Display Settings:

Format
Items per page
Sort by

Send to:

Choose Destination

Search results

Items: 1 to 20 of 1479

1.
Ki Nam Yoon, Nuhu Alam, Jae Seong Lee, Hae Jin Cho, Hye Young Kim, Mi Ja Shim, Min Woong Lee, Tae Soo Lee
Mycobiology. 2011 Jun; 39(2): 96–102. Published online 2011 Jun 16. doi: 10.4489/MYCO.2011.39.2.096
PMCID:
PMC3385098
2.
Kuo-Hsiung Lee, Susan L. Morris-Natschke, Xiaoming Yang, Rong Huang, Ting Zhou, Shou-Fang Wu, Qian Shi, Hideji Itokawa
J Tradit Complement Med. 2012 Apr-Jun; 2(2): 84–95.
PMCID:
PMC3942920
3.
Guo-Qing Zhang, Ying-Ying Wu, Tzi-Bun Ng, Qing-Jun Chen, He-Xiang Wang
Biomed Res Int. 2013; 2013: 540239. Published online 2013 Mar 21. doi: 10.1155/2013/540239
PMCID:
PMC3618926
4.
HYUN YANG, INHO HWANG, SUN KIM, CHANGHWAN AHN, EUI-JU HONG, EUI-BAE JEUNG
Exp Ther Med. 2013 Aug; 6(2): 465–468. Published online 2013 May 24. doi: 10.3892/etm.2013.1130
PMCID:
PMC3786940
5.
Kouki Fujioka, Nobuo Shimizu, Yoshinobu Manome, Keiichi Ikeda, Kenji Yamamoto, Yasuko Tomizawa
Sensors (Basel) 2013 Nov; 13(11): 15532–15548. Published online 2013 Nov 13. doi: 10.3390/s131115532
PMCID:
PMC3871107
6.
7.
Jinglin Wang, Weiyong Li, Xiao Huang, Ying Liu, Qiang Li, Ziming Zheng, Kaiping Wang
Oncotarget. 2017 Jan 3; 8(1): 610–623. Published online 2016 Nov 21. doi: 10.18632/oncotarget.13481
PMCID:
PMC5352182
8.
Camila Nemoto de Mendonça, Priscila Mara Chaves e Silva, João Carlos Regazzi Avelleira, Fátima Satomi Nishimori, Flavia de Freire Cassia
An Bras Dermatol. 2015 Mar-Apr; 90(2): 276–278. doi: 10.1590/abd1806-4841.20153396
PMCID:
PMC4371686
9.
Peter Lingström, Egija Zaura, Haidar Hassan, Mark J. Buijs, Pamie Hedelin, Jonathan Pratten, David Spratt, Maria Daglia, Aneta Karbowiak, Caterina Signoretto, Martijn Rosema, Fridus van der Weijden, Michael Wilson
J Biomed Biotechnol. 2012; 2012: 217164. Published online 2012 Feb 7. doi: 10.1155/2012/217164
PMCID:
PMC3303676
10.
HYUN YANG, INHO HWANG, SUN KIM, EUI-JU HONG, EUI-BAE JEUNG
Exp Ther Med. 2013 Dec; 6(6): 1409–1413. Published online 2013 Oct 8. doi: 10.3892/etm.2013.1333
PMCID:
PMC3829752
11.
Mary Jo Feeney, Johanna Dwyer, Clare M. Hasler-Lewis, John A. Milner, Manny Noakes, Sylvia Rowe, Mark Wach, Robert B. Beelman, Joe Caldwell, Margherita T. Cantorna, Lisa A. Castlebury, Shu-Ting Chang, Lawrence J. Cheskin, Roger Clemens, Greg Drescher, Victor L. Fulgoni, III, David B. Haytowitz, Van S. Hubbard, David Law, Amy Myrdal Miller, Bart Minor, Susan S. Percival, Gabriela Riscuta, Barbara Schneeman, Suzanne Thornsbury, Cheryl D. Toner, Catherine E. Woteki, Dayong Wu
J Nutr. 2014 Jul; 144(7): 1128S–1136S. Published online 2014 May 8. doi: 10.3945/jn.114.190728
PMCID:
PMC4056650
12.
Xin Qiao, Wen Huang, Yinbing Bian
Int J Environ Res Public Health. 2014 Dec; 11(12): 12486–12498. Published online 2014 Dec 1. doi: 10.3390/ijerph111212486
PMCID:
PMC4276626
13.
Liqin Wang, Cuiqin Wang, Xia Gao, Nuo Xu, Lin Lin, Huajie Zhao, Shouhua Jia, Le Jia
BMC Complement Altern Med. 2015; 15: 111. Published online 2015 Apr 9. doi: 10.1186/s12906-015-0630-7
PMCID:
PMC4409736
14.
15.
Mendel Friedman
Foods. 2016 Dec; 5(4): 80. Published online 2016 Nov 29. doi: 10.3390/foods5040080
PMCID:
PMC5302426
16.
Mahbuba Moonmoon, Nasrat Jahan Shelly, Md. Asaduzzaman Khan, Md. Nazim Uddin, Kamal Hossain, Mousumi Tania, Saleh Ahmed
Saudi J Biol Sci. 2011 Oct; 18(4): 323–328. Published online 2010 Dec 25. doi: 10.1016/j.sjbs.2010.12.008
PMCID:
PMC3730944
17.
D. Handayani, J. Chen, B. J. Meyer, X. F. Huang
J Obes. 2011; 2011: 258051. Published online 2011 Oct 19. doi: 10.1155/2011/258051
PMCID:
PMC3199106
18.
Ana Carolina da Silva, Neuza Jorge
J Food Sci Technol. 2014 Jun; 51(6): 1208–1212. Published online 2012 Jan 26. doi: 10.1007/s13197-012-0623-1
PMCID:
PMC4033733
19.
Iteku Bekomo Jeff, Enxue Fan, Meihong Tian, Chenyang Song, Jingmin Yan, Yifa Zhou
Cent Eur J Immunol. 2016; 41(1): 47–53. Published online 2016 Jan 20. doi: 10.5114/ceji.2015.56962
PMCID:
PMC4829809
20.
André Ricardo Adriano, Martha Liliana Acosta, David Rubem Azulay, Carlos Daniel Quiroz, Samantha Rodrigues Talarico
An Bras Dermatol. 2013 May-Jun; 88(3): 417–419. doi: 10.1590/abd1806-4841.20131849
PMCID:
PMC3754375

Display Settings:

Format
Items per page
Sort by

Send to:

Choose Destination

Supplemental Content

PMC Images search for lentinus edodes

See more (117)...

Find related data

Search details

See more...

Recent activity

Your browsing activity is empty.

Activity recording is turned off.

Turn recording back on

See more...
Support Center