Display Settings:

Format
Items per page
Sort by

Send to:

Choose Destination

Search results

Items: 1 to 20 of 63672

1.
Sita Chokhavatia, Elizabeth S. John, Mary Barna Bridgeman, Deepali Dixit
Drugs Aging. 2016; 33(8): 557–574. Published online 2016 Jul 14. doi: 10.1007/s40266-016-0381-2
PMCID:
PMC5012150
2.
Jing Gan, Ying Wan, Junjie Shi, Mingzhu Zhou, Zhiyin Lou, Zhenguo Liu
BMC Neurol. 2018; 18: 29. Published online 2018 Mar 15. doi: 10.1186/s12883-018-1034-3
PMCID:
PMC5856226
3.
Mojgan Forootan, Nazila Bagheri, Mohammad Darvishi
Medicine (Baltimore) 2018 May; 97(20): e10631. Published online 2018 May 18. doi: 10.1097/MD.0000000000010631
PMCID:
PMC5976340
4.
Roberto De Giorgio, Eugenio Ruggeri, Vincenzo Stanghellini, Leonardo H. Eusebi, Franco Bazzoli, Giuseppe Chiarioni
BMC Gastroenterol. 2015; 15: 130. Published online 2015 Oct 14. doi: 10.1186/s12876-015-0366-3
PMCID:
PMC4604730
5.
Antonio Bove, Massimo Bellini, Edda Battaglia, Renato Bocchini, Dario Gambaccini, Vincenzo Bove, Filippo Pucciani, Donato Francesco Altomare, Giuseppe Dodi, Guido Sciaudone, Ezio Falletto, Vittorio Piloni
World J Gastroenterol. 2012 Sep 28; 18(36): 4994–5013. Published online 2012 Sep 28. doi: 10.3748/wjg.v18.i36.4994
PMCID:
PMC3460325
6.
Ayala Shirazi, Brendon Stubbs, Lucia Gomez, Susan Moore, Fiona Gaughran, Robert J. Flanagan, James H. MacCabe, John Lally
Int J Mol Sci. 2016 Jun; 17(6): 863. Published online 2016 Jun 2. doi: 10.3390/ijms17060863
PMCID:
PMC4926397
7.
Yuhua Chen, Meiling Yu, Xiaolin Liu, Hongdang Qu, Qiming Chen, Weidong Qian, Daoxiang Wei, Wenfang Xu, Bo Ma, Wei Wu
Int J Clin Exp Pathol. 2015; 8(3): 2495–2504. Published online 2015 Mar 1.
PMCID:
PMC4440064
8.
Alexandra Fragakis, Jerry Zhou, Haider Mannan, Vincent Ho
Int J Environ Res Public Health. 2018 Feb; 15(2): 226. Published online 2018 Jan 29. doi: 10.3390/ijerph15020226
PMCID:
PMC5858295
9.
Abdul Wahab Patimah, Yeong Yeh Lee, Mohd Yusoff Dariah
BMC Gastroenterol. 2017; 17: 115. Published online 2017 Nov 2. doi: 10.1186/s12876-017-0672-z
PMCID:
PMC5667456
10.
Shaman Rajindrajith, Niranga Manjuri Devanarayana, Bonaventure Jayasiri Crispus Perera, Marc Alexander Benninga
World J Gastroenterol. 2016 Aug 14; 22(30): 6864–6875. Published online 2016 Aug 14. doi: 10.3748/wjg.v22.i30.6864
PMCID:
PMC4974585
11.
Jeong Eun Shin, Hye-Kyung Jung, Tae Hee Lee, Yunju Jo, Hyuk Lee, Kyung Ho Song, Sung Noh Hong, Hyun Chul Lim, Soon Jin Lee, Soon Sup Chung, Joon Seong Lee, Poong-Lyul Rhee, Kwang Jae Lee, Suck Chei Choi, Ein Soon Shin, The Clinical Management Guideline Group under the Korean Society of Neurogastroenterology and Motility
J Neurogastroenterol Motil. 2016 Jul; 22(3): 383–411. Published online 2016 Jun 28. doi: 10.5056/jnm15185
PMCID:
PMC4930295
12.
ADIL E. BHARUCHA, JOHN H. PEMBERTON, G. RICHARD LOCKE, III
Gastroenterology.
Published in final edited form as: Gastroenterology. 2013 Jan; 144(1): 218–238. doi: 10.1053/j.gastro.2012.10.028
PMCID:
PMC3531555
13.
Vincent K. Dik, Peter D. Siersema, Alain Joseph, Paul Hodgkins, Hugo M. Smeets, Martijn G.H. van Oijen
Eur J Gastroenterol Hepatol. 2014 Nov; 26(11): 1260–1266. Published online 2014 Oct 3. doi: 10.1097/MEG.0000000000000167
PMCID:
PMC4186732
14.
Huikuan Chu, Xiaohua Hou
PLoS One. 2016; 11(3): e0152801. Published online 2016 Mar 31. doi: 10.1371/journal.pone.0152801
PMCID:
PMC4816533
15.
Wenjun Shi, Xiaohang Xu, Yi Zhang, Sa Guo, Jing Wang, Jianjun Wang
PLoS One. 2015; 10(7): e0133521. Published online 2015 Jul 24. doi: 10.1371/journal.pone.0133521
PMCID:
PMC4514689
16.
Eirini Dimidi, Stephanos Christodoulides, S Mark Scott, Kevin Whelan
Adv Nutr. 2017 May; 8(3): 484–494. Published online 2017 May 5. doi: 10.3945/an.116.014407
PMCID:
PMC5421123
17.
Lene Munch, Nina Tvistholm, Ingelise Trosborg, Hanne Konradsen
Int J Qual Stud Health Well-being. 2016; 11: 10.3402/qhw.v11.30732. Published online 2016 Apr 26. doi: 10.3402/qhw.v11.30732
PMCID:
PMC4848391
18.
Rob J. Meinds, Maxime M. van Meegdenburg, Monika Trzpis, Paul M.A. Broens
Int J Colorectal Dis. 2017; 32(4): 475–483. Published online 2016 Dec 2. doi: 10.1007/s00384-016-2722-3
PMCID:
PMC5355501
19.
Mei Zhang, Xiao-Jiao Yang, Hong-Ming Zhu, Zhe Tang, Bang-Yi Li, Dan-Dan Zhao
World J Gastroenterol. 2015 Dec 21; 21(47): 13368–13373. Published online 2015 Dec 21. doi: 10.3748/wjg.v21.i47.13368
PMCID:
PMC4679771
20.
Linlin Wang, Lujun Hu, Qi Xu, Boxing Yin, Dongsheng Fang, Gang Wang, Jianxin Zhao, Hao Zhang, Wei Chen
Int J Mol Sci. 2017 Feb; 18(2): 318. Published online 2017 Feb 20. doi: 10.3390/ijms18020318
PMCID:
PMC5343854

Display Settings:

Format
Items per page
Sort by

Send to:

Choose Destination

Supplemental Content

PMC Images search for constipation

  • Figure 4
  • Figure 1.
  • Figure 5
  • Figure 2.
See more (2504)...

Find related data

Search details

See more...

Recent activity

Your browsing activity is empty.

Activity recording is turned off.

Turn recording back on

See more...
Support Center