Display Settings:

Format
Items per page
Sort by

Send to:

Choose Destination

Search results

Items: 1 to 20 of 15883

1.
Hao Zhang, Suleman Abid, Jong Chan Ahn, Ramya Mathiyalagan, Yu-Jin Kim, Deok-Chun Yang, Yingping Wang
Molecules. 2020 Jun; 25(11): 2635. Published online 2020 Jun 5. doi: 10.3390/molecules25112635
PMCID:
PMC7321059
2.
Nam‐Hoon Kim, Murukarthick Jayakodi, Sang‐Choon Lee, Beom‐Soon Choi, Woojong Jang, Junki Lee, Hyun Hee Kim, Nomar E. Waminal, Meiyappan Lakshmanan, Binh van Nguyen, Yun Sun Lee, Hyun‐Seung Park, Hyun Jo Koo, Jee Young Park, Sampath Perumal, Ho Jun Joh, Hana Lee, Jinkyung Kim, In Seo Kim, Kyunghee Kim, Lokanand Koduru, Kyo Bin Kang, Sang Hyun Sung, Yeisoo Yu, Daniel S. Park, Doil Choi, Eunyoung Seo, Seungill Kim, Young‐Chang Kim, Dong Yun Hyun, Youn‐Il Park, Changsoo Kim, Tae‐Ho Lee, Hyun Uk Kim, Moon Soo Soh, Yi Lee, Jun Gyo In, Heui‐Soo Kim, Yong‐Min Kim, Deok‐Chun Yang, Rod A. Wing, Dong‐Yup Lee, Andrew H. Paterson, Tae‐Jin Yang
Plant Biotechnol J. 2018 Nov; 16(11): 1904–1917. Published online 2018 May 25. doi: 10.1111/pbi.12926
PMCID:
PMC6181221
3.
Xiangmin Piao, Hao Zhang, Jong Pyo Kang, Dong Uk Yang, Yali Li, Shifeng Pang, Yinping Jin, Deok Chun Yang, Yingping Wang
Molecules. 2020 Aug; 25(15): 3452. Published online 2020 Jul 29. doi: 10.3390/molecules25153452
PMCID:
PMC7435442
4.
Ming-Rui Li, Feng-Xue Shi, Ya-Ling Li, Peng Jiang, Lili Jiao, Bao Liu, Lin-Feng Li
Genome Biol Evol. 2017 Sep; 9(9): 2159–2169. Published online 2017 Aug 24. doi: 10.1093/gbe/evx160
PMCID:
PMC5737880
5.
Daria Szczuka, Adriana Nowak, Małgorzata Zakłos-Szyda, Ewa Kochan, Grażyna Szymańska, Ilona Motyl, Janusz Blasiak
Nutrients. 2019 May; 11(5): 1041. Published online 2019 May 9. doi: 10.3390/nu11051041
PMCID:
PMC6567205
6.
Jae Won Lee, Seung-Heon Ji, Bo-Ram Choi, Doo Jin Choi, Yeong-Geun Lee, Hyoung-Geun Kim, Geum-Soog Kim, Kyuil Kim, Youn-Hyung Lee, Nam-In Baek, Dae Young Lee
Molecules. 2018 Aug; 23(8): 2062. Published online 2018 Aug 17. doi: 10.3390/molecules23082062
PMCID:
PMC6222836
7.
Hyo-Jung Lee, Jaesik Jeong, Alexessander Couto Alves, Sung-Tai Han, Gyo In, Eun-Hee Kim, Woo-Sik Jeong, Young-Shick Hong
J Ginseng Res. 2019 Oct; 43(4): 654–665. Published online 2019 Apr 18. doi: 10.1016/j.jgr.2019.04.004
PMCID:
PMC6823831
8.
Sun Hee Hyun, Sung Won Kim, Hwi Won Seo, Soo Hyun Youn, Jong Soo Kyung, Yong Yook Lee, Gyo In, Chae-Kyu Park, Chang-Kyun Han
J Ginseng Res. 2020 Jul; 44(4): 527–537. Published online 2020 Feb 6. doi: 10.1016/j.jgr.2020.01.005
PMCID:
PMC7322739
9.
Vinothini Boopathi, Sathiyamoorthy Subramaniyam, Ramya Mathiyalagan, Deok-Chun Yang
