Display Settings:

Format
Items per page
Sort by

Send to:

Choose Destination

Search results

Items: 1 to 20 of 478345

1.
Tyler W. LeBaron, Branislav Kura, Barbora Kalocayova, Narcis Tribulova, Jan Slezak
Molecules. 2019 Jun; 24(11): 2076. Published online 2019 May 31. doi: 10.3390/molecules24112076
PMCID:
PMC6600250
2.
Qiang Gao, Han Song, Xiao-ting Wang, Ying Liang, Yan-jie Xi, Yuan Gao, Qing-jun Guo, Tyler LeBaron, Yi-xiao Luo, Shuang-cheng Li, Xi Yin, Hai-shui Shi, Yu-xia Ma
Sci Rep. 2017; 7: 9625. Published online 2017 Aug 29. doi: 10.1038/s41598-017-10362-6
PMCID:
PMC5575246
3.
Meng-yu Liu, Fei Xie, Yan Zhang, Ting-ting Wang, Sheng-nan Ma, Peng-xiang Zhao, Xin Zhang, Tyler W. Lebaron, Xin-long Yan, Xue-mei Ma
Stem Cell Res Ther. 2019; 10: 145. Published online 2019 May 21. doi: 10.1186/s13287-019-1241-x
PMCID:
PMC6528353
4.
Peng Qiu, Yang Liu, Jin Zhang
Int J Biol Sci. 2019; 15(6): 1261–1275. Published online 2019 May 11. doi: 10.7150/ijbs.30741
PMCID:
PMC6567800
5.
Karen Jackson, Noa Dressler, Rotem S Ben-Shushan, Ari Meerson, Tyler W LeBaron, Snait Tamir
World J Gastroenterol. 2018 Dec 7; 24(45): 5095–5108. Published online 2018 Dec 7. doi: 10.3748/wjg.v24.i45.5095
PMCID:
PMC6288656
6.
Anne-Christin Kreutzmann, Heide N. Schulz-Vogt
Appl Environ Microbiol. 2016 Apr 15; 82(8): 2527–2536. Prepublished online 2016 Feb 19. Published online 2016 Apr 4. doi: 10.1128/AEM.03818-15
PMCID:
PMC4959497
7.
Yijun Zheng, Duming Zhu
Oxid Med Cell Longev. 2016; 2016: 5806057. Published online 2016 Jun 20. doi: 10.1155/2016/5806057
PMCID:
PMC4931094
8.
Masatoshi Ichihara, Sayaka Sobue, Mikako Ito, Masafumi Ito, Masaaki Hirayama, Kinji Ohno
Med Gas Res. 2015; 5: 12. Published online 2015 Oct 19. doi: 10.1186/s13618-015-0035-1
PMCID:
PMC4610055
9.
Tomoyoshi Tamura, Kei Hayashida, Motoaki Sano, Shuko Onuki, Masaru Suzuki
Trials. 2017; 18: 488. Published online 2017 Oct 23. doi: 10.1186/s13063-017-2246-3
PMCID:
PMC5651618
10.
Shaowei Li, Masayuki Fujino, Naotsugu Ichimaru, Ryosuke Kurokawa, Shinichi Hirano, Lisha Mou, Shiro Takahara, Terumi Takahara, Xiao-Kang Li
Sci Rep. 2018; 8: 14019. Published online 2018 Sep 19. doi: 10.1038/s41598-018-32411-4
PMCID:
PMC6145907
11.
Masaaki Hirayama, Mikako Ito, Tomomi Minato, Asako Yoritaka, Tyler W. LeBaron, Kinji Ohno
Med Gas Res. 2018 Oct-Dec; 8(4): 144–149. Published online 2019 Jan 9. doi: 10.4103/2045-9912.248264
PMCID:
PMC6352570
12.
Satoru Hasegawa, Mikako Ito, Mayu Fukami, Miki Hashimoto, Masaaki Hirayama, Kinji Ohno
Redox Rep. 2017; 22(1): 26–34. Published online 2016 Feb 15. doi: 10.1080/13510002.2015.1135580
PMCID:
PMC6837388
13.
Masanori Kawaguchi, Yasushi Satoh, Yukiko Otsubo, Tomiei Kazama
PLoS One. 2014; 9(6): e100352. Published online 2014 Jun 18. doi: 10.1371/journal.pone.0100352
PMCID:
PMC4062523
14.
Kinji Ohno, Mikako Ito, Masatoshi Ichihara, Masafumi Ito
Oxid Med Cell Longev. 2012; 2012: 353152. Published online 2012 Jun 8. doi: 10.1155/2012/353152
PMCID:
PMC3377272
15.
Jia Li, Zhaogang Ge, Lihong Fan, Kunzheng Wang
BMC Musculoskelet Disord. 2017; 18: 58. Published online 2017 Feb 2. doi: 10.1186/s12891-017-1431-6
PMCID:
PMC5288900
16.
Keiichi Uto, Seisuke Sakamoto, Weitao Que, Keita Shimata, Shintaro Hashimoto, Masataka Sakisaka, Yasuko Narita, Daiki Yoshii, Lin Zhong, Yoshihiro Komohara, Xiao-Kang Li, Yukihiro Inomata, Taizo Hibi
BMC Gastroenterol. 2019; 19: 25. Published online 2019 Feb 8. doi: 10.1186/s12876-019-0939-7
PMCID:
PMC6368804
17.
Fang‐Ting Liu, Sheng‐Ming Xu, Zheng‐Hua Xiang, Xiang‐Nan Li, Jian Li, Hong‐Bin Yuan, Xue‐Jun Sun
CNS Neurosci Ther. 2014 Aug; 20(8): 778–786. Published online 2014 Mar 31. doi: 10.1111/cns.12258
PMCID:
PMC6493038
18.
Brandon J Dixon, Jiping Tang, John H Zhang
Med Gas Res. 2013; 3: 10. Published online 2013 May 16. doi: 10.1186/2045-9912-3-10
PMCID:
PMC3660246
19.
Chi Liu, Ryosuke Kurokawa, Masayuki Fujino, Shinichi Hirano, Bunpei Sato, Xiao-Kang Li
Sci Rep. 2014; 4: 5485. Published online 2014 Jun 30. doi: 10.1038/srep05485
PMCID:
PMC4074787
20.
Stefan Spulber, Karin Edoff, Lie Hong, Shinkatsu Morisawa, Sanetaka Shirahata, Sandra Ceccatelli
PLoS One. 2012; 7(7): e42078. Published online 2012 Jul 31. doi: 10.1371/journal.pone.0042078
PMCID:
PMC3409143

Display Settings:

Format
Items per page
Sort by

Send to:

Choose Destination

Supplemental Content

PMC Images search for Molecular Hydrogen

  • Figure 8
  • Figure 1
  • Figure 3
  • Figure 5
See more (16370)...

Find related data

Search details

See more...

Recent activity

Your browsing activity is empty.

Activity recording is turned off.

Turn recording back on

See more...
Support Center