U.S. flag

An official website of the United States government

Display Settings:

Format
Items per page
Sort by

Send to:

Choose Destination

PMC Full-Text Search Results

Items: 1 to 20 of 2720

1.
Yinghong Zheng, Jiayuan Kou, Pengyu Wang, Ting Ye, Zitong Wang, Ziyu Gao, Lin Cong, Manman Li, Bowen Dong, Wei Yang, Quanfeng Li, Hong Li, Rui Wang, Liming Yang
Aging (Albany NY) 2021 Mar 15; 13(5): 7096–7119. Published online 2021 Feb 26. doi: 10.18632/aging.202566
PMCID:
PMC7993719
2.
Mumin Ozturk, Julius E. Chia, Rudranil Hazra, Mohd Saqib, Rebeng A. Maine, Reto Guler, Harukazu Suzuki, Bibhuti B. Mishra, Frank Brombacher, Suraj P. Parihar
Front Immunol. 2021; 12: 656419. Published online 2021 Oct 20. doi: 10.3389/fimmu.2021.656419
PMCID:
PMC8563784
3.
Viktor Milata, Alexandra Svedova, Zuzana Barbierikova, Eva Holubkova, Ingrid Cipakova, Dana Cholujova, Jana Jakubikova, Miroslav Panik, Sona Jantova, Vlasta Brezova, Lubos Cipak
Int J Mol Sci. 2019 May; 20(9): 2169. Published online 2019 May 1. doi: 10.3390/ijms20092169
PMCID:
PMC6539820
4.
Alessandro Agnarelli, Marco Natali, Mercedes Garcia-Gil, Rossana Pesi, Maria Grazia Tozzi, Chiara Ippolito, Nunzia Bernardini, Robert Vignali, Renata Batistoni, Anna Maria Bianucci, Silvia Marracci
Sci Rep. 2018; 8: 10599. Published online 2018 Jul 13. doi: 10.1038/s41598-018-28952-3
PMCID:
PMC6045596
5.
Hong-Jhih Lin, Jinn-Hsuan Ho, Li-Chen Tsai, Fang-Yu Yang, Ling-Ling Yang, Cheng-Deng Kuo, Lih-Geeng Chen, Yi-Wen Liu, Jin-Yi Wu
Molecules. 2020 Feb; 25(3): 677. Published online 2020 Feb 5. doi: 10.3390/molecules25030677
PMCID:
PMC7036939
6.
Rosario Oliva, Sanjib Mukherjee, Magiliny Manisegaran, Marco Campanile, Pompea Del Vecchio, Luigi Petraccone, Roland Winter
Int J Mol Sci. 2022 May; 23(10): 5690. Published online 2022 May 19. doi: 10.3390/ijms23105690
PMCID:
PMC9145931
7.
Jin-dong Zhang, Jiao Liu, Shi-wei Zhu, Yuan Fang, Ben Wang, Qiong Jia, Hui-feng Hao, John Y. Kao, Qi-hua He, Li-jin Song, Fei Liu, Bao-li Zhu, Chung Owyang, Li-ping Duan
Acta Pharmacol Sin. 2021 Nov; 42(11): 1821–1833. Published online 2021 Feb 8. doi: 10.1038/s41401-020-00601-4
PMCID:
PMC8563748
8.
Giulio Petronio Petronio, Marco Alfio Cutuli, Irene Magnifico, Noemi Venditti, Laura Pietrangelo, Franca Vergalito, Antonella Pane, Giovanni Scapagnini, Roberto Di Marco
Molecules. 2020 Nov; 25(21): 5010. Published online 2020 Oct 29. doi: 10.3390/molecules25215010
PMCID:
PMC7662377
9.
Naomi Inoue, Takeshi Terabayashi, Yuri Takiguchi-Kawashima, Daisuke Fujinami, Shigeru Matsuoka, Masanori Kawano, Kazuhiro Tanaka, Hiroshi Tsumura, Toshimasa Ishizaki, Hisashi Narahara, Daisuke Kohda, Yoshihiro Nishida, Katsuhiro Hanada
Sci Rep. 2021; 11: 7718. Published online 2021 Apr 8. doi: 10.1038/s41598-021-87344-2
PMCID:
PMC8032691
