Display Settings:

Format
Items per page
Sort by

Send to:

Choose Destination

Search results

Items: 1 to 20 of 291748

1.
Kinji Ohno, Mikako Ito, Masatoshi Ichihara, Masafumi Ito
Oxid Med Cell Longev. 2012; 2012: 353152. Published online 2012 Jun 8. doi: 10.1155/2012/353152
PMCID:
PMC3377272
2.
Anne-Christin Kreutzmann, Heide N. Schulz-Vogt
Appl Environ Microbiol. 2016 Apr 15; 82(8): 2527–2536. Prepublished online 2016 Feb 19. Published online 2016 Apr 4. doi: 10.1128/AEM.03818-15
PMCID:
PMC4959497
3.
Zheng Cao, James U Bowie
Protein Sci. 2014 May; 23(5): 566–575. Published online 2014 Mar 17. doi: 10.1002/pro.2435
PMCID:
PMC4005708
4.
Marilyn L. Fogel, Patrick L. Griffin, Seth D. Newsome
Proc Natl Acad Sci U S A. 2016 Aug 9; 113(32): E4648–E4653. Published online 2016 Jul 21. doi: 10.1073/pnas.1525703113
PMCID:
PMC4987767
5.
Vinzenz Bayro-Kaiser, Nathan Nelson
Photosynth Res. 2017; 133(1): 49–62. Published online 2017 Feb 26. doi: 10.1007/s11120-017-0350-6
PMCID:
PMC5500669
6.
Shigeo Ohta
Curr Pharm Des. 2011 Jul; 17(22): 2241–2252. doi: 10.2174/138161211797052664
PMCID:
PMC3257754
7.
Masanori Kawaguchi, Yasushi Satoh, Yukiko Otsubo, Tomiei Kazama
PLoS One. 2014; 9(6): e100352. Published online 2014 Jun 18. doi: 10.1371/journal.pone.0100352
PMCID:
PMC4062523
8.
Chi Liu, Ryosuke Kurokawa, Masayuki Fujino, Shinichi Hirano, Bunpei Sato, Xiao-Kang Li
Sci Rep. 2014; 4: 5485. Published online 2014 Jun 30. doi: 10.1038/srep05485
PMCID:
PMC4074787
9.
Tomoyoshi Tamura, Kei Hayashida, Motoaki Sano, Shuko Onuki, Masaru Suzuki
Trials. 2017; 18: 488. Published online 2017 Oct 23. doi: 10.1186/s13063-017-2246-3
PMCID:
PMC5651618
10.
Noejung Park, Keunsu Choi, Jeongwoon Hwang, Dong Wook Kim, Dong Ok Kim, Jisoon Ihm
Proc Natl Acad Sci U S A. 2012 Dec 4; 109(49): 19893–19899. Published online 2012 Nov 16. doi: 10.1073/pnas.1217137109
PMCID:
PMC3523861
11.
Tomohiro Kawamura, Nobunao Wakabayashi, Norihisa Shigemura, Chien-Sheng Huang, Kosuke Masutani, Yugo Tanaka, Kentaro Noda, Ximei Peng, Toru Takahashi, Timothy R. Billiar, Meinoshin Okumura, Yoshiya Toyoda, Thomas W. Kensler, Atsunori Nakao
Am J Physiol Lung Cell Mol Physiol. 2013 May 15; 304(10): L646–L656. Published online 2013 Mar 8. doi: 10.1152/ajplung.00164.2012
PMCID:
PMC3652058
12.
Yuchen Han, Mirjam Perner
PLoS One. 2014; 9(8): e106218. Published online 2014 Aug 29. doi: 10.1371/journal.pone.0106218
PMCID:
PMC4149538
13.
Qiang Gao, Han Song, Xiao-ting Wang, Ying Liang, Yan-jie Xi, Yuan Gao, Qing-jun Guo, Tyler LeBaron, Yi-xiao Luo, Shuang-cheng Li, Xi Yin, Hai-shui Shi, Yu-xia Ma
Sci Rep. 2017; 7: 9625. Published online 2017 Aug 29. doi: 10.1038/s41598-017-10362-6
PMCID:
PMC5575246
14.
Moritz Hansen, Mirjam Perner
ISME J. 2015 Mar; 9(3): 696–707. Published online 2014 Sep 16. doi: 10.1038/ismej.2014.173
PMCID:
PMC4331590
15.
Rongfang Liu, Xianhai Fang, Chao Meng, Jingchun Xing, Jinfeng Liu, Wanchao Yang, Wenzhi Li, Huacheng Zhou
Exp Biol Med (Maywood) 2015 Sep; 240(9): 1214–1222. doi: 10.1177/1535370214563895
PMCID:
PMC4935368
16.
Aikaterini Papazi, Elizabeth Kastanaki, Stergios Pirintsos, Kiriakos Kotzabasis
PLoS One. 2015; 10(3): e0121325. Published online 2015 Mar 31. doi: 10.1371/journal.pone.0121325
PMCID:
PMC4380476
17.
Yijun Zheng, Duming Zhu
Oxid Med Cell Longev. 2016; 2016: 5806057. Published online 2016 Jun 20. doi: 10.1155/2016/5806057
PMCID:
PMC4931094
18.
Xiaoyu Liu, Cuiqing Ma, Xiaoyu Wang, Wenjing Wang, Zhu Li, Xiansheng Wang, Pengyu Wang, Wuzhuang Sun, Baojian Xue
Int J Chron Obstruct Pulmon Dis. 2017; 12: 1309–1324. Published online 2017 May 2. doi: 10.2147/COPD.S124547
PMCID:
PMC5422326
19.
Toshinari Maeda, Viviana Sanchez‐Torres, Thomas K. Wood
Microb Biotechnol. 2012 Mar; 5(2): 214–225. Published online 2012 Feb 20. doi: 10.1111/j.1751-7915.2011.00282.x
PMCID:
PMC3815781
20.
Shenyuan Xu, Shuisong Ni, Michael A. Kennedy
Biophys J. 2017 May 23; 112(10): 2075–2088. Published online 2017 May 23. doi: 10.1016/j.bpj.2017.04.016
PMCID:
PMC5444007

Display Settings:

Format
Items per page
Sort by

Send to:

Choose Destination

Supplemental Content

Find related data

Search details

See more...

Recent activity

Your browsing activity is empty.

Activity recording is turned off.

Turn recording back on

See more...
Support Center