Display Settings:

Format
Items per page
Sort by

Send to:

Choose Destination

Search results

Items: 1 to 20 of 10442

1.
Jia-Xuan Qiu, Zhi-Wei Zhou, Zhi-Xu He, Xueji Zhang, Shu-Feng Zhou, Shengrong Zhu
Drug Des Devel Ther. 2015; 9: 841–866. Published online 2015 Feb 16. doi: 10.2147/DDDT.S74669
PMCID:
PMC4338259
2.
Karine F. Ferri-Lagneau, Karni S. Moshal, Matthew Grimes, Braden Zahora, Lishuang Lv, Shengmin Sang, TinChung Leung
PLoS One. 2012; 7(6): e39327. Published online 2012 Jun 25. doi: 10.1371/journal.pone.0039327
PMCID:
PMC3382625
3.
Ramzi Shawahna, Assim Taha
BMC Complement Altern Med. 2017; 17: 204. Published online 2017 Apr 8. doi: 10.1186/s12906-017-1717-0
PMCID:
PMC5385053
4.
Qian-Qian Mao, Xiao-Yu Xu, Shi-Yu Cao, Ren-You Gan, Harold Corke, Trust Beta, Hua-Bin Li
Foods. 2019 Jun; 8(6): 185. Published online 2019 May 30. doi: 10.3390/foods8060185
PMCID:
PMC6616534
5.
Estelle Viljoen, Janicke Visser, Nelene Koen, Alfred Musekiwa
Nutr J. 2014; 13: 20. Published online 2014 Mar 19. doi: 10.1186/1475-2891-13-20
PMCID:
PMC3995184
6.
Mehrnaz Nikkhah Bodagh, Iradj Maleki, Azita Hekmatdoost
Food Sci Nutr. 2019 Jan; 7(1): 96–108. Published online 2018 Nov 5. doi: 10.1002/fsn3.807
PMCID:
PMC6341159
7.
Wojciech Koch, Wirginia Kukula-Koch, Zbigniew Marzec, Elwira Kasperek, Lucyna Wyszogrodzka-Koma, Wojciech Szwerc, Yoshinori Asakawa
Int J Mol Sci. 2017 Feb; 18(2): 452. Published online 2017 Feb 20. doi: 10.3390/ijms18020452
PMCID:
PMC5343986
8.
Han-Shin Kim, Hee-Deung Park
PLoS One. 2013; 8(9): e76106. Published online 2013 Sep 27. doi: 10.1371/journal.pone.0076106
PMCID:
PMC3785436
9.
Usama K. Hussein, Nour El-Houda Y. Hassan, Manal E.A. Elhalwagy, Amr R. Zaki, Huda O. Abubakr, Kalyan C. Nagulapalli Venkata, Kyu Yun Jang, Anupam Bishayee
Molecules. 2017 Nov; 22(11): 1928. Published online 2017 Nov 8. doi: 10.3390/molecules22111928
PMCID:
PMC6150236
10.
Hyun Jo Koo, Eric T McDowell, Xiaoqiang Ma, Kevin A Greer, Jeremy Kapteyn, Zhengzhi Xie, Anne Descour, HyeRan Kim, Yeisoo Yu, David Kudrna, Rod A Wing, Carol A Soderlund, David R Gang
BMC Plant Biol. 2013; 13: 27. Published online 2013 Feb 15. doi: 10.1186/1471-2229-13-27
PMCID:
PMC3608961
11.
Kaihua Ji, Lianying Fang, Hui Zhao, Qing Li, Yang Shi, Chang Xu, Yan Wang, Liqing Du, Jinhan Wang, Qiang Liu
Oxid Med Cell Longev. 2017; 2017: 1480294. Published online 2017 Oct 18. doi: 10.1155/2017/1480294
PMCID:
PMC5664313
12.
Julien Stanisiere, Pierre-Yves Mousset, Sophie Lafay
Foods. 2018 Apr; 7(4): 50. Published online 2018 Apr 1. doi: 10.3390/foods7040050
PMCID:
PMC5920415
13.
Analhuda Abdullah Tahir, Nur Fathiah Abdul Sani, Noor Azian Murad, Suzana Makpol, Wan Zurinah Wan Ngah, Yasmin Anum Mohd Yusof
Nutr J. 2015; 14: 31. Published online 2015 Apr 1. doi: 10.1186/s12937-015-0015-2
PMCID:
PMC4390091
14.
Chunyu Yang, Fengqian Guo, Chen Zang, Cui Li, Hui Cao, Baoxian Zhang
Molecules. 2018 Feb; 23(2): 380. Published online 2018 Feb 10. doi: 10.3390/molecules23020380
PMCID:
PMC6017751
15.
Suzanna M. Zick, D. Kim Turgeon, Jianwei Ren, Mack T. Ruffin, Benjamin D. Wright, Ananda Sen, Zora Djuric, Dean E. Brenner
Mol Carcinog.
Published in final edited form as: Mol Carcinog. 2015 Sep; 54(9): 908–915. Published online 2014 Apr 24. doi: 10.1002/mc.22163
PMCID:
PMC4208969
16.
Hyun Jo Koo, David R. Gang
PLoS One. 2012; 7(12): e51481. Published online 2012 Dec 18. doi: 10.1371/journal.pone.0051481
PMCID:
PMC3525583
17.
Saleem Ali Banihani
Biomolecules. 2018 Dec; 8(4): 119. Published online 2018 Oct 22. doi: 10.3390/biom8040119
PMCID:
PMC6316093
18.
Michael L Ginger
Philos Trans R Soc Lond B Biol Sci. 2006 Jan 29; 361(1465): 101–118. Published online 2005 Nov 28. doi: 10.1098/rstb.2005.1756
PMCID:
PMC1626543
19.
Michael L. Ginger, Lillian K. Fritz-Laylin, Chandler Fulton, W. Zacheus Cande, Scott C. Dawson
Protist.
Published in final edited form as: Protist. 2010 Dec; 161(5): 642–671. Published online 2010 Oct 30. doi: 10.1016/j.protis.2010.09.001
PMCID:
PMC3021972
20.
Iñaki Lete, José Allué
Integr Med Insights. 2016; 11: 11–17. Published online 2016 Mar 31. doi: 10.4137/IMI.S36273
PMCID:
PMC4818021

Display Settings:

Format
Items per page
Sort by

Send to:

Choose Destination

Supplemental Content

PMC Images search for ginger

  • Figure 2.
  • Figure 1.
  • Figure 3.
  • Figure 5.
See more (1482)...

Find related data

Search details

See more...

Recent activity

Your browsing activity is empty.

Activity recording is turned off.

Turn recording back on

See more...
Support Center