Display Settings:

Format
Items per page
Sort by

Send to:

Choose Destination

Search results

Items: 1 to 20 of 38

1.
Victoria V. Konopelniuk, Ievgenii I. Goloborodko, Tetyana V. Ishchuk, Tetyana B. Synelnyk, Ludmila I. Ostapchenko, Mykola Ya. Spivak, Rostyslav V. Bubnov
EPMA J. 2017 Dec; 8(4): 377–390. Published online 2017 Jun 16. doi: 10.1007/s13167-017-0098-2
PMCID:
PMC5700020
2.
Tetyana V. Beregova, Karine S. Neporada, Maksym Skrypnyk, Tetyana M. Falalyeyeva, Nadiya M. Zholobak, Oleksandr B. Shcherbakov, Mykola Ya. Spivak, Rostyslav V. Bubnov
EPMA J. 2017 Mar; 8(1): 43–49. Published online 2017 Mar 14. doi: 10.1007/s13167-017-0085-7
PMCID:
PMC5471807
3.
Olga Golubnitschaja, Babak Baban, Giovanni Boniolo, Wei Wang, Rostyslav Bubnov, Marko Kapalla, Kurt Krapfenbauer, Mahmood S. Mozaffari, Vincenzo Costigliola
EPMA J. 2016; 7(1): 23. Published online 2016 Oct 25. doi: 10.1186/s13167-016-0072-4
PMCID:
PMC5078893
4.
Yevhen V. Moiseyenko, Viktor I. Sukhorukov, Georgiy Yu Pyshnov, Iryna M. Mankovska, Kateryna V. Rozova, Olena A. Miroshnychenko, Olena E. Kovalevska, Stefan-Arpad Y. Madjar, Rostyslav V. Bubnov, Anatoliy O. Gorbach, Kostiantyn M. Danylenko, Olga I. Moiseyenko
EPMA J. 2016; 7(1): 17. Published online 2016 Jul 18. doi: 10.1186/s13167-016-0067-1
PMCID:
PMC4949876
5.
Rostyslav V. Bubnov, Mykola Ya Spivak, Liudmyla M. Lazarenko, Alojz Bomba, Nadiya V. Boyko
EPMA J. 2015; 6(1): 14. Published online 2015 Jul 14. doi: 10.1186/s13167-015-0036-0
PMCID:
PMC4517425
6.
Mykola Ya Spivak, Rostyslav V Bubnov, Ilya M Yemets, Liudmyla M Lazarenko, Natalia O Tymoshok, Zoia R Ulberg
EPMA J. 2014; 5(Suppl 1): A90. Published online 2014 Feb 11. doi: 10.1186/1878-5085-5-S1-A90
PMCID:
PMC4125938
7.
Rostyslav V Bubnov, Ivan M Melnyk
EPMA J. 2014; 5(Suppl 1): A58. Published online 2014 Feb 11. doi: 10.1186/1878-5085-5-S1-A58
PMCID:
PMC4125934
8.
Ulyana B Lushchyk, Viktor V Novytskyy, Rostislav V Bubnov, Ivanna I Legka, Andriy O Kovpak
EPMA J. 2014; 5(Suppl 1): A64. Published online 2014 Feb 11. doi: 10.1186/1878-5085-5-S1-A64
PMCID:
PMC4125926
9.
Rizvan Ya Abdullaiev, Rostyslav V Bubnov, Ilgar G Mammadov, Ruslan R Abdullaiev
EPMA J. 2014; 5(Suppl 1): A164. Published online 2014 Feb 11. doi: 10.1186/1878-5085-5-S1-A164
PMCID:
PMC4125922
10.
Rostyslav V Bubnov, Olena K Toporova, Dmytro M Irodov, Tamara P Gulko, Tetiana P Ruban, Pavlo V Morgunov, Vitaliy A Kordium
EPMA J. 2014; 5(Suppl 1): A76. Published online 2014 Feb 11. doi: 10.1186/1878-5085-5-S1-A76
PMCID:
PMC4125893
11.
Olena V Moshynets, Svitlana U Rymar, Olga B Liutko, Nadiia M Oserjanskaja, Gennadii B Kolov, Nadiia P Kisyl, Rostyslav V Bubnov, Maria Boretska, Dmytro M Irodov
EPMA J. 2014; 5(Suppl 1): A132. Published online 2014 Feb 11. doi: 10.1186/1878-5085-5-S1-A132
PMCID:
PMC4125877
12.
Rostyslav V Bubnov, Ivan M Melnyk
EPMA J. 2014; 5(Suppl 1): A43. Published online 2014 Feb 11. doi: 10.1186/1878-5085-5-S1-A43
PMCID:
PMC4125838
13.
Vadym M Goncharenko, Vasyl A Beniuk, Yaroslav M Vyniarskyi, Sergiy M Bashynskyi, Rostyslav V Bubnov
