Display Settings:

Format
Items per page
Sort by

Send to:

Choose Destination

Search results

Items: 1 to 20 of 462

1.
Xin Yan, Jinglan Jin
Medicine (Baltimore) 2018 Feb; 97(8): e0004. Published online 2018 Feb 23. doi: 10.1097/MD.0000000000010004
PMCID:
PMC5842025
2.
Qin Yang, Guoyuan Huang, Qianqian Tian, Wei Liu, Xiangdong Sun, Na Li, Shunli Sun, Tang Zhou, Nana Wu, Yuqin Wei, Peijie Chen, Ru Wang
Medicine (Baltimore) 2018 Feb; 97(8): e9943. Published online 2018 Feb 23. doi: 10.1097/MD.0000000000009943
PMCID:
PMC5842013
3.
Changwan Ryu, Daniel Boffa, Kyle Bramley, Margaret Pisani, Jonathan Puchalski
Medicine (Baltimore) 2018 Feb; 97(8): e9980. Published online 2018 Feb 23. doi: 10.1097/MD.0000000000009980
PMCID:
PMC5842006
4.
Tao Wang, Gang Zhao, Yong-Jun Rui, Jing-Yi Mi
Medicine (Baltimore) 2018 Feb; 97(8): e9938. Published online 2018 Feb 23. doi: 10.1097/MD.0000000000009938
PMCID:
PMC5842005
5.
Yinze Diao, Yu Sun, Shaobo Wang, Fengshan Zhang, Shengfa Pan, Zhongjun Liu
Medicine (Baltimore) 2018 Feb; 97(8): e9883. Published online 2018 Feb 23. doi: 10.1097/MD.0000000000009883
PMCID:
PMC5842004
6.
Lijuan Ding, Yongxian Hu, Kui Zhao, Guoqing Wei, Wenjun Wu, Zhao Wu, Lei Xiao, He Huang
Medicine (Baltimore) 2018 Feb; 97(7): e9992. Published online 2018 Feb 16. doi: 10.1097/MD.0000000000009992
PMCID:
PMC5839873
7.
Masahiro Yanagiya, Jun Matsumoto, Masaaki Nagano, Masashi Kusakabe, Yoko Matsumoto, Ryutaro Furukawa, Sayaka Ohara, Kazuhiro Usui
Medicine (Baltimore) 2018 Feb; 97(7): e9921. Published online 2018 Feb 16. doi: 10.1097/MD.0000000000009921
PMCID:
PMC5839832
8.
Shifan Wu, Luo Zhuo, Xingang Qiu, Zijiao Ding, Mingzhen Yang, Meichen Pan, Qian Liu
Medicine (Baltimore) 2018 Feb; 97(7): e9941. Published online 2018 Feb 16. doi: 10.1097/MD.0000000000009941
PMCID:
PMC5839830
9.
Zhongfeng Wang, Xu Liu, Hongqin Xu, Limei Qu, Dezhi Zhang, Pujun Gao
Medicine (Baltimore) 2018 Feb; 97(7): e9843. Published online 2018 Feb 16. doi: 10.1097/MD.0000000000009843
PMCID:
PMC5839828
10.
Jing Huang, Yiming Yu, Wei Lin, Dandan Zhang, Zaichun Deng, Qunli Ding
Medicine (Baltimore) 2018 Feb; 97(7): e9996. Published online 2018 Feb 16. doi: 10.1097/MD.0000000000009996
PMCID:
PMC5839811
11.
Tien-Chien Liu, Hou-Chuan Lai, Chueng-He Lu, Yuan-Shiou Huang, Nan-Kai Hung, Chen-Hwan Cherng, Zhi-Fu Wu
Medicine (Baltimore) 2018 Feb; 97(5): e9805. Published online 2018 Feb 2. doi: 10.1097/MD.0000000000009805
PMCID:
PMC5805453
12.
Ji Peng You, Lu Lu, Cong Jie Li, Bao Ren, Tao Wang
Medicine (Baltimore) 2018 Feb; 97(5): e9665. Published online 2018 Feb 2. doi: 10.1097/MD.0000000000009665
PMCID:
PMC5805416
13.
Jin-Sun Park, Jeoung-Sook Shin, You-Hong Lee, Kyoung-Woo Seo, Byoung-Joo Choi, So-Yeon Choi, Myeong-Ho Yoon, Gyo-Seung Hwang, Seung-Jea Tahk, Joon-Han Shin
Medicine (Baltimore) 2018 Jan; 97(4): e9748. Published online 2018 Jan 26. doi: 10.1097/MD.0000000000009748
PMCID:
PMC5794406
14.
Yu Wang, Xiao-Yan Tang, Ji Yuan, Shou-Quan Wu, Guo Chen, Miao-Miao Zhang, Ming-Gui Wang, Wen-Yan Zhang, Jian-Qing He
Medicine (Baltimore) 2018 Jan; 97(4): e9726. Published online 2018 Jan 26. doi: 10.1097/MD.0000000000009726
PMCID:
PMC5794393
15.
Yanghe Wu, Jiguang Ding, Qingfeng Sun, Ke Zhou, Weiwei Zhang, Qingwei Du, Tingyan Xu, Wangwang Xu
Medicine (Baltimore) 2018 Jan; 97(4): e9483. Published online 2018 Jan 26. doi: 10.1097/MD.0000000000009483
PMCID:
PMC5794356
16.
Tian-Tian Han, Juan Chen, Shu Wang, Lan Zhu
Medicine (Baltimore) 2018 Jan; 97(3): e9674. Published online 2018 Jan 19. doi: 10.1097/MD.0000000000009674
PMCID:
PMC5779782
17.
Xiaoming Yu, Xueding Cai, Xiaomei Xu, Lin Zhang, Xiaoying Huang, Liangxing Wang, Yanfan Chen
Medicine (Baltimore) 2018 Jan; 97(3): e9658. Published online 2018 Jan 19. doi: 10.1097/MD.0000000000009658
PMCID:
PMC5779773
18.
Xue-Ling Mei, Li Wang
Medicine (Baltimore) 2018 Jan; 97(3): e9494. Published online 2018 Jan 19. doi: 10.1097/MD.0000000000009494
PMCID:
PMC5779741
19.
Gang Zhao, Jingyi Mi, Yongjun Rui, Xiaoyun Pan, Qun Yao, Yang Qiu
Medicine (Baltimore) 2017 Dec; 96(51): e9477. Published online 2017 Dec 22. doi: 10.1097/MD.0000000000009477
PMCID:
PMC5758292
20.
Yatong Li, Wenming Wu, Taiping Zhang, Quan Liao, Yupei Zhao, Menghua Dai
Medicine (Baltimore) 2017 Dec; 96(51): e9420. Published online 2017 Dec 22. doi: 10.1097/MD.0000000000009420
PMCID:
PMC5758269

Display Settings:

Format
Items per page
Sort by

Send to:

Choose Destination

Supplemental Content

Find related data

Search details

See more...

Recent activity

Your browsing activity is empty.

Activity recording is turned off.

Turn recording back on

See more...
Support Center