Display Settings:

Format
Items per page
Sort by

Send to:

Choose Destination

Search results

Items: 1 to 20 of 2479

1.
Qianwei Xing, Shouyong Liu, Silin Jiang, Tao Li, Zengjun Wang, Yi Wang
Transl Androl Urol. 2020 Oct; 9(5): 2054–2070. doi: 10.21037/tau-20-696
PMCID:
PMC7658175
2.
Hong Cheng, Yi Wang, Feng Qi, Shuhui Si, Xiao Li, Ming Chen
Transl Androl Urol. 2020 Oct; 9(5): 2146–2156. doi: 10.21037/tau-20-684
PMCID:
PMC7658173
3.
Dan Feng, Boying Wu, Yajiao Pang
Transl Androl Urol. 2020 Oct; 9(5): 2235–2241. doi: 10.21037/tau-20-1260
PMCID:
PMC7658171
4.
Daniel Taussky, Guila Delouya
Transl Androl Urol. 2020 Oct; 9(5): 2296–2298. doi: 10.21037/tau-20-881
PMCID:
PMC7658169
5.
Nahid Punjani, Ernest Chan, Garson Chan, Haider Abed, Jeffrey Campbell, Gerald Brock
Transl Androl Urol. 2020 Oct; 9(5): 1912–1919. doi: 10.21037/tau-20-508
PMCID:
PMC7658167
6.
Kiri Cook, Amar U. Kishan
Transl Androl Urol. 2020 Oct; 9(5): 2326–2328. doi: 10.21037/tau-20-917
PMCID:
PMC7658165
7.
Gregory J. Nason, Khaled Ajib, Guan-Hee Tan, Girish S. Kulkarni
Transl Androl Urol. 2020 Oct; 9(5): 2308–2312. doi: 10.21037/tau-20-880
PMCID:
PMC7658163
8.
Ye Tian, Jiajin Wu, Jie Yang, Jianxin Xue, Muaz Peerbocus, Erfu Xie, Zengjun Wang
Transl Androl Urol. 2020 Oct; 9(5): 2281–2285. doi: 10.21037/tau-20-905
PMCID:
PMC7658161
9.
10.
Federica Barbagallo, Aldo E. Calogero, Rossella Cannarella, Rosita A. Condorelli, Laura M. Mongioì, Antonio Aversa, Sandro La Vignera
Transl Androl Urol. 2020 Oct; 9(5): 1897–1900. doi: 10.21037/tau-20-900
PMCID:
PMC7658157
11.
Guang-Qian Xiao, Andy E. Sherrod
Transl Androl Urol. 2020 Oct; 9(5): 2292–2295. doi: 10.21037/tau-20-845
PMCID:
PMC7658155
12.
Joseph T. Davis, Lars M. Wagner
Transl Androl Urol. 2020 Oct; 9(5): 2348–2357. doi: 10.21037/tau-19-839
PMCID:
PMC7658153
13.
Dmitry Enikeev, Mark Taratkin, Nikolai Lavrinenko, Alexander Panferov, Nirmish Singla
Transl Androl Urol. 2020 Oct; 9(5): 2299–2301. doi: 10.21037/tau-20-884
PMCID:
PMC7658151
14.
Junlin Lu, Yang Xun, Xiao Yu, Zheng Liu, Lei Cui, Jiaqiao Zhang, Cong Li, Shaogang Wang
Transl Androl Urol. 2020 Oct; 9(5): 1980–1989. doi: 10.21037/tau-20-823
PMCID:
PMC7658149
15.
Pietro Diana, Nicolò Maria Buffi, Giovanni Lughezzani
Transl Androl Urol. 2020 Oct; 9(5): 2323–2325. doi: 10.21037/tau-20-936
PMCID:
PMC7658147
16.
Esther K. Liu, Kristina D. Suson
Transl Androl Urol. 2020 Oct; 9(5): 2370–2381. doi: 10.21037/tau.2020.03.27
PMCID:
PMC7658145
17.
Yunwu Wang, Xiaolei Tang, Hongye Hu
Transl Androl Urol. 2020 Oct; 9(5): 2172–2178. doi: 10.21037/tau-20-1224
PMCID:
PMC7658143
18.
Jing Yang, Chunyu Gong, Juan Zhao, Lan Chen, Xuefeng Mei, Guangsen Li, Jian Cai
Transl Androl Urol. 2020 Oct; 9(5): 2242–2250. doi: 10.21037/tau-20-1258
PMCID:
PMC7658141
19.
Nali Julia Gillespie, David Van Mater
Transl Androl Urol. 2020 Oct; 9(5): 2331–2347. doi: 10.21037/tau-2019-pum-09
PMCID:
PMC7658139
20.
Zi-Qiang Wu, Kai-Xuan Li, Quan Zhu, Hao-Zhen Li, Zheng-Yan Tang, Zhao Wang
Transl Androl Urol. 2020 Oct; 9(5): 1904–1911. doi: 10.21037/tau-20-320
PMCID:
PMC7658137

Display Settings:

Format
Items per page
Sort by

Send to:

Choose Destination

Supplemental Content

Find related data

Search details

See more...

Recent activity

Support Center