EPMA J. 2014; 5(Suppl 1): A39. Published online 2014 Feb 11. doi: 10.1186/1878-5085-5-S1-A39
PMCID:
PMC4125818
14.
Anatoliy O Gorbach, Rostyslav V Bubnov
EPMA J. 2014; 5(Suppl 1): A89. Published online 2014 Feb 11. doi: 10.1186/1878-5085-5-S1-A89
PMCID:
PMC4125785
15.
Mykola Ya Spivak, Rostyslav V Bubnov, Ilya M Yemets, Liudmyla M Lazarenko, Natalia O Tymoshok, Zoia R Ulberg
EPMA J. 2013; 4(1): 18. Published online 2013 Jun 24. doi: 10.1186/1878-5085-4-18
PMCID:
PMC3702527
16.
Rostyslav Bubnov, Jiri Polivka, Jr, Pavol Zubor, Katarzyna Konieczka, Olga Golubnitschaja
EPMA J. 2017 Jun; 8(2): 141–157. Published online 2017 May 2. doi: 10.1007/s13167-017-0092-8
PMCID:
PMC5486540
17.
Ildar Akhmetov, Rostyslav V. Bubnov
EPMA J. 2017 Mar; 8(1): 5–15. Published online 2017 Feb 13. doi: 10.1007/s13167-017-0078-6
PMCID:
PMC5306421
18.
Yevhen V. Moiseyenko, Viktor I. Sukhorukov, Georgiy Yu Pyshnov, Iryna M. Mankovska, Kateryna V. Rozova, Olena A. Miroshnychenko, Olena E. Kovalevska, Stefan-Arpad Y. Madjar, Rostyslav V. Bubnov, Anatoliy O. Gorbach, Kostiantyn M. Danylenko, Olga I. Moiseyenko
EPMA J. 2016; 7(1): 11. Published online 2016 May 31. doi: 10.1186/s13167-016-0060-8
PMCID:
PMC4886406
19.
Jella-Andrea Abraham, Olga Golubnitschaja, Ildar Akhmetov, Russell J. Andrews, Leonidas Quintana, Russell J. Andrews, Babak Baban, Jun Yao Liu, Xu Qin, Tailing Wang, Mahmood S. Mozaffari, Viktoriia V. Bati, Tamara V. Meleshko, Olga B. Levchuk, Nadiya V. Boyko, Joanna Bauer, Ewa Boerner, Halina Podbielska, Alojz Bomba, Viktor O. Petrov, Volodymyr G. Drobnych, Rostyslav V. Bubnov, Oksana M. Bykova, Nadiya V. Boyko, Hans-Peter Brunner-La Rocca, Lutz Fleischhacker, Olga Golubnitschaja, Frank Heemskerk, Thomas Helms, Tiny Jaarsma, Judita Kinkorová, Jan Ramaekers, Peter Ruff, Ivana Schnur, Emilio Vanoli, Jose Verdu, Hans-Peter Brunner-La Rocca, Rostyslav V. Bubnov, Sergiy A. Grabovetskyi, Olena M. Mykhalchenko, Natalia O. Tymoshok, Oleksandr B. Shcherbakov, Igor P. Semeniv, Mykola Y. Spivak, Rostyslav V. Bubnov, Tetyana V. Ostapenko, Rostyslav V. Bubnov, Nazarii M. Kobyliak, Nadiya M. Zholobak, Mykola Ya. Spivak, John Paul Cauchi, Dmitrii Cherepakhin, Marina Bakay, Artem Borovikov, Sergey Suchkov, Barbara Cieślik, Agnieszka Migasiewicz, Maria-Luiza Podbielska, Markus Pelleter, Agnieszka Giemza, Halina Podbielska, Sebahattin Cirak, Marzia Del Re, Paola Bordi, Valentina Citi, Marta Palombi, Carmine Pinto, Marcello Tiseo, Romano Danesi, Lukas Einhorn, Judit Fazekas, Martina Muhr, Alexandra Schoos, Lucia Panakova, Ina Herrmann, Krisztina Manzano-Szalai, Kumiko Oida, Edda Fiebiger, Josef Singer, Erika Jensen-Jarolim, Arpiné A. Elnar, Nadia Ouamara, Nadiya Boyko, Xavier Coumoul, Jean-Philippe Antignac, Bruno Le Bizec, Gauthier Eppe, Jenny Renaut, Torsten Bonn, Cédric Guignard, Margherita Ferrante, Maria Liusa Chiusano, Salvatore Cuzzocrea, Gerard O’Keeffe, John Cryan, Michelle Bisson, Amina Barakat, Ihsane Hmamouchi, Nasser Zawia, Anumantha Kanthasamy, Glen E. Kisby, Rui Alves, Oscar Villacañas Pérez, Kim Burgard, Peter Spencer, Norbert Bomba, Martin Haranta, Nina Zaitseva, Irina May, Stéphanie