Display Settings:

Format
Items per page
Sort by

Send to:

Choose Destination

Search results

Items: 1 to 20 of 52343

1.
Sheng Fan, Jue Wang, Chao Lei, Cai Gao, Yang Yang, Youmei Li, Na An, Dong Zhang, Mingyu Han
BMC Plant Biol. 2018; 18: 173. Published online 2018 Aug 20. doi: 10.1186/s12870-018-1388-0
PMCID:
PMC6102887
2.
Michele Perazzolli, Giulia Malacarne, Angela Baldo, Laura Righetti, Aubrey Bailey, Paolo Fontana, Riccardo Velasco, Mickael Malnoy
PLoS One. 2014; 9(2): e83844. Published online 2014 Feb 5. doi: 10.1371/journal.pone.0083844
PMCID:
PMC3914791
3.
Nan Wang, Shenghui Jiang, Zongying Zhang, Hongcheng Fang, Haifeng Xu, Yicheng Wang, Xuesen Chen
Hortic Res. 2018; 5: 70. Published online 2018 Oct 15. doi: 10.1038/s41438-018-0084-4
PMCID:
PMC6186759
4.
Libo Xing, Dong Zhang, Caiping Zhao, Youmei Li, Juanjuan Ma, Na An, Mingyu Han
Plant Biotechnol J. 2016 Feb; 14(2): 749–770. Published online 2015 Jul 2. doi: 10.1111/pbi.12425
PMCID:
PMC4755197
5.
Qinglong Dong, Ke Mao, Dingyue Duan, Shuang Zhao, Yanpeng Wang, Qian Wang, Dong Huang, Chao Li, Changhai Liu, Xiaoqing Gong, Fengwang Ma
BMC Genomics. 2018; 19: 707. Published online 2018 Sep 25. doi: 10.1186/s12864-018-5097-8
PMCID:
PMC6156878
6.
Qian Wang, Changhai Liu, Qinglong Dong, Dong Huang, Cuiying Li, Pengmin Li, Fengwang Ma
Int J Mol Sci. 2018 Sep; 19(9): 2761. Published online 2018 Sep 14. doi: 10.3390/ijms19092761
PMCID:
PMC6164405
7.
Qinglong Dong, Dingyue Duan, Shuang Zhao, Bingyao Xu, Jiawei Luo, Qian Wang, Dong Huang, Changhai Liu, Chao Li, Xiaoqing Gong, Ke Mao, Fengwang Ma
Int J Mol Sci. 2018 Sep; 19(9): 2478. Published online 2018 Aug 21. doi: 10.3390/ijms19092478
PMCID:
PMC6164895
8.
Annik Schnitzler, Claire Arnold, Amandine Cornille, Olivier Bachmann, Christophe Schnitzler
PLoS One. 2014; 9(5): e96596. Published online 2014 May 14. doi: 10.1371/journal.pone.0096596
PMCID:
PMC4020776
9.
Xiao-Fei Wang, Jian-Ping An, Xin Liu, Ling Su, Chun-Xiang You, Yu-Jin Hao
Plant Physiol. 2018 Oct; 178(2): 890–906. Published online 2018 May 28. doi: 10.1104/pp.18.00244
PMCID:
PMC6181044
10.
Changqing Ma, Chenjuan Jing, Bo Chang, Jiuying Yan, Bowen Liang, Li Liu, Yazhou Yang, Zhengyang Zhao
BMC Plant Biol. 2018; 18: 108. Published online 2018 Jun 5. doi: 10.1186/s12870-018-1320-7
PMCID:
PMC5989451
11.
Sandrine Mikol Segonne, Maryline Bruneau, Jean-Marc Celton, Sophie Le Gall, Mathilde Francin-Allami, Marjorie Juchaux, François Laurens, Mathilde Orsel, Jean-Pierre Renou
BMC Plant Biol. 2014; 14: 375. Published online 2014 Dec 31. doi: 10.1186/s12870-014-0375-3
PMCID:
PMC4310206
12.
Sheng Fan, Dong Zhang, Lizhi Zhang, Cai Gao, Mingzhi Xin, Muhammad Mobeen Tahir, Youmei Li, Juanjuan Ma, Mingyu Han
BMC Genomics. 2017; 18: 827. Published online 2017 Oct 27. doi: 10.1186/s12864-017-4213-5
PMCID:
PMC5658915
13.
Beatrice Amyotte, Amy J. Bowen, Travis Banks, Istvan Rajcan, Daryl J. Somers
PLoS One. 2017; 12(2): e0171710. Published online 2017 Feb 23. doi: 10.1371/journal.pone.0171710
PMCID:
PMC5322975
14.
Susan E Gardiner, John L Norelli, Nihal de Silva, Gennaro Fazio, Andreas Peil, Mickael Malnoy, Mary Horner, Deepa Bowatte, Charmaine Carlisle, Claudia Wiedow, Yizhen Wan, Carole L Bassett, Angela M Baldo, Jean-Marc Celton, Klaus Richter, Herb S Aldwinckle, Vincent GM Bus
BMC Genet. 2012; 13: 25. Published online 2012 Apr 3. doi: 10.1186/1471-2156-13-25
PMCID:
PMC3443455
15.
John L. Norelli, Michael Wisniewski, Gennaro Fazio, Erik Burchard, Benjamin Gutierrez, Elena Levin, Samir Droby
PLoS One. 2017; 12(3): e0172949. Published online 2017 Mar 3. doi: 10.1371/journal.pone.0172949
PMCID:
PMC5336245
16.
James Boocock, David Chagné, Tony R. Merriman, Michael A. Black
BMC Genomics. 2015; 16: 848. Published online 2015 Oct 23. doi: 10.1186/s12864-015-2096-x
PMCID:
PMC4618995
17.
Qiang Zhao, Yi‐Ran Ren, Qing‐Jie Wang, Yu‐Xin Yao, Chun‐Xiang You, Yu‐Jin Hao
Plant Biotechnol J. 2016 Jul; 14(7): 1633–1645. Published online 2016 Jan 23. doi: 10.1111/pbi.12526
PMCID:
PMC5066684
18.
Haibo Wang, Shuang Zhao, Ke Mao, Qinglong Dong, Bowen Liang, Chao Li, Zhiwei Wei, Mingjun Li, Fengwang Ma
BMC Plant Biol. 2018; 18: 136. Published online 2018 Jun 26. doi: 10.1186/s12870-018-1308-3
PMCID:
PMC6019725
19.
Da-Gang Hu, Cui-Hui Sun, Quan-Yan Zhang, Jian-Ping An, Chun-Xiang You, Yu-Jin Hao
PLoS Genet. 2016 Aug; 12(8): e1006273. Published online 2016 Aug 25. doi: 10.1371/journal.pgen.1006273
PMCID:
PMC4999241
20.
Jinhua Yang, Min Gao, Li Huang, Yaqiong Wang, Steve van Nocker, Ran Wan, Chunlei Guo, Xiping Wang, Hua Gao
Sci Rep. 2017; 7: 28. Published online 2017 Feb 9. doi: 10.1038/s41598-017-00040-y
PMCID:
PMC5428380

Display Settings:

Format
Items per page
Sort by

Send to:

Choose Destination

Supplemental Content

PMC Images search for apple

  • Figure 8.
  • Figure 7
  • Figure 4
  • Fig. 1
See more (6654)...

Find related data

Search details

See more...

Recent activity

Your browsing activity is empty.

Activity recording is turned off.

Turn recording back on

See more...
Support Center