Display Settings:

Format
Items per page
Sort by

Send to:

Choose Destination

Search results

Items: 1 to 20 of 789

  • Did you mean: smilan (11 items)
1.
Hee Eun Lee, Jin Ah Kim, Wan Kyunn Whang
Molecules. 2017 Mar; 22(3): 451. Published online 2017 Mar 11. doi: 10.3390/molecules22030451
PMCID:
PMC6155388
2.
Cheng Zhong, Deng Hu, Lian-Bing Hou, Lu-Yao Song, Ying-Jun Zhang, Yang Xie, Li-Wen Tian
Molecules. 2017 Apr; 22(4): 515. Published online 2017 Apr 3. doi: 10.3390/molecules22040515
PMCID:
PMC6154459
3.
Sameera R Samarakoon, Ira Thabrew, Prasanna B Galhena, Kamani H Tennekoon
BMC Complement Altern Med. 2012; 12: 25. Published online 2012 Mar 29. doi: 10.1186/1472-6882-12-25
PMCID:
PMC3364896
4.
Wei Guo, Hongjing Dong, Daijie Wang, Bin Yang, Xiao Wang, Luqi Huang
Molecules. 2018 Feb; 23(2): 505. Published online 2018 Feb 24. doi: 10.3390/molecules23020505
PMCID:
PMC6017728
5.
Bandula Prasanna Galhena, S. S. R. Samarakoon, Myrtle Ira Thabrew, Solomon F. D. Paul, Venkatachalam Perumal, Chinnadurai Mani
Biomed Res Int. 2017; 2017: 1856713. Published online 2017 May 25. doi: 10.1155/2017/1856713
PMCID:
PMC5463188
6.
Tiantian She, Chuanke Zhao, Junnan Feng, Lixin Wang, Like Qu, Ke Fang, Shaoqing Cai, Chengchao Shou
PLoS One. 2015; 10(3): e0118287. Published online 2015 Mar 5. doi: 10.1371/journal.pone.0118287
PMCID:
PMC4351248
7.
Jing Chen, Chao-Mei Xiong, Shan-Shan Song, Pan Han, Jin-Lan Ruan
J Med Food. 2012 Jul; 15(7): 646–650. doi: 10.1089/jmf.2011.1968
PMCID:
PMC3382266
8.
Yun Hwan Kang, Kyoung Kon Kim, Dae Jung Kim, Myeon Choe
Nutr Res Pract. 2015 Dec; 9(6): 606–612. Published online 2015 Sep 25. doi: 10.4162/nrp.2015.9.6.606
PMCID:
PMC4667201
9.
BO CAO, ZIHAN ZHANG, YUQIN ZHANG, JIAQUAN LI, GANG LIANG, JIANGHONG LING
Exp Ther Med. 2013 Oct; 6(4): 1070–1076. Published online 2013 Aug 19. doi: 10.3892/etm.2013.1264
PMCID:
PMC3797306
10.
A Vijayalakshmi, V Ravichandiran, Velraj Malarkodi, S Nirmala, S Jayakumari
Asian Pac J Trop Biomed. 2012 Apr; 2(4): 269–275. doi: 10.1016/S2221-1691(12)60021-5
PMCID:
PMC3609293
11.
Yalu Ru, Ruijing Cheng, Jing Shang, Yunpeng Zhao, Pan Li, Chengxin Fu
Appl Plant Sci. 2017 Mar; 5(3): apps.1700001. Published online 2017 Mar 14. doi: 10.3732/apps.1700001
PMCID:
PMC5357126
12.
Beatriz Cristina Konopatzki Hirota, Cristiane da Silva Paula, Vinícius Bednarczuk de Oliveira, Joice Maria da Cunha, Anne Karoline Schreiber, Fernanda Maria Marins Ocampos, Anderson Barison, Obdulio Gomes Miguel, Marilis Dallarmi Miguel
Evid Based Complement Alternat Med. 2016; 2016: 9894610. Published online 2016 Dec 22. doi: 10.1155/2016/9894610
PMCID:
PMC5214527
13.
Ruihong Wang, Mengdi Li, Xue Wu, Chao Shen, Wendi Yu, Jinliang Liu, Zhechen Qi, Pan Li
Appl Plant Sci. 2018 Jun; 6(6): e01163. Published online 2018 Jun 26. doi: 10.1002/aps3.1163
PMCID:
PMC6025819
14.
Zhe-Chen Qi, Chao Shen, Yu-Wei Han, Wei Shen, Man Yang, Jinliang Liu, Zong-Suo Liang, Pan Li, Cheng-Xin Fu
Appl Plant Sci. 2017 Apr; 5(4): apps.1700005. Published online 2017 Apr 11. doi: 10.3732/apps.1700005
PMCID:
PMC5400434
15.
Tao Yi, Lan-Lan Fan, Hong-Li Chen, Guo-Yuan Zhu, Hau-Man Suen, Yi-Na Tang, Lin Zhu, Chu Chu, Zhong-Zhen Zhao, Hu-Biao Chen
BMC Biochem. 2014; 15: 19. Published online 2014 Aug 9. doi: 10.1186/1471-2091-15-19
PMCID:
PMC4131487
16.
Aline R. Martins, Aluana G. Abreu, Miklos M. Bajay, Priscilla M. S. Villela, Carlos E. A. Batista, Mariza Monteiro, Alessandro Alves-Pereira, Glyn M. Figueira, José B. Pinheiro, Beatriz Appezzato-da-Glória, Maria I. Zucchi
Appl Plant Sci. 2013 Jun; 1(6): apps.1200507. Published online 2013 May 16. doi: 10.3732/apps.1200507
PMCID:
PMC4105028
17.
Li-Wen Tian, Zhen Zhang, Hai-Lan Long, Ying-Jun Zhang
Nat Prod Bioprospect. 2017 Aug; 7(4): 283–298. Published online 2017 Jun 23. doi: 10.1007/s13659-017-0139-5
PMCID:
PMC5507813
18.
Lisha Dong, Jinqiu Zhu, Hongzhi Du, Heng Nong, Xicheng He, Xiaoyu Chen
Evid Based Complement Alternat Med. 2017; 2017: 8246420. Published online 2017 Aug 22. doi: 10.1155/2017/8246420
PMCID:
PMC5585559
19.
Viridiana Candelaria Pérez-Nájera, Janet Alejandra Gutiérrez-Uribe, Marilena Antunes-Ricardo, Sergio Hidalgo-Figueroa, Carmen Lizette Del-Toro-Sánchez, Luis A. Salazar-Olivo, Eugenia Lugo-Cervantes
Evid Based Complement Alternat Med. 2018; 2018: 6247306. Published online 2018 Jun 25. doi: 10.1155/2018/6247306
PMCID:
PMC6036819
20.
Chuan-li Lu, Wei Zhu, Dong-mei Wang, Wen-long Chen, Meng-mei Hu, Min Wang, Xiao-jie Xu, Chuan-jian Lu
Evid Based Complement Alternat Med. 2015; 2015: 602425. Published online 2015 Mar 2. doi: 10.1155/2015/602425
PMCID:
PMC4363603
  • Did you mean: smilan (11 items)

Display Settings:

Format
Items per page
Sort by

Send to:

Choose Destination

Supplemental Content

PMC Images search for Smilax

See more (157)...

Find related data

Search details

See more...

Recent activity

Your browsing activity is empty.

Activity recording is turned off.

Turn recording back on

See more...
Support Center