Display Settings:

Format
Items per page
Sort by

Send to:

Choose Destination

Search results

Items: 1 to 20 of 12632

1.
Jesús Santana-Gálvez, Luis Cisneros-Zevallos, Daniel A. Jacobo-Velázquez
Molecules. 2017 Mar; 22(3): 358. Published online 2017 Feb 26. doi: 10.3390/molecules22030358
PMCID:
PMC6155416
2.
Eduardo Fuentes, Julio Caballero, Marcelo Alarcón, Armando Rojas, Iván Palomo
PLoS One. 2014; 9(3): e90699. Published online 2014 Mar 5. doi: 10.1371/journal.pone.0090699
PMCID:
PMC3944540
3.
Seyed Fazel Nabavi, Silvia Tejada, William N. Setzer, Olga Gortzi, Antoni Sureda, Nady Braidy, Maria Daglia, Azadeh Manayi, Seyed Mohammad Nabavi
Curr Neuropharmacol. 2017 May; 15(4): 471–479. Published online 2017 May. doi: 10.2174/1570159X14666160325120625
PMCID:
PMC5543670
4.
Orsolya Palócz, Erzsébet Pászti-Gere, Péter Gálfi, Orsolya Farkas
PLoS One. 2016; 11(11): e0166642. Published online 2016 Nov 18. doi: 10.1371/journal.pone.0166642
PMCID:
PMC5115761
5.
Sing-Hua Tsou, Suh-Woan Hu, Jaw-Ji Yang, Min Yan, Yuh-Yih Lin
Nutrients. 2019 Sep; 11(9): 2235. Published online 2019 Sep 16. doi: 10.3390/nu11092235
PMCID:
PMC6769475
6.
Wenyan Gao, Changhong Wang, Li Yu, Tianjiao Sheng, Zhuolin Wu, Xiaoqian Wang, Dongqi Zhang, Yifan Lin, Yang Gong
Biomed Res Int. 2019; 2019: 6769789. Published online 2019 Apr 18. doi: 10.1155/2019/6769789
PMCID:
PMC6500688
7.
Mariola Plazas, Jaime Prohens, Amparo Noelia Cuñat, Santiago Vilanova, Pietro Gramazio, Francisco Javier Herraiz, Isabel Andújar
Int J Mol Sci. 2014 Oct; 15(10): 17221–17241. Published online 2014 Sep 26. doi: 10.3390/ijms151017221
PMCID:
PMC4227158
8.
Lisard Iglesias-Carres, Lauren A. Essenmacher, Kathryn C. Racine, Andrew P. Neilson
Nutrients. 2021 May; 13(5): 1466. Published online 2021 Apr 26. doi: 10.3390/nu13051466
PMCID:
PMC8145906
9.
Deniz Bagdas, Zulfiye Gul, Julie A. Meade, Betul Cam, Nilufer Cinkilic, Mine Sibel Gurun
Curr Neuropharmacol. 2020 Mar; 18(3): 216–228. Published online 2020 Mar. doi: 10.2174/1570159X17666191021111809
PMCID:
PMC7327949
10.
Annabel Nieter, Paul Haase-Aschoff, Sebastian Kelle, Diana Linke, Ulrich Krings, Lutz Popper, Ralf G. Berger
Appl Environ Microbiol. 2015 Mar; 81(5): 1679–1688. Prepublished online 2014 Dec 29. Published online 2015 Feb 10. doi: 10.1128/AEM.02911-14
PMCID:
PMC4325150
11.
Yong Zhang, Liangsheng Miao, Huijuan Zhang, Gang Wu, Zhenni Zhang, Jianrui Lv
Lipids Health Dis. 2018; 17: 270. Published online 2018 Nov 28. doi: 10.1186/s12944-018-0916-0
PMCID:
PMC6263050
12.
Shanshan Guan, Ketong Zhu, Yanjiao Dong, Hao Li, Shuang Yang, Song Wang, Yaming Shan
Int J Mol Sci. 2020 Feb; 21(3): 1003. Published online 2020 Feb 3. doi: 10.3390/ijms21031003
PMCID:
PMC7038148
13.
Muhammad Sani Usman, Mohd Zobir Hussein, Sharida Fakurazi, Mas Jaffri Masarudin, Fathinul Fikri Ahmad Saad
PLoS One. 2018; 13(7): e0200760. Published online 2018 Jul 25. doi: 10.1371/journal.pone.0200760
PMCID:
PMC6059483
14.
Xiao Wang, Lifang Qin, Jia Zhou, Youzhi Li, Xianwei Fan
Sci Rep. 2018; 8: 14756. Published online 2018 Oct 3. doi: 10.1038/s41598-018-32968-0
PMCID:
PMC6170458
15.
Ling-Na Wang, Wei Wang, Masao Hattori, Mohsen Daneshtalab, Chao-Mei Ma
Molecules. 2016 Jun; 21(6): 737. Published online 2016 Jun 8. doi: 10.3390/molecules21060737
PMCID:
PMC6273953
16.
Xinheng Zhang, Qiqi Zhao, Xiaotong Ci, Sheng Chen, Zi Xie, Hongxin Li, Huanmin Zhang, Feng Chen, Qingmei Xie
Poult Sci. 2020 Dec; 99(12): 6606–6618. Published online 2020 Oct 6. doi: 10.1016/j.psj.2020.09.082
PMCID:
PMC7810911
17.
Yinju Li, Danfang Yang, Yanyan Jia, Lei He, Jing Li, Chuan Yu, Chengshui Liao, Zuhua Yu, Chunjie Zhang
Poult Sci. 2021 Apr; 100(4): 100987. Published online 2021 Jan 14. doi: 10.1016/j.psj.2021.01.010
PMCID:
PMC7921620
18.
Katarzyna Socała, Aleksandra Szopa, Anna Serefko, Ewa Poleszak, Piotr Wlaź
Int J Mol Sci. 2021 Jan; 22(1): 107. Published online 2020 Dec 24. doi: 10.3390/ijms22010107
PMCID:
PMC7795778
19.
Monika Kalinowska, Ewelina Bajko, Marzena Matejczyk, Piotr Kaczyński, Bożena Łozowicka, Włodzimierz Lewandowski
Int J Mol Sci. 2018 Feb; 19(2): 463. Published online 2018 Feb 4. doi: 10.3390/ijms19020463
PMCID:
PMC5855685
20.
Yongwang Yan, Xu Zhou, Kangxiao Guo, Feng Zhou, Hongqi Yang
Front Immunol. 2020; 11: 1125. Published online 2020 Jun 3. doi: 10.3389/fimmu.2020.01125
PMCID:
PMC7283755

Display Settings:

Format
Items per page
Sort by

Send to:

Choose Destination

Supplemental Content

PMC Images search for chlorogenic acid

  • Figure 4.
  • Fig. 1
  • Figure 12
  • Fig. 4
See more (2909)...

Find related data

Search details

See more...

Recent activity

Your browsing activity is empty.

Activity recording is turned off.

Turn recording back on

See more...
Support Center