J Ginseng Res. 2020 Jan; 44(1): 33–43. Published online 2019 Jun 20. doi: 10.1016/j.jgr.2019.06.004
PMCID:
PMC7033366
10.
Cesare Mancuso, Rosaria Santangelo
Food Chem Toxicol. 2017 Sep; 107: 362–372. Published online 2017 Jul 8. doi: 10.1016/j.fct.2017.07.019
PMCID:
PMC7116968
11.
Young-Sook Kim, Jung-Yoon Woo, Chang-Kyun Han, Il-Moo Chang
Medicines (Basel) 2015 Jun; 2(2): 106–126. Published online 2015 Jun 8. doi: 10.3390/medicines2020106
PMCID:
PMC5533164
12.
Le Xue, Zilong He, Xiaochun Bi, Wei Xu, Ting Wei, Shuangxiu Wu, Songnian Hu
BMC Genomics. 2019; 20: 383. Published online 2019 May 17. doi: 10.1186/s12864-019-5718-x
PMCID:
PMC6524269
13.
Eunseon Jeong, Yeni Lim, Kyeong Jin Kim, Hyeon-Hui Ki, Doheon Lee, Jaehyun Suh, Seung-Ho So, Oran Kwon, Ji Yeon Kim
Molecules. 2020 Apr; 25(8): 1967. Published online 2020 Apr 23. doi: 10.3390/molecules25081967
PMCID:
PMC7221703
14.
Yang Jin, Ranji Cui, Lihong Zhao, Jie Fan, Bingjin Li
Cell Prolif. 2019 Nov; 52(6): e12696. Published online 2019 Oct 10. doi: 10.1111/cpr.12696
PMCID:
PMC6869450
15.
Jang-Ho Lee, Joon-Soo Lee, Woo-Saeng Kwon, Je-Yong Kang, Dong-Yun Lee, Jun-Gyo In, Yun-Soo Kim, Jiho Seo, In-Ho Baeg, Il-Moo Chang, Keith Grainger
J Ginseng Res. 2015 Apr; 39(2): 94–104. Published online 2015 Feb 10. doi: 10.1016/j.jgr.2014.06.007
PMCID:
PMC4452533
16.
Zhi Liu, Chong-Zhi Wang, Xing-You Zhu, Jin-Yi Wan, Jing Zhang, Wei Li, Chang-Chun Ruan, Chun-Su Yuan
Molecules. 2017 May; 22(5): 734. Published online 2017 May 4. doi: 10.3390/molecules22050734
PMCID:
PMC6153749
17.
Ting-Yu Jin, Pei-Qing Rong, Hai-Yong Liang, Pei-Pei Zhang, Guo-Qing Zheng, Yan Lin
Front Pharmacol. 2020; 11: 1031. Published online 2020 Jul 17. doi: 10.3389/fphar.2020.01031
PMCID:
PMC7379339
18.
In Soon Kang, Taiwo Samuel Agidigbi, Young Min Kwon, Dong-Gyu Kim, Rang Ie Kim, Gyo In, Mi-Hyang Lee, Chaekyun Kim
Nutrients. 2020 Aug; 12(8): 2415. Published online 2020 Aug 12. doi: 10.3390/nu12082415
PMCID:
PMC7468818
19.
Hong-ping Wang, Yan Liu, Chang Chen, Hong-bin Xiao
Sci Rep. 2017; 7: 4609. Published online 2017 Jul 4. doi: 10.1038/s41598-017-04712-7
PMCID:
PMC5496890
20.
Ill-Min Chung, Ju-Jin Lim, Mun-Seob Ahn, Haet-Nim Jeong, Tae-Jin An, Seung-Hyun Kim
J Ginseng Res. 2016 Jan; 40(1): 68–75. Published online 2015 May 22. doi: 10.1016/j.jgr.2015.05.006
PMCID:
PMC4703808

Display Settings:

Format
Items per page
Sort by

Send to:

Choose Destination

Supplemental Content

PMC Images search for ginseng

  • Fig. 2
  • Figure 2
  • Fig. 2
  • Fig. 3
See more (5390)...

Find related data

Search details

See more...

Recent activity

Your browsing activity is empty.

Activity recording is turned off.

Turn recording back on

See more...
Support Center