U.S. flag

An official website of the United States government

Display Settings:

Format
Items per page
Sort by

Send to:

Choose Destination

PMC Full-Text Search Results

Items: 1 to 20 of 12718

1.
Hauke Basedau, Lisa-Marie Sturm, Jan Mehnert, Kuan-Po Peng, Marlene Schellong, Arne May
eLife. 2022; 11: e77146. Published online 2022 May 23. doi: 10.7554/eLife.77146
PMCID:
PMC9126581
2.
Atefeh Rafiei, Sofía Cruz Tetlalmatzi, Claire H Edrington, Linda Lee, D Alex Crowder, Daniel J Saltzberg, Andrej Sali, Gary Brouhard, David C Schriemer
eLife. 2022; 11: e66975. Published online 2022 Apr 29. doi: 10.7554/eLife.66975
PMCID:
PMC9122500
3.
Mingchao Yan, Wenwen Yu, Qian Lv, Qiming Lv, Tingting Bo, Xiaoyu Chen, Yilin Liu, Yafeng Zhan, Shengyao Yan, Xiangyu Shen, Baofeng Yang, Qiming Hu, Jiangli Yu, Zilong Qiu, Yuanjing Feng, Xiao-Yong Zhang, He Wang, Fuqiang Xu, Zheng Wang
eLife. 2022; 11: e72534. Published online 2022 May 20. doi: 10.7554/eLife.72534
PMCID:
PMC9122499
4.
Maicon Landim-Vieira, Matthew C Childers, Amanda L Wacker, Michelle Rodriquez Garcia, Huan He, Rakesh Singh, Elizabeth A Brundage, Jamie R Johnston, Bryan A Whitson, P Bryant Chase, Paul ML Janssen, Michael Regnier, Brandon J Biesiadecki, J Renato Pinto, Michelle S Parvatiyar
eLife. 2022; 11: e74919. Published online 2022 May 3. doi: 10.7554/eLife.74919
PMCID:
PMC9122498
5.
Siyoung Kim, Jeeyun Chung, Henning Arlt, Alexander J Pak, Robert V Farese, Jnr, Tobias C Walther, Gregory A Voth
eLife. 2022; 11: e75808. Published online 2022 May 18. doi: 10.7554/eLife.75808
PMCID:
PMC9122495
6.
Benjamin J Stauch, Alina Peter, Isabelle Ehrlich, Zora Nolte, Pascal Fries
eLife. 2022; 11: e75897. Published online 2022 May 9. doi: 10.7554/eLife.75897
PMCID:
PMC9122493
7.
Louisa Gonzalez Somermeyer, Aubin Fleiss, Alexander S Mishin, Nina G Bozhanova, Anna A Igolkina, Jens Meiler, Maria-Elisenda Alaball Pujol, Ekaterina V Putintseva, Karen S Sarkisyan, Fyodor A Kondrashov
eLife. 2022; 11: e75842. Published online 2022 May 5. doi: 10.7554/eLife.75842
PMCID:
PMC9119679
8.
Jaime James, Yifei Chen, Clara M Hernandez, Florian Forster, Markus Dagnell, Qing Cheng, Amir A Saei, Hassan Gharibi, Gonzalo Fernandez Lahore, Annika Åstrand, Rajneesh Malhotra, Bernard Malissen, Roman A Zubarev, Elias SJ Arnér, Rikard Holmdahl
eLife. 2022; 11: e74549. Published online 2022 May 19. doi: 10.7554/eLife.74549
PMCID:
PMC9119677
9.
Hussein Ghareh, Isis Alonso-Lozares, Dustin Schetters, Rae J Herman, Tim S Heistek, Yvar Van Mourik, Philip Jean-Richard-dit-Bressel, Gerald Zernig, Huibert D Mansvelder, Taco J De Vries, Nathan J Marchant
eLife. 2022; 11: e75609. Published online 2022 May 10. doi: 10.7554/eLife.75609
PMCID:
PMC9119676
10.
Grzegorz Kudla, Marcin Plech
eLife. 2022; 11: e79310. Published online 2022 May 19. doi: 10.7554/eLife.79310
PMCID:
PMC9119673
11.
Jessica H Kim, Grace H Kromm, Olivia K Barnhill, Jacob Sperber, Lauren B Heuer, Sierra Loomis, Matthew C Newman, Kenneth Han, Faris F Gulamali, Theresa B Legan, Katharine E Jensen, Samuel C Funderburk, Michael J Krashes, Matthew E Carter
eLife. 2022; 11: e75470. Published online 2022 May 4. doi: 10.7554/eLife.75470
PMCID:
PMC9119672
12.
Tiantian Wei, Jue Wang, Ruqi Liang, Wendong Chen, Yilan Chen, Mingzhe Ma, An He, Yifei Du, Wenjing Zhou, Zhiying Zhang, Xin Zeng, Chu Wang, Jin Lu, Xing Guo, Xiao-Wei Chen, Youjun Wang, Ruijun Tian, Junyu Xiao, Xiaoguang Lei
eLife. 2022; 11: e77696. Published online 2022 Apr 19. doi: 10.7554/eLife.77696
PMCID:
PMC9113749
13.
Takahisa MIyao, Maki Miyauchi, S Thomas Kelly, Tommy W Terooatea, Tatsuya Ishikawa, Eugene Oh, Sotaro Hirai, Kenta Horie, Yuki Takakura, Houko Ohki, Mio Hayama, Yuya Maruyama, Takao Seki, Hiroto Ishii, Haruka Yabukami, Masaki Yoshida, Azusa Inoue, Asako Sakaue-Sawano, Atsushi Miyawaki, Masafumi Muratani, Aki Minoda, Nobuko Akiyama, Taishin Akiyama
eLife. 2022; 11: e73998. Published online 2022 May 17. doi: 10.7554/eLife.73998
PMCID:
PMC9113748
14.
Bretta Hixson, Xiao-Li Bing, Xiaowei Yang, Alessandro Bonfini, Peter Nagy, Nicolas Buchon
eLife. 2022; 11: e76132. Published online 2022 Apr 26. doi: 10.7554/eLife.76132
PMCID:
PMC9113746
15.
Nataliia Kozhemiako, Jun Wang, Chenguang Jiang, Lei A Wang, Guanchen Gai, Kai Zou, Zhe Wang, Xiaoman Yu, Lin Zhou, Shen Li, Zhenglin Guo, Robert Law, James Coleman, Dimitrios Mylonas, Lu Shen, Guoqiang Wang, Shuping Tan, Shengying Qin, Hailiang Huang, Michael Murphy, Robert Stickgold, Dara Manoach, Zhenhe Zhou, Wei Zhu, Mei-Hua Hal, Shaun M Purcell, Jen Q Pan
eLife. 2022; 11: e76211. Published online 2022 May 17. doi: 10.7554/eLife.76211
PMCID:
PMC9113745
16.
Haikel Dridi, Frances Forrester, Alisa Umanskaya, Wenjun Xie, Steven Reiken, Alain Lacampagne, Andrew Marks
eLife. 2022; 11: e75529. Published online 2022 May 4. doi: 10.7554/eLife.75529
PMCID:
PMC9113742
17.
Alyssa J Lawler, Easwaran Ramamurthy, Ashley R Brown, Naomi Shin, Yeonju Kim, Noelle Toong, Irene M Kaplow, Morgan Wirthlin, Xiaoyu Zhang, BaDoi N Phan, Grant A Fox, Kirsten Wade, Jing He, Bilge Esin Ozturk, Leah C Byrne, William R Stauffer, Kenneth N Fