Display Settings:

Format
Items per page
Sort by

Send to:

Choose Destination

Search results

Items: 1 to 20 of 344

1.
Rui Jing, Hua-Qiang Li, Chang-Ling Hu, Yi-Ping Jiang, Lu-Ping Qin, Cheng-Jian Zheng
Int J Mol Sci. 2016 Apr; 17(4): 589. Published online 2016 Apr 19. doi: 10.3390/ijms17040589
PMCID:
PMC4849043
2.
Ni Cheng, Liming Wu, Jianbin Zheng, Wei Cao
Evid Based Complement Alternat Med. 2015; 2015: 987385. Published online 2015 Oct 5. doi: 10.1155/2015/987385
PMCID:
PMC4610059
3.
Małgorzata Starowicz, Georgios Koutsidis, Henryk Zieliński
Molecules. 2019 Mar; 24(5): 982. Published online 2019 Mar 11. doi: 10.3390/molecules24050982
PMCID:
PMC6429445
4.
Nidhi Gupta, Pradeep Kumar Naik, Rajinder Singh Chauhan
BMC Genomics. 2012; 13: 231. Published online 2012 Jun 12. doi: 10.1186/1471-2164-13-231
PMCID:
PMC3441755
5.
Ya-Qin Wen, Jinzhen Zhang, Yi Li, Lanzhen Chen, Wen Zhao, Jinhui Zhou, Yue Jin
Molecules. 2017 May; 22(5): 735. Published online 2017 May 17. doi: 10.3390/molecules22050735
PMCID:
PMC6154540
6.
Sanna Huttunen, Kaisu Riihinen, Jussi Kauhanen, Carina Tikkanen-Kaukanen
APMIS. 2013 Sep; 121(9): 827–834. Published online 2012 Dec 27. doi: 10.1111/apm.12039
PMCID:
PMC3881511
7.
Maria D Logacheva, Artem S Kasianov, Dmitriy V Vinogradov, Tagir H Samigullin, Mikhail S Gelfand, Vsevolod J Makeev, Aleksey A Penin
BMC Genomics. 2011; 12: 30. Published online 2011 Jan 13. doi: 10.1186/1471-2164-12-30
PMCID:
PMC3027159
8.
Meta Kokalj Ladan, Janka Straus, Eva Tavčar Benković, Samo Kreft
Sci Rep. 2017; 7: 7226. Published online 2017 Aug 3. doi: 10.1038/s41598-017-07665-z
PMCID:
PMC5543106
9.
Katarzyna Grecka, Piotr M. Kuś, Randy W. Worobo, Piotr Szweda
Molecules. 2018 Feb; 23(2): 260. Published online 2018 Jan 28. doi: 10.3390/molecules23020260
PMCID:
PMC6017226
10.
Natalia V. Demidenko, Maria D. Logacheva, Aleksey A. Penin
PLoS One. 2011; 6(5): e19434. Published online 2011 May 12. doi: 10.1371/journal.pone.0019434
PMCID:
PMC3093374
11.
Małgorzata Dżugan, Monika Tomczyk, Patrycja Sowa, Dorota Grabek-Lejko
Molecules. 2018 Aug; 23(8): 2069. Published online 2018 Aug 18. doi: 10.3390/molecules23082069
PMCID:
PMC6222484
12.
Zhengwu Fang, Zehao Hou, Shuping Wang, Zhixiong Liu, Shudong Wei, Yingxin Zhang, Jinghan Song, Junliang Yin
Int J Mol Sci. 2019 Mar; 20(6): 1493. Published online 2019 Mar 25. doi: 10.3390/ijms20061493
PMCID:
PMC6471586
13.
Ewa Makowicz, Izabela Jasicka-Misiak, Dariusz Teper, Paweł Kafarski
Molecules. 2018 Jul; 23(7): 1811. Published online 2018 Jul 21. doi: 10.3390/molecules23071811
PMCID:
PMC6099833
14.
Valerie Cawoy, Jean-Marie Kinet, Anne-Laure Jacquemart
Ann Bot. 2008 Nov; 102(5): 675–684. Published online 2008 Sep 3. doi: 10.1093/aob/mcn150
PMCID:
PMC2712373
15.
Angela E. Gradish, G. Christopher Cutler, Andrew J. Frewin, Cynthia D. Scott-Dupree
PeerJ. 2016; 4: e2228. Published online 2016 Jul 14. doi: 10.7717/peerj.2228
PMCID:
PMC4950535
16.
Andrew J. Frewin, Angela E. Gradish, Graham R. Ansell, Cynthia D. Scott-Dupree
PeerJ. 2019; 6: e6278. Published online 2019 Jan 18. doi: 10.7717/peerj.6278
PMCID:
PMC6340348
17.
Qiang Zhang, Jian-Guo Xu
Sci Rep. 2017; 7: 9696. Published online 2017 Aug 29. doi: 10.1038/s41598-017-08808-y
PMCID:
PMC5574925
18.
Yukari Nakajima, Yuki Nakano, Sono Fuwano, Natsumi Hayashi, Yukiho Hiratoko, Ayaka Kinoshita, Megumi Miyahara, Tsuyoshi Mochizuki, Kasumi Nishino, Yusuke Tsuruhara, Yoshika Yokokawa, Terumi Iuchi, Yuka Kon, Kanae Mukai, Yukie Kitayama, Naoko Murakado, Mayumi Okuwa, Toshio Nakatani
Evid Based Complement Alternat Med. 2013; 2013: 504537. Published online 2013 Jan 20. doi: 10.1155/2013/504537
PMCID:
PMC3563239
19.
Xu-Dan Guo, Yu-Jie Ma, John Parry, Jin-Ming Gao, Liang-Li Yu, Min Wang
Molecules. 2011 Dec; 16(12): 9850–9867. Published online 2011 Nov 25. doi: 10.3390/molecules16129850
PMCID:
PMC6264307
20.
Tao Bao, Ye Wang, Yu-ting Li, Vemana Gowd, Xin-he Niu, Hai-ying Yang, Li-shui Chen, Wei Chen, Chong-de Sun
J Zhejiang Univ Sci B. 2016 Dec; 17(12): 941–951. doi: 10.1631/jzus.B1600243
PMCID:
PMC5172599

Display Settings:

Format
Items per page
Sort by

Send to:

Choose Destination

Supplemental Content

PMC Images search for honey buckwheat

  • Figure 2
  • Figure 7
  • Figure 2
  • Figure 3
See more (41)...

Find related data

Search details

See more...

Recent activity

Your browsing activity is empty.

Activity recording is turned off.

Turn recording back on

See more...
Support Center