Display Settings:

Format
Items per page
Sort by

Send to:

Choose Destination

Search results

Items: 1 to 20 of 1834

1.
Satoshi Saito, Yumi Yamamoto, Takakuni Maki, Yorito Hattori, Hideki Ito, Katsuhiko Mizuno, Mariko Harada-Shiba, Raj N. Kalaria, Masanori Fukushima, Ryosuke Takahashi, Masafumi Ihara
Acta Neuropathol Commun. 2017; 5: 26. Published online 2017 Apr 4. doi: 10.1186/s40478-017-0429-5
PMCID:
PMC5379578
2.
Mohsen Mahdavimehr, Ali Akbar Meratan, Maryam Ghobeh, Atiyeh Ghasemi, Ali Akbar Saboury, Mohsen Nemat-Gorgani
PLoS One. 2017; 12(11): e0187841. Published online 2017 Nov 13. doi: 10.1371/journal.pone.0187841
PMCID:
PMC5683630
3.
So Youn Park, Hae Young Kim, Hee Jeong Park, Hwa Kyoung Shin, Ki Whan Hong, Chi Dae Kim
PLoS One. 2016; 11(12): e0168286. Published online 2016 Dec 15. doi: 10.1371/journal.pone.0168286
PMCID:
PMC5158044
4.
Ping Yang, Feng Xu, Hong-Fu Li, Yi Wang, Feng-Chun Li, Ming-Ying Shang, Guang-Xue Liu, Xuan Wang, Shao-Qing Cai
Molecules. 2016 Sep; 21(9): 1209. Published online 2016 Sep 13. doi: 10.3390/molecules21091209
PMCID:
PMC6273498
5.
Masashi Tanaka, Satoshi Saito, Takayuki Inoue, Noriko Satoh-Asahara, Masafumi Ihara
Int J Mol Sci. 2019 May; 20(9): 2139. Published online 2019 Apr 30. doi: 10.3390/ijms20092139
PMCID:
PMC6539020
6.
Zaizhi Liu, Jia Jia, Fengli Chen, Fengjian Yang, Yuangang Zu, Lei Yang
Molecules. 2014 Dec; 19(12): 19471–19490. Published online 2014 Nov 25. doi: 10.3390/molecules191219471
PMCID:
PMC6271221
7.
Chun-Juan Yang, Zhi-Bin Wang, Ying-Ying Mi, Ming-Jie Gao, Jin-Nan Lv, Yong-Hai Meng, Bing-You Yang, Hai-Xue Kuang
Molecules. 2016 Apr; 21(4): 494. Published online 2016 Apr 14. doi: 10.3390/molecules21040494
PMCID:
PMC6273324
8.
Yan Zhang, Juan Yu, Xiao-Dan Dong, Hai-Yu Ji
Molecules. 2018 Jan; 23(1): 20. Published online 2017 Dec 22. doi: 10.3390/molecules23010020
PMCID:
PMC5943956
9.
Xiaobin Xie, Jun Feng, Zefeng Kang, Shoukang Zhang, Lixia Zhang, Yan Zhang, Xuefei Li, Youzhi Tang
Mol Vis. 2017; 23: 520–528. Published online 2017 Jul 27.
PMCID:
PMC5534490
10.
Suhail Razak, Tayyaba Afsar, Asad Ullah, Ali Almajwal, Musaed Alkholief, Aws Alshamsan, Sarwat Jahan
BMC Cancer. 2018; 18: 1043. Published online 2018 Oct 26. doi: 10.1186/s12885-018-4959-4
PMCID:
PMC6204009
11.
Hsiu-Ju Chen, Yun-Lung Chung, Chia-Ying Li, Ying-Tzu Chang, Charles C. N. Wang, Hsiang-Yen Lee, Hui-Yi Lin, Chin-Chuan Hung
Molecules. 2018 Dec; 23(12): 3055. Published online 2018 Nov 22. doi: 10.3390/molecules23123055
PMCID:
PMC6321030
12.
Mizuho Sato, Kazuma Murakami, Mayumi Uno, Yu Nakagawa, Sumie Katayama, Ken-ichi Akagi, Yuichi Masuda, Kiyonori Takegoshi, Kazuhiro Irie
J Biol Chem. 2013 Aug 9; 288(32): 23212–23224. Published online 2013 Jun 21. doi: 10.1074/jbc.M113.464222
PMCID:
PMC3743493
13.
Xican Li, Hong Xie, Qian Jiang, Gang Wei, Lishan Lin, Changying Li, Xingmei Ou, Lichan Yang, Yulu Xie, Zhen Fu, Yamei Liu, Dongfeng Chen
Cell Mol Biol Lett. 2017; 22: 31. Published online 2017 Dec 27. doi: 10.1186/s11658-017-0066-9
PMCID:
PMC5745628
14.
Naomi Oi, Hanyong Chen, Myoung Ok Kim, Ronald A. Lubet, Ann M. Bode, Zigang Dong
Cancer Prev Res (Phila)
Published in final edited form as: Cancer Prev Res (Phila). 2012 Sep; 5(9): 1103–1114. Published online 2012 Jul 17. doi: 10.1158/1940-6207.CAPR-11-0397
PMCID:
PMC3435475
15.
Hüseyin Eken, Orhan Cimen, Ferda Keskin Cimen, Eray Kurnaz, Murat Yildirim, Volkan Tasova, Nezahat Kurt, Kamil Pehlivanoglu, Didem Onk, Asli Ozbek Bilgin
Acta Cir Bras. 2019; 34(4): e201900404. Published online 2019 May 6. doi: 10.1590/s0102-865020190040000004
PMCID:
PMC6583928
16.
Zhong Rong Zhang, Mazen Al Zaharna, Matthew Man-Kin Wong, Sung-Kay Chiu, Hon-Yeung Cheung
PLoS One. 2013; 8(1): e54577. Published online 2013 Jan 28. doi: 10.1371/journal.pone.0054577
PMCID:
PMC3557238
17.
Shuchong Zu, Lei Yang, Jinming Huang, Chunhui Ma, Wenjie Wang, Chunjian Zhao, Yuangang Zu
Int J Mol Sci. 2012; 13(7): 8869–8881. Published online 2012 Jul 16. doi: 10.3390/ijms13078869
PMCID:
PMC3430271
18.
Vytis Čižinauskas, Nicolas Elie, Alain Brunelle, Vitalis Briedis
Molecules. 2017 Sep; 22(9): 1536. Published online 2017 Sep 12. doi: 10.3390/molecules22091536
PMCID:
PMC6151382
19.
Haixue Kuang, Zhenqiu Tang, Chengyue Zhang, Zhibin Wang, Wenji Li, Chunjuan Yang, Qiuhong Wang, Bingyou Yang, Ah-Ng Kong
Int J Mol Sci. 2017 Jul; 18(7): 1546. Published online 2017 Jul 17. doi: 10.3390/ijms18071546
PMCID:
PMC5536034
20.
Chunhui Ma, Lei Yang, Wenjie Wang, Fengjian Yang, Chunjian Zhao, Yuangang Zu
Int J Mol Sci. 2012; 13(7): 8789–8804. Published online 2012 Jul 16. doi: 10.3390/ijms13078789
PMCID:
PMC3430266

Display Settings:

Format
Items per page
Sort by

Send to:

Choose Destination

Supplemental Content

PMC Images search for Dihydroquercetin

See more (104)...

Find related data

Search details

See more...

Recent activity

Your browsing activity is empty.

Activity recording is turned off.

Turn recording back on

See more...
Support Center