Grojean, Mathilde Body-Malapel, Florencia Harari, Raul Harari, Kristina Yeghiazaryan, Olga Golubnitschaja, Vittorio Calabrese, Christophe Nemos, Rachid Soulimani, Maria E. Evsevyeva, Elena A. Mishenko, Zurida V. Kumukova, Evgeniy V. Chudnovsky, Tatyana A. Smirnova, Maria E. Evsevyeva, Ludmila V. Ivanova, Michail V. Eremin, Maria V. Rostovtseva, Maria E. Evsevyeva, Michail V. Eremin, Vladimir I. Koshel, Oksana V. Sergeeva, Nadesgda M. Konovalova, Shantanu Girotra, Olga Golubnitschaja, Olga Golubnitschaja, Manuel Debald, Walther Kuhn, Kristina Yeghiazaryan, Rostyslav V. Bubnov, Vadym M. Goncharenko, Ulyana Lushchyk, Godfrey Grech, Katarzyna Konieczka, Olga Golubnitschaja, Jan Jaap Erwich, Vincenzo Costigliola, Kristina Yeghiazaryan, Ulrich Gembruch, Vadym M. Goncharenko, Vasyl O. Beniuk, Olga V. Kalenska, Rostyslav V. Bubnov, Vadym M. Goncharenko, Vasyl O. Beniuk, Rostyslav V. Bubnov, Olga Melnychuk, Irina A. Gorbacheva, Lyudmila Y. Orekhova, Vadim V. Tachalov, Olena I. Grechanyk, Rizvan Ya. Abdullaiev, Rostyslav V. Bubnov, Suzanne Hagan, Eilidh Martin, Ian Pearce, Katherine Oliver, Cenk Haytac, Fariz Salimov, Servin Yoksul, Anatoly A. Kunin, Natalia S. Moiseeva, Bernardo Herrera-Imbroda, Sergio del Río-González, Maria Fernanda Lara, Antonia Angulo, Francisco Javier Machuca Santa-Cruz, Bernardo Herrera-Imbroda, Sergio del Río-González, Maria Fernanda Lara, John Ionescu, Alfiya Z. Isamulaeva, Anatoly A. Kunin, Shamil Sh. Magomedov, Aida I. Isamulaeva, Tatjana Josifova, Marko Kapalla, Juraj Kubáň, Olga Golubnitschaja, Vincenzo Costigliola, Vincenzo Costigliola, Marko Kapalla, Juraj Kubáň, Olga Golubnitschaja, Anthony Kent, Tom Fisher, Tilak Dias, Judita Kinkorová, Ondřej Topolčan, Matthias Kohl, Anatoly A. Kunin, Natalia S. Moiseeva, Andrii I. Kurchenko, Vasyl A. Beniuk, Vadym M. Goncharenko, Rostyslav V. Bubnov, Nadiya V. Boyko, Andriy M. Strokan, Julia Kzhyshkowska, Alexandru Gudima, Ksenia S. Stankevich, Victor D. Filimonov, Harald Klüter, Evgeniya M. Mamontova, Sergei I. Tverdokhlebov, Ulyana B. Lushchyk, Viktor V. Novytskyy, Igor P. Babii, Nadiya G. Lushchyk, Lyudmyla S. Riabets, Ivanna I. Legka, Mira Marcus-Kalish, Alexis Mitelpunkt, Tal Galili, Neta Shachar, Yoav Benjamini, Agnieszka Migasiewicz, Markus Pelleter, Joanna Bauer, Ewelina Dereń, Halina Podbielska, Natalia S. Moiseeva, Anatoly A. Kunin, Dmitry A. Kunin, Natalia S. Moiseeva, Yury A. Ippolitov, Dmitry A. Kunin, Alexei N. Morozov, Natalia V. Chirkova, Nakhid T. Aliev, Mahmood S. Mozaffari, Jun Yao Liu, Babak Baban, Mahmood S. Mozaffari, Jun Yao Liu, Rafik Abdelsayed, Xing-Ming Shi, Babak Baban, Jaroslav Novák, Milan Štork, Václav Zeman, Wytze P. Oosterhuis, Elvar Theodorsson, Lyudmila Y. Orekhova, Tatyana V. Kudryavtseva, Elena R. Isaeva, Vadim V. Tachalov, Ekaterina S. Loboda, Mario Pazzagli, Francesca Malentacchi, Irene Mancini, Ivan Brandslund, Pieter Vermeersch, Matthias Schwab, Janja Marc, Ron H. N. van Schaik, Gerard Siest, Elvar Theodorsson, Chiara Di Resta, Matus Pleva, Jozef Juhar, Matus Pleva, Jozef Juhar, Jiří Polívka jr., Filip Janků, Martin Pešta, Jan