Jun; 13(2): 58–73.
PMCID:
PMC5542917
2.
Ali Talimian, Vaclav Pouchly, Karel Maca, Dusan Galusek
Materials (Basel) 2020 Jan; 13(1): 102. Published online 2019 Dec 24. doi: 10.3390/ma13010102
PMCID:
PMC6982000
3.
Aimin Li, Shenglin Duan, Yanting Dang, Xi Zhang, Kai Xia, Shiwei Liu, Xiaofeng Han, Jian Wen, Zijie Li, Xi Wang, Jia Liu, Peng Yuan, Xiao-Dong Gao
Sci Rep. 2019; 9: 12216. Published online 2019 Aug 21. doi: 10.1038/s41598-019-47571-0
PMCID:
PMC6704143
4.
Simona Tafuri, Natascia Cocchia, Domenico Carotenuto, Anastasia Vassetti, Alessia Staropoli, Vincenzo Mastellone, Vincenzo Peretti, Francesca Ciotola, Sara Albarella, Chiara Del Prete, Veronica Palumbo, Luigi Esposito, Francesco Vinale, Francesca Ciani
Molecules. 2019 May; 24(10): 1981. Published online 2019 May 23. doi: 10.3390/molecules24101981
PMCID:
PMC6571579
5.
Carla Gonzales-Arimborgo, Irma Yupanqui, Elsa Montero, Dulce E. Alarcón-Yaquetto, Alisson Zevallos-Concha, Lidia Caballero, Manuel Gasco, Jianping Zhao, Ikhlas A. Khan, Gustavo F. Gonzales
Pharmaceuticals (Basel) 2016 Sep; 9(3): 49. Published online 2016 Aug 18. doi: 10.3390/ph9030049
PMCID:
PMC5039502
6.
Qiansi Chen, Meng Li, Chen Wang, Zefeng Li, Jiayang Xu, Qingxia Zheng, Pingping Liu, Huina Zhou
Genes (Basel) 2018 Jul; 9(7): 335. Published online 2018 Jul 3. doi: 10.3390/genes9070335
PMCID:
PMC6071217
7.
Henry O. Meissner, Alina Mscisz, Mieczyslaw Mrozikiewicz, Marek Baraniak, Sebastian Mielcarek, Bogdan Kedzia, Ewa Piatkowska, Justyna Jólkowska, Pawel Pisulewski
Int J Biomed Sci. 2015 Sep; 11(3): 131–145.
PMCID:
PMC4614013
8.
Henry O. Meissner, Alina Mscisz, Bogdan Kedzia, Pawel Pisulewski, Ewa Piatkowska
Int J Biomed Sci. 2015 Mar; 11(1): 1–15.
PMCID:
PMC4392557
9.
Yanyan Zhou, Peng Li, Adelheid Brantner, Hongjie Wang, Xinbin Shu, Jian Yang, Nan Si, Lingyu Han, Haiyu Zhao, Baolin Bian
Sci Rep. 2017; 7: 44660. Published online 2017 Mar 17. doi: 10.1038/srep44660
PMCID:
PMC5356334
10.
Yusuke Aoki, Akira Tsujimura, Yuki Nagashima, Ippei Hiramatsu, Yuka Uesaka, Taiji Nozaki, Tatsuya Ogishima, Masato Shirai, Yukihiro Shoyama, Hiromitsu Tanaka, Shigeo Horie
Reprod Med Biol. 2019 Jan; 18(1): 57–64. Published online 2018 Oct 24. doi: 10.1002/rmb2.12251
PMCID:
PMC6332831
11.
Shan-Shan Guo, Xiao-Fang Gao, Yan-Rong Gu, Zhong-Xiao Wan, A-Ming Lu, Zheng-Hong Qin, Li Luo
Evid Based Complement Alternat Med. 2016; 2016: 4394261. Published online 2016 Aug 28. doi: 10.1155/2016/4394261
PMCID:
PMC5018343
12.
Wenting Fei, Yan Hou, Na Yue, Xue Zhou, Yujie Wang, Linyuan Wang, Aimin Li, Jianjun Zhang
Eur J Med Res. 2020; 25: 24. Published online 2020 Jun 29. doi: 10.1186/s40001-020-00420-7
PMCID:
PMC7322873
13.
H. O. Meissner, A. Mscisz, H. Reich-Bilinska, P. Mrozikiewicz, T. Bobkiewicz-Kozlowska, B. Kedzia, A. Lowicka, I. Barchia
Int J Biomed Sci. 2006 Dec; 2(4): 375–394.
PMCID:
PMC3614644
14.
Junhao Chen, Jiawei Zhang, Meigui Lin, Wei Dong, Xinyue Guo, Yang Dong, Zhengjia Wang, Liangsheng Zhang, Fei Chen
Database (Oxford) 2018; 2018: bay113. Published online 2018 Oct 19. doi: 10.1093/database/bay113
PMCID:
PMC6195103
15.
H. O. Meissner, W. Kapczynski, A. Mscisz, J. Lutomski
Int J Biomed Sci. 2005 Jun; 1(1): 33–45.
PMCID:
PMC3614576
16.
H. O. Meissner, B. Kedzia, P. M. Mrozikiewicz, A. Mscisz
Int J Biomed Sci. 2006 Feb; 2(1): 13–28.
PMCID:
PMC3614567
17.
Ingrid Melnikovova, Tomas Fait, Michaela Kolarova, Eloy C. Fernandez, Luigi Milella
Evid Based Complement Alternat Med. 2015; 2015: 324369. Published online 2015 Sep 1. doi: 10.1155/2015/324369
PMCID:
PMC4569766
18.
19.
H. O. Meissner, P. Mrozikiewicz, T. Bobkiewicz-Kozlowska, A. Mscisz, B. Kedzia, A. Lowicka, H. Reich-Bilinska, W. Kapczynski, I. Barchia
Int J Biomed Sci. 2006 Sep; 2(3): 260–272.
PMCID:
PMC3614604
20.

Display Settings:

Format
Items per page
Sort by

Send to:

Choose Destination

Supplemental Content

PMC Images search for maca powder

See more (5)...

Find related data

Search details

See more...

Recent activity

Your browsing activity is empty.

Activity recording is turned off.

Turn recording back on

See more...
Support Center