Display Settings:

Format
Items per page
Sort by

Send to:

Choose Destination

Search results

Items: 1 to 20 of 27094

1.
Lin Han, Chunwei Cao, Zhaotong Jia, Shiguo Liu, Zhen Liu, Ruosai Xin, Can Wang, Xinde Li, Wei Ren, Xuefeng Wang, Changgui Li
Sci Rep. 2016; 6: 31082. Published online 2016 Aug 10. doi: 10.1038/srep31082
PMCID:
PMC4978989
2.
Thomas Bardin, Pascal Richette
BMC Med. 2017; 15: 123. Published online 2017 Jul 3. doi: 10.1186/s12916-017-0890-9
PMCID:
PMC5494879
3.
Zhao-Wei Zhou, Ling-Ling Cui, Lin Han, Can Wang, Zhi-Jian Song, Jia-Wei Shen, Zhi-Qiang Li, Jian-Hua Chen, Zu-Jia Wen, Xiao-Min Wang, Yong-Yong Shi, Chang-Gui Li
BMC Med Genet. 2015; 16: 66. Published online 2015 Aug 20. doi: 10.1186/s12881-015-0208-8
PMCID:
PMC4593200
4.
Jasvinder A. Singh, Aseem Bharat, Dinesh Khanna, Cleopatra Aquino-Beaton, Jay E. Persselin, Erin Duffy, David Elashoff, Puja P. Khanna
BMC Musculoskelet Disord. 2017; 18: 233. Published online 2017 May 31. doi: 10.1186/s12891-017-1573-6
PMCID:
PMC5452408
5.
Jasvinder A. Singh
Arthritis Res Ther. 2017; 19: 204. Published online 2017 Sep 15. doi: 10.1186/s13075-017-1416-8
PMCID:
PMC5603046
6.
Lin Han, Zhaotong Jia, Chunwei Cao, Zhen Liu, Fuqiang Liu, Lin Wang, Wei Ren, Mingxia Sun, Baoping Wang, Changgui Li, Li Chen
Medicine (Baltimore) 2017 Sep; 96(39): e8195. Published online 2017 Sep 29. doi: 10.1097/MD.0000000000008195
PMCID:
PMC5626325
7.
Chang-Fu Kuo, Matthew J Grainge, Lai-Chu See, Kuang-Hui Yu, Shue-Fen Luo, Weiya Zhang, Michael Doherty
Arthritis Res Ther. 2015; 17(1): 13. Published online 2015 Jan 23. doi: 10.1186/s13075-015-0522-8
PMCID:
PMC4342824
8.
Edward Roddy, Hyon Choi
Rheum Dis Clin North Am.
Published in final edited form as: Rheum Dis Clin North Am. 2014 May; 40(2): 155–175. Published online 2014 Feb 19. doi: 10.1016/j.rdc.2014.01.001
PMCID:
PMC4119792
9.
Nazia Rashid, Gerald D. Levy, Yi-Lin Wu, Chengyi Zheng, River Koblick, T. Craig Cheetham
Rheumatol Int. 2015; 35(11): 1799–1807. Published online 2015 May 20. doi: 10.1007/s00296-015-3284-3
PMCID:
PMC4611012
10.
Changgui Li, Zhiqiang Li, Shiguo Liu, Can Wang, Lin Han, Lingling Cui, Jingguo Zhou, Hejian Zou, Zhen Liu, Jianhua Chen, Xiaoyu Cheng, Zhaowei Zhou, Chengcheng Ding, Meng Wang, Tong Chen, Ying Cui, Hongmei He, Keke Zhang, Congcong Yin, Yunlong Wang, Shichao Xing, Baojie Li, Jue Ji, Zhaotong Jia, Lidan Ma, Jiapeng Niu, Ying Xin, Tian Liu, Nan Chu, Qing Yu, Wei Ren, Xuefeng Wang, Aiqing Zhang, Yuping Sun, Haili Wang, Jie Lu, Yuanyuan Li, Yufeng Qing, Gang Chen, Yangang Wang, Li Zhou, Haitao Niu, Jun Liang, Qian Dong, Xinde Li, Qing-Sheng Mi, Yongyong Shi
Nat Commun. 2015; 6: 7041. Published online 2015 May 13. doi: 10.1038/ncomms8041
PMCID:
PMC4479022
11.
Eleonora Norkuviene, Mykolas Petraitis, Indre Apanaviciene, Dalia Virviciute, Asta Baranauskaite
J Int Med Res. 2017 Aug; 45(4): 1417–1429. Published online 2017 Jun 15. doi: 10.1177/0300060517706800
PMCID:
PMC5625526
12.
Sarah Stewart, Nicola Dalbeth, Alain C. Vandal, Keith Rome
