Display Settings:

Format
Items per page
Sort by

Send to:

Choose Destination

Search results

Items: 1 to 20 of 87957

1.
Zong-mao Chen, Zhi Lin
J Zhejiang Univ Sci B. 2015 Feb; 16(2): 87–102. doi: 10.1631/jzus.B1500001
PMCID:
PMC4322420
2.
Masami Suganuma, Atsushi Takahashi, Tatsuro Watanabe, Keisuke Iida, Takahisa Matsuzaki, Hiroshi Y. Yoshikawa, Hirota Fujiki
Molecules. 2016 Nov; 21(11): 1566. Published online 2016 Nov 18. doi: 10.3390/molecules21111566
PMCID:
PMC6273158
3.
Chung S. Yang, Jinsong Zhang, Le Zhang, Jinbao Huang, Yijun Wang
Mol Nutr Food Res.
Published in final edited form as: Mol Nutr Food Res. 2016 Jan; 60(1): 160–174. Published online 2015 Dec 9. doi: 10.1002/mnfr.201500428
PMCID:
PMC4991829
4.
Lixia Chen, Huanbiao Mo, Ling Zhao, Weimin Gao, Shu Wang, Meghan M Cromie, Chuanwen Lu, Jia-Sheng Wang, Chwan-Li Shen
J Nutr Biochem.
Published in final edited form as: J Nutr Biochem. 2017 Feb; 40: 1–13. Published online 2016 May 27. doi: 10.1016/j.jnutbio.2016.05.005
PMCID:
PMC5124528
5.
Arshad H. Rahmani, Fahad M. Al shabrmi, Khaled S. Allemailem, Salah M. Aly, Masood A. Khan
Biomed Res Int. 2015; 2015: 925640. Published online 2015 Apr 21. doi: 10.1155/2015/925640
PMCID:
PMC4419223
6.
Qiu-Yue Fu, Qing-Sheng Li, Xiao-Ming Lin, Ru-Ying Qiao, Rui Yang, Xu-Min Li, Zhan-Bo Dong, Li-Ping Xiang, Xin-Qiang Zheng, Jian-Liang Lu, Cong-Bo Yuan, Jian-Hui Ye, Yue-Rong Liang
Molecules. 2017 May; 22(5): 849. Published online 2017 May 20. doi: 10.3390/molecules22050849
PMCID:
PMC6154530
7.
Yuming Guo, Fan Zhi, Ping Chen, Keke Zhao, Han Xiang, Qi Mao, Xinghuan Wang, Xinhua Zhang
Medicine (Baltimore) 2017 Mar; 96(13): e6426. Published online 2017 Mar 31. doi: 10.1097/MD.0000000000006426
PMCID:
PMC5380255
8.
Wojciech Koch, Wirginia Kukula-Koch, Łukasz Komsta, Zbigniew Marzec, Wojciech Szwerc, Kazimierz Głowniak
Molecules. 2018 Jul; 23(7): 1689. Published online 2018 Jul 11. doi: 10.3390/molecules23071689
PMCID:
PMC6100455
9.
Dylan O’Neill Rothenberg, Caibi Zhou, Lingyun Zhang
Molecules. 2018 May; 23(5): 1176. Published online 2018 May 14. doi: 10.3390/molecules23051176
PMCID:
PMC6099746
10.
Judy Gopal, Manikandan Muthu, Diby Paul, Doo-Hwan Kim, Sechul Chun
Sci Rep. 2016; 6: 19710. Published online 2016 Jan 28. doi: 10.1038/srep19710
PMCID:
PMC4730195
11.
Catharina Scholl, Anna Lepper, Thorsten Lehr, Nina Hanke, Katharina Luise Schneider, Jürgen Brockmöller, Thomas Seufferlein, Julia Carolin Stingl
PLoS One. 2018; 13(2): e0193074. Published online 2018 Feb 21. doi: 10.1371/journal.pone.0193074
PMCID:
PMC5821365
12.
Yan-Qin Yang, Hong-Xu Yin, Hai-Bo Yuan, Yong-Wen Jiang, Chun-Wang Dong, Yu-Liang Deng
PLoS One. 2018; 13(3): e0193393. Published online 2018 Mar 1. doi: 10.1371/journal.pone.0193393
PMCID:
PMC5832268
13.
Hirota Fujiki, Tatsuro Watanabe, Eisaburo Sueoka, Anchalee Rawangkan, Masami Suganuma
Mol Cells. 2018 Feb 28; 41(2): 73–82. Published online 2018 Jan 31. doi: 10.14348/molcells.2018.2227
PMCID:
PMC5824026
14.
I-Chun Hou, Saral Amarnani, Mok T Chong, Anupam Bishayee
World J Gastroenterol. 2013 Jun 28; 19(24): 3713–3722. Published online 2013 Jun 28. doi: 10.3748/wjg.v19.i24.3713
PMCID:
PMC3699047
15.
Dong-Chen Liu, Jian-Jun Yan, You-Nan Wang, Ze-Mu Wang, Zhi-Yong Xie, Yao Ma, Yang Yang, Li Yang, Lian-Sheng Wang
Oncotarget. 2016 Dec 20; 7(51): 85592–85602. Published online 2016 Sep 24. doi: 10.18632/oncotarget.12243
PMCID:
PMC5356761
16.
Chong Tian, Qiao Huang, Liangle Yang, Sébastien Légaré, Francesca Angileri, Handong Yang, Xiulou Li, Xinwen Min, Ce Zhang, Chengwei Xu, Jing Yuan, Xiaoping Miao, Mei-an He, Tangchun Wu, Xiaomin Zhang
Sci Rep. 2016; 6: 24353. Published online 2016 Apr 13. doi: 10.1038/srep24353
PMCID:
PMC4829846
17.
Manman Han, Guangshan Zhao, Yijun Wang, Dongxu Wang, Feng Sun, Jingming Ning, Xiachun Wan, Jinsong Zhang
Sci Rep. 2016; 6: 31703. Published online 2016 Aug 17. doi: 10.1038/srep31703
PMCID:
PMC4987693
18.
Jian-Min Yuan
Am J Clin Nutr. 2013 Dec; 98(6): 1676S–1681S. Published online 2013 Oct 30. doi: 10.3945/ajcn.113.058271
PMCID:
PMC3831544
19.
Rong Pan, Hong-Ping Chen, Ming-Lu Zhang, Qing-Hua Wang, Ying Jiang, Xin Liu
PLoS One. 2015; 10(9): e0138309. Published online 2015 Sep 25. doi: 10.1371/journal.pone.0138309
PMCID:
PMC4583447
20.
Haibo Pan, Ying Gao, Youying Tu
Molecules. 2016 Dec; 21(12): 1659. Published online 2016 Dec 7. doi: 10.3390/molecules21121659
PMCID:
PMC6273558

Display Settings:

Format
Items per page
Sort by

Send to:

Choose Destination

Supplemental Content

PMC Images search for Green Tea

  • Figure 5
  • Fig. 3
  • Fig 4
  • Fig. 1
See more (3872)...

Find related data

Search details

See more...

Recent activity

Your browsing activity is empty.

Activity recording is turned off.

Turn recording back on

See more...
Support Center