Doležal, Milena Králíčková, Jiří Polívka, Jiří Polívka, Alena Lukešová, Nina Müllerová, Petr Ševčík, Vladimír Rohan, Kneginja Richter, Lence Miloseva, Günter Niklewski, Kneginja Richter, Jens Acker, Guenter Niklewski, Olga Safonicheva, Vincenzo Costigliola, Olga Safonicheva, Maxim Sautin, Janna Sinelnikova, Sergey Suchkov, Songül Secer, Stephan von Bandemer, Niva Shapira, Aleksandr Shcherbakov, Anatoly A. Kunin, Natalia S. Moiseeva, Bogdan R. Shumilovich, Zhanna Lipkind, Yulia Vorobieva, Dmitry A. Kunin, Anastasiia V. Sudareva, Ivica Smokovski, Tatjana Milenkovic, Arturo Solís-Herrera, María del Carmen Arias-Esparza, Sergey Suchkov, Krishna Chander Sridhar, Olga Golubnitschaja, Maria Studneva, Sihong Song, James Creeden, Мark Мandrik, Sergey Suchkov, Elvar Theodorsson, EFLM, Syed A. M. Tofail, Ondřej Topolčan, Judita Kinkorová, Ondřej Fiala, Marie Karlíková, Šárka Svobodová, Radek Kučera, Radka Fuchsová, Vladislav Třeška, Václav Šimánek, Ladislav Pecen, Jan Šoupal, Štěpán Svačina, Evgeniya Tretyak, Maria Studneva, Sergey Suchkov, Francesca M. Trovato, Giuseppe Fabio Martines, Daniela Brischetto, Daniela Catalano, Giuseppe Musumeci, Guglielmo M. Trovato, George Th. Tsangaris, Athanasios K. Anagnostopoulos, George Th. Tsangaris, Athanasios K. Anagnostopoulos, José Verdú, German Gutiérrez, Jordi Rovira, Marta Martinez, Lutz Fleischhacker, Donna Green, Arthur Garson, Elena Tamburini, Stefano Cuomo, Juan Martinez-Leon, Teresa Abrisqueta, Hans-Peter Brunner-La Rocca, Tiny Jaarsma, Teresa Arredondo, Cecilia Vera, Giuseppe Fico, Olga Golubnitschaja, Fernando Arribas, Martina Onderco, Isabel Vara, on behalf of ZENITH consortium, José Verdú, Francesco Sambo, Barbara Di Camillo, Claudio Cobelli, Andrea Facchinetti, Giuseppe Fico, Riccardo Bellazzi, Lucia Sacchi, Arianna Dagliati, Daniele Segnani, Valentina Tibollo, Manuel Ottaviano, Rafael Gabriel, Leif Groop, Jacqueline Postma, Antonio Martinez, Liisa Hakaste, Tiinamaija Tuomi, Konstantia Zarkogianni, on behalf of MOSAIC consortium, Igor Volchek, Nina Pototskaya, Andrey Petrov, Igor Volchek, Nadezhda Pototskaya, Andrey Petrov, Ülle Voog-Oras, Oksana Jagur, Edvitar Leibur, Priit Niibo, Triin Jagomägi, Minh Son Nguyen, Chris Pruunsild, Dagmar Piikov, Mare Saag, Wei Wang, Wei Wang, Andreas Weinhäusel, Walter Pulverer, Matthias Wielscher, Manuela Hofner, Christa Noehammer, Regina Soldo, Peter Hettegger, Istvan Gyurjan, Ronald Kulovics, Silvia Schönthaler, Gabriel Beikircher, Albert Kriegner, Stephan Pabinger, Klemens Vierlinger, Ayşe Yüzbaşıoğlu, Meral Özgüç
EPMA J. 2016; 7(Suppl 1): 9. Published online 2016 May 9. doi: 10.1186/s13167-016-0054-6
PMCID:
PMC4896262
20.
Ildar Akhmetov, Rostyslav V. Bubnov
EPMA J. 2015; 6: 19. Published online 2015 Sep 30. doi: 10.1186/s13167-015-0041-3
PMCID:
PMC4588236

Display Settings:

Format
Items per page
Sort by

Send to:

Choose Destination

Supplemental Content

Find related data

Search details

See more...

Recent activity

Your browsing activity is empty.

Activity recording is turned off.

Turn recording back on

See more...
Support Center