Display Settings:

Format
Items per page
Sort by

Send to:

Choose Destination

Search results

Items: 1 to 20 of 124574

1.
Yanhua Cui, Kai Miao, Siripitakyotin Niyaphorn, Xiaojun Qu
Int J Mol Sci. 2020 Feb; 21(3): 995. Published online 2020 Feb 3. doi: 10.3390/ijms21030995
PMCID:
PMC7037312
2.
Dai-Hung Ngo, Thanh Sang Vo
Molecules. 2019 Aug; 24(15): 2678. Published online 2019 Jul 24. doi: 10.3390/molecules24152678
PMCID:
PMC6696076
3.
Demetra J. Mills
J Nutr Metab. 2021; 2021: 6655064. Published online 2021 Apr 25. doi: 10.1155/2021/6655064
PMCID:
PMC8093074
4.
Mingyan Tang, Zhou Li, Ling Luo, Bizhen Cheng, Youzhi Zhang, Weihang Zeng, Yan Peng
Int J Mol Sci. 2020 Oct; 21(20): 7460. Published online 2020 Oct 10. doi: 10.3390/ijms21207460
PMCID:
PMC7589152
5.
Xiangxiong Deng, Xuwen Xu, Yu Liu, Yan Zhang, Liuyi Yang, Shuqun Zhang, Juan Xu
J Integr Plant Biol. 2020 Nov; 62(11): 1797–1812. Published online 2020 Jun 26. doi: 10.1111/jipb.12974
PMCID:
PMC7689811
6.
Ida Bagus Agung Yogeswara, Suppasil Maneerat, Dietmar Haltrich
Microorganisms. 2020 Dec; 8(12): 1923. Published online 2020 Dec 3. doi: 10.3390/microorganisms8121923
PMCID:
PMC7761890
7.
A-Hyun Jeong, Jisu Hwang, Kyungae Jo, Singeun Kim, Yejin Ahn, Hyung Joo Suh, Hyeon-Son Choi
Int J Mol Sci. 2021 Apr; 22(7): 3537. Published online 2021 Mar 29. doi: 10.3390/ijms22073537
PMCID:
PMC8036604
8.
Hellen A. Oketch-Rabah, Emily F. Madden, Amy L. Roe, Joseph M. Betz
Nutrients. 2021 Aug; 13(8): 2742. Published online 2021 Aug 10. doi: 10.3390/nu13082742
PMCID:
PMC8399837
9.
Novia R.M. Sahab, Edy Subroto, Roostita L. Balia, Gemilang L. Utama
Heliyon. 2020 Nov; 6(11): e05526. Published online 2020 Nov 16. doi: 10.1016/j.heliyon.2020.e05526
PMCID:
PMC7680766
10.
Ting Liu, Zhaoqiao Liu, Zhou Li, Yan Peng, Xinquan Zhang, Xiao Ma, Linkai Huang, Wei Liu, Gang Nie, Liwen He
Int J Mol Sci. 2019 Oct; 20(19): 4713. Published online 2019 Sep 23. doi: 10.3390/ijms20194713
PMCID:
PMC6801925
11.
Xiaolei Wu, Qiuying Jia, Shengxin Ji, Binbin Gong, Jingrui Li, Guiyun Lü, Hongbo Gao
BMC Plant Biol. 2020; 20: 465. Published online 2020 Oct 9. doi: 10.1186/s12870-020-02669-w
PMCID:
PMC7547442
12.
Yongchao Wang, Wanrong Gu, Yao Meng, Tenglong Xie, Lijie Li, Jing Li, Shi Wei
Sci Rep. 2017; 7: 43609. Published online 2017 Mar 8. doi: 10.1038/srep43609
PMCID:
PMC5341084
13.
Karan Govindpani, Beatriz Calvo-Flores Guzmán, Chitra Vinnakota, Henry J. Waldvogel, Richard L. Faull, Andrea Kwakowsky
Int J Mol Sci. 2017 Aug; 18(8): 1813. Published online 2017 Aug 21. doi: 10.3390/ijms18081813
PMCID:
PMC5578199
14.
Li Li, Na Dou, Hui Zhang, Chunxia Wu
Plant Signal Behav. 2021; 16(3): 1862565. Published online 2021 Jan 6. doi: 10.1080/15592324.2020.1862565
PMCID:
PMC7889023
15.
Richard B. Silverman
Chem Rev.
Published in final edited form as: Chem Rev. 2018 Apr 11; 118(7): 4037–4070. Published online 2018 Mar 23. doi: 10.1021/acs.chemrev.8b00009
PMCID:
PMC8459698
16.
17.
Dr Toshiyuki Hata, Dr Fatima Rehman, Dr Tomohide Hori, Dr Justin H. Nguyen
J Surg Res.
Published in final edited form as: J Surg Res. 2019 Apr; 236: 172–183. Published online 2018 Dec 17. doi: 10.1016/j.jss.2018.11.047
PMCID:
PMC6420924
18.
Pietro Gramazio, Mariko Takayama, Hiroshi Ezura
Front Plant Sci. 2020; 11: 577980. Published online 2020 Sep 4. doi: 10.3389/fpls.2020.577980
PMCID:
PMC7500313
19.
Zhou Li, Weihang Zeng, Bizhen Cheng, Ting Huang, Yan Peng, Xinquan Zhang
Molecules. 2020 Sep; 25(18): 4270. Published online 2020 Sep 18. doi: 10.3390/molecules25184270
PMCID:
PMC7571209
20.
Manu Priya, Lomeshwar Sharma, Ramanpreet Kaur, H. Bindumadhava, Ramkrishnan M. Nair, K. H. M. Siddique, Harsh Nayyar
Sci Rep. 2019; 9: 7788. Published online 2019 May 24. doi: 10.1038/s41598-019-44163-w
PMCID:
PMC6534552

Display Settings:

Format
Items per page
Sort by

Send to:

Choose Destination

Supplemental Content

PMC Images search for GABA

  • Figure 2
  • Figure 7
  • Fig. 6
  • Author response image 1.
See more (39709)...

Find related data

Search details

See more...

Recent activity

Your browsing activity is empty.

Activity recording is turned off.

Turn recording back on

See more...
Support Center