10.
Min Zhang, Hongyan Yang, Erwan Yang, Jia Li, Ling Dong
Int J Mol Sci. 2022 Jan; 23(1): 327. Published online 2021 Dec 28. doi: 10.3390/ijms23010327
PMCID:
PMC8745600
11.
Mengfan Yue, Yu Tao, Yulai Fang, Xingpan Lian, Qin Zhang, Yufeng Xia, Zhifeng Wei, Yue Dai
FASEB J. 2019 Nov; 33(11): 12311–12323. Published online 2019 Aug 19. doi: 10.1096/fj.201900425RR
PMCID:
PMC6902671
12.
Parisa Hasanein, Masumeh Ghafari-Vahed, Iraj Khodadadi
Redox Rep. 2017; 22(1): 42–50. Published online 2016 Feb 15. doi: 10.1080/13510002.2016.1140406
PMCID:
PMC6837683
13.
Cheng-Fu Chang, Yi-Chao Lee, Kuen-Haur Lee, Hui-Ching Lin, Chia-Ling Chen, Che-Kun James Shen, Chi-Chen Huang
J Biomed Sci. 2016; 23: 72. Published online 2016 Oct 21. doi: 10.1186/s12929-016-0290-z
PMCID:
PMC5073438
14.
JAE-SUNG KIM, DAHYE OH, MIN-JI YIM, JIN-JU PARK, KYEONG-ROK KANG, IN-A CHO, SUNG-MIN MOON, JI-SU OH, JAE-SEEK YOU, CHUN SUNG KIM, DO KYUNG KIM, SOOK-YOUNG LEE, GYEONG-JE LEE, HEE-JEONG IM, SU-GWAN KIM
Oncol Rep. 2015 Apr; 33(4): 1775–1782. Published online 2015 Jan 29. doi: 10.3892/or.2015.3768
PMCID:
PMC4440222
15.
Jason Ma, Cheng-Chi Chan, Wen-Chung Huang, Ming-Ling Kuo
Int J Med Sci. 2020; 17(10): 1464–1473. Published online 2020 Jun 8. doi: 10.7150/ijms.45400
PMCID:
PMC7330667
16.
Nataša Zorić, Ivan Kosalec, Siniša Tomić, Ivan Bobnjarić, Mario Jug, Toni Vlainić, Josipa Vlainić
BMC Complement Altern Med. 2017; 17: 268. Published online 2017 May 17. doi: 10.1186/s12906-017-1773-5
PMCID:
PMC5436450
17.
Beth Buchanan, Qingfang Meng, Mathieu-Marc Poulin, Jonathan Zuccolo, Chike Godwin Azike, Joseph Gabriele, David Charles Baranowski
PLoS One. 2018; 13(3): e0194979. Published online 2018 Mar 26. doi: 10.1371/journal.pone.0194979
PMCID:
PMC5868852
18.
Jiangxiu Niu, Ming Yuan, Chenchen Chen, Liye Wang, Zigui Tang, Yanli Fan, Xianghui Liu, Yu Jiao Ma, Yu Gan
Int J Nanomedicine. 2020; 15: 9987–10005. Published online 2020 Dec 8. doi: 10.2147/IJN.S270336
PMCID:
PMC7733396
19.
Yi Ning, Xiaoqi Wang, Pingan Chen, Shiwu Liu, Jue Hu, Rong Xiao, Ling Li, Fangguo Lu
Drug Deliv. 2022; 29(1): 1675–1683. Published online 2022 May 26. doi: 10.1080/10717544.2022.2079768
PMCID:
PMC9154759
20.
Jia-Fang Liu, Kuang Chi Lai, Shu-Fen Peng, Pornsuda Maraming, Yi-Ping Huang, An-Cheng Huang, Fu-Shin Chueh, Wen-Wen Huang, Jing-Gung Chung
Molecules. 2018 Aug; 23(8): 2019. Published online 2018 Aug 13. doi: 10.3390/molecules23082019
PMCID:
PMC6222729

Display Settings:

Format
Items per page
Sort by

Send to:

Choose Destination

Supplemental Content

PMC Images search for berberine hcl

See more (14)...

Find related data

Search details

See more...

Recent activity

Your browsing activity is empty.

Activity recording is turned off.

Turn recording back on

See more...
Support Center