Display Settings:

Format
Items per page
Sort by

Send to:

Choose Destination

Search results

Items: 12

1.
Xuezhi Yang, Xian Liu, Aiqian Zhang, Dawei Lu, Gang Li, Qinghua Zhang, Qian Liu, Guibin Jiang
Nat Commun. 2019; 10: 1620. Published online 2019 Apr 8. doi: 10.1038/s41467-019-09629-5
PMCID:
PMC6453897
2.
Xiu Wu, Xuezhi Yang, Jing Jin, Zhao Yang
Sensors (Basel) 2018 Jul; 18(7): 2312. Published online 2018 Jul 17. doi: 10.3390/s18072312
PMCID:
PMC6068733
3.
Shihui Bao, Peiwu Geng, Shuanghu Wang, Yunfang Zhou, Lufeng Hu, Xuezhi Yang
Int J Clin Exp Med. 2015; 8(11): 20168–20177. Published online 2015 Nov 15.
PMCID:
PMC4723774
4.
Qingwei Zhang, Haiya Wu, Congcong Wen, Fa Sun, Xuezhi Yang, Lufeng Hu
Int J Clin Exp Pathol. 2015; 8(8): 9320–9325. Published online 2015 Aug 1.
PMCID:
PMC4583915
5.
Xin Niu, Xuezhi Yang, Congyuan Fu
Afr J Tradit Complement Altern Med. 2013; 10(3): 550–560. Published online 2013 Apr 12. doi: 10.4314/ajtcam.v10i3.25
PMCID:
PMC3777600
6.
Xuezhi Yang, Susu Li, Yingjie Zhao, Siyu Li, Tianjiao Zhao, Yu Tai, Bingjie Zhang, Xinwei Wang, Chun Wang, Jingyu Chen, Qingtong Wang, Lingling Zhang, Dexiang Xu, Yan Chang, Wei Wei
Cells. 2019 Dec; 8(12): 1596. Published online 2019 Dec 8. doi: 10.3390/cells8121596
PMCID:
PMC6953022
7.
Jiaqiu Ai, Xuezhi Yang, Fang Zhou, Zhangyu Dong, Lu Jia, He Yan
Sensors (Basel) 2017 Apr; 17(4): 686. Published online 2017 Mar 27. doi: 10.3390/s17040686
PMCID:
PMC5419799
8.
Yan Chang, Xiaoyi Jia, Fang Wei, Chun Wang, Xiaojing Sun, Shu Xu, Xuezhi Yang, Yingjie Zhao, Jingyu Chen, Huaxun Wu, Lingling Zhang, Wei Wei
Sci Rep. 2016; 6: 26239. Published online 2016 May 17. doi: 10.1038/srep26239
PMCID:
PMC4869037
9.
XueZhi Yang, Yan Chang, Wei Wei
Mediators Inflamm. 2016; 2016: 6813016. Published online 2016 Mar 30. doi: 10.1155/2016/6813016
PMCID:
PMC4829719
10.
Lianguo Chen, Jinzhang Cai, Shuanghu Wang, Lufeng Hu, Xuezhi Yang
Int J Clin Exp Med. 2015; 8(11): 21365–21371. Published online 2015 Nov 15.
PMCID:
PMC4723923
11.
Mingjie Deng, Meiling Zhang, Fa Sun, Jianshe Ma, Lufeng Hu, Xuezhi Yang, Guanyang Lin, Xianqin Wang
Biomed Res Int. 2015; 2015: 295241. Published online 2015 Apr 14. doi: 10.1155/2015/295241
PMCID:
PMC4411453
12.
Xianqin Wang, Anyue Han, Congcong Wen, Mengchun Chen, Xinxin Chen, Xuezhi Yang, Jianshe Ma, Guanyang Lin
Int J Mol Sci. 2013 Dec; 14(12): 24055–24063. Published online 2013 Dec 10. doi: 10.3390/ijms141224055
PMCID:
PMC3876094

Display Settings:

Format
Items per page
Sort by

Send to:

Choose Destination

Supplemental Content

Find related data

Search details

See more...

Recent activity

Your browsing activity is empty.

Activity recording is turned off.

Turn recording back on

See more...
Support Center