Display Settings:

Format
Items per page
Sort by

Send to:

Choose Destination

Search results

Items: 1 to 20 of 1886

1.
Gang Yu, Zhiming Bai
Transl Androl Urol. 2018 Sep; 7(Suppl 5): AB037. doi: 10.21037/tau.2018.AB037
PMCID:
PMC6186755
2.
Sung-Chen Tung
Transl Androl Urol. 2018 Sep; 7(Suppl 5): AB101. doi: 10.21037/tau.2018.AB101
PMCID:
PMC6186753
3.
Matthew R. Cooperberg
Transl Androl Urol. 2018 Sep; 7(Suppl 5): AB004. doi: 10.21037/tau.2018.AB004
PMCID:
PMC6186751
4.
Yuanyuan Huang, Xiansheng Zhang
Transl Androl Urol. 2018 Sep; 7(Suppl 5): AB081. doi: 10.21037/tau.2018.AB081
PMCID:
PMC6186749
5.
Chun-Xia Wang
Transl Androl Urol. 2018 Sep; 7(Suppl 5): AB056. doi: 10.21037/tau.2018.AB056
PMCID:
PMC6186747
6.
Ruzhu Lan, Jiayuan Zhang, Qian Qi, Huiping Zhang, Chengliang Xiong, Tao Wang, Jihong Liu, Shaogang Wang, Zhangqun Ye
Transl Androl Urol. 2018 Sep; 7(Suppl 5): AB093. doi: 10.21037/tau.2018.AB093
PMCID:
PMC6186745
7.
Jing Wu, Xiao-Yan Che
Transl Androl Urol. 2018 Sep; 7(Suppl 5): AB048. doi: 10.21037/tau.2018.AB048
PMCID:
PMC6186743
8.
Kang-Moon Song, Min Ji Choi, Kalyan Ghatak, Nguyen Nhat Minh, Mi-Hye Kwon, Jiyeon Ock, Guo Nan Yin, Ji-Kan Ryu, Jun-Kyu Suh
Transl Androl Urol. 2018 Sep; 7(Suppl 5): AB083. doi: 10.21037/tau.2018.AB083
PMCID:
PMC6186741
9.
Lei Wang, Qianqian Sheng, Shan Lu, Qianqian Ding
Transl Androl Urol. 2018 Sep; 7(Suppl 5): AB049. doi: 10.21037/tau.2018.AB049
PMCID:
PMC6186739
10.
Tao Li, Fudong Fu, Changjing Wu, Feng Qin, Qiang Wei, Jiuhong Yuan
Transl Androl Urol. 2018 Sep; 7(Suppl 5): AB041. doi: 10.21037/tau.2018.AB041
PMCID:
PMC6186737
11.
Zhong Cheng Xin
Transl Androl Urol. 2018 Sep; 7(Suppl 5): AB020. doi: 10.21037/tau.2018.AB020
PMCID:
PMC6186735
12.
Zhong-Cheng Xin
Transl Androl Urol. 2018 Sep; 7(Suppl 5): AB023. doi: 10.21037/tau.2018.AB023
PMCID:
PMC6186733
13.
Chaozhao Liang
Transl Androl Urol. 2018 Sep; 7(Suppl 5): AB001. doi: 10.21037/tau.2018.AB001
PMCID:
PMC6186731
14.
Xinmin Liu, Jianfeng Yuan, Ying Hong, Yang Li, Hongjun Fang
Transl Androl Urol. 2018 Sep; 7(Suppl 5): AB090. doi: 10.21037/tau.2018.AB090
PMCID:
PMC6186729
15.
Jong Kwan Park
Transl Androl Urol. 2018 Sep; 7(Suppl 5): AB032. doi: 10.21037/tau.2018.AB032
PMCID:
PMC6186727
16.
Xiansheng Zhang
Transl Androl Urol. 2018 Sep; 7(Suppl 5): AB039. doi: 10.21037/tau.2018.AB039
PMCID:
PMC6186725
17.
Yifan Chang, Yinghao Sun, Zhensheng Zhang, Weidong Xu, Meimian Hua, Maoyu Wang, Aiguo Wang, Chuanliang Xu
Transl Androl Urol. 2018 Sep; 7(Suppl 5): AB066. doi: 10.21037/tau.2018.AB066
PMCID:
PMC6186723
18.
Jingqi Wang, Dongwen Wang
Transl Androl Urol. 2018 Sep; 7(Suppl 5): AB028. doi: 10.21037/tau.2018.AB028
PMCID:
PMC6186721
19.
Jianlin Yuan, Xiaojian Yang
Transl Androl Urol. 2018 Sep; 7(Suppl 5): AB013. doi: 10.21037/tau.2018.AB013
PMCID:
PMC6186719
20.
Sun Tae Ahn, Du Geon Moon
Transl Androl Urol. 2018 Sep; 7(Suppl 5): AB033. doi: 10.21037/tau.2018.AB033
PMCID:
PMC6186717

Display Settings:

Format
Items per page
Sort by

Send to:

Choose Destination

Supplemental Content

Find related data

Search details

See more...

Recent activity

Support Center