BMC Musculoskelet Disord. 2016; 17: 69. Published online 2016 Feb 11. doi: 10.1186/s12891-016-0919-9
PMCID:
PMC4750194
13.
Ana Beatriz Vargas-Santos, Tuhina Neogi
Am J Kidney Dis.
Published in final edited form as: Am J Kidney Dis. 2017 Sep; 70(3): 422–439. Published online 2017 Apr 26. doi: 10.1053/j.ajkd.2017.01.055
PMCID:
PMC5572666
14.
Ana Beatriz Vargas-Santos, William J. Taylor, Tuhina Neogi
Curr Rheumatol Rep.
Published in final edited form as: Curr Rheumatol Rep. 2016 Jul; 18(7): 46. doi: 10.1007/s11926-016-0594-8
PMCID:
PMC4981244
15.
Sophi Tatlock, Katja Rüdell, Charlotte Panter, Rob Arbuckle, Leslie R. Harrold, William J. Taylor, Tara Symonds
Patient. 2017; 10(1): 65–79. Published online 2016 Jul 6. doi: 10.1007/s40271-016-0184-x
PMCID:
PMC5250642
16.
Jasvinder A. Singh, Nipam Shah, N. Lawrence Edwards
BMC Complement Altern Med. 2016; 16: 90. Published online 2016 Mar 1. doi: 10.1186/s12906-016-1067-3
PMCID:
PMC4774197
17.
Jasvinder A. Singh, Aseem Bharat, Dinesh Khanna, Cleopatra Aquino-Beaton, Jay E. Persselin, Erin Duffy, David Elashoff, Puja P. Khanna
Rheumatology (Oxford) 2017 Jan; 56(1): 103–112. Published online 2016 Oct 25. doi: 10.1093/rheumatology/kew356
PMCID:
PMC5188996
18.
Akiyoshi Nakayama, Hirofumi Nakaoka, Ken Yamamoto, Masayuki Sakiyama, Amara Shaukat, Yu Toyoda, Yukinori Okada, Yoichiro Kamatani, Takahiro Nakamura, Tappei Takada, Katsuhisa Inoue, Tomoya Yasujima, Hiroaki Yuasa, Yuko Shirahama, Hiroshi Nakashima, Seiko Shimizu, Toshihide Higashino, Yusuke Kawamura, Hiraku Ogata, Makoto Kawaguchi, Yasuyuki Ohkawa, Inaho Danjoh, Atsumi Tokumasu, Keiko Ooyama, Toshimitsu Ito, Takaaki Kondo, Kenji Wakai, Blanka Stiburkova, Karel Pavelka, Lisa K Stamp, Nicola Dalbeth, Yutaka Sakurai, Hiroshi Suzuki, Makoto Hosoyamada, Shin Fujimori, Takashi Yokoo, Tatsuo Hosoya, Ituro Inoue, Atsushi Takahashi, Michiaki Kubo, Hiroshi Ooyama, Toru Shimizu, Kimiyoshi Ichida, Nariyoshi Shinomiya, Tony R Merriman, Hirotaka Matsuo, Eurogout Consortium
Ann Rheum Dis. 2017 May; 76(5): 869–877. Published online 2016 Nov 29. doi: 10.1136/annrheumdis-2016-209632
PMCID:
PMC5530361
19.
Jasvinder A. Singh, Rekha Ramachandaran, Shaohua Yu, Shuo Yang, Fenglong Xie, Huifeng Yun, Jie Zhang, Jeffrey R. Curtis
Arthritis Res Ther. 2017; 19: 228. Published online 2017 Oct 17. doi: 10.1186/s13075-017-1427-5
PMCID:
PMC5646136
20.
Chang-Fu Kuo, Matthew J Grainge, Christian Mallen, Weiya Zhang, Michael Doherty
Ann Rheum Dis. 2016 Jan; 75(1): 210–217. Published online 2014 Nov 14. doi: 10.1136/annrheumdis-2014-206410
PMCID:
PMC4717388

Display Settings:

Format
Items per page
Sort by

Send to:

Choose Destination

Supplemental Content

PMC Images search for gout

  • Figure 2
  • Figure 1
  • Figure 1
  • Figure 1.
See more (1860)...

Find related data

Search details

See more...

Recent activity

Your browsing activity is empty.

Activity recording is turned off.

Turn recording back on

See more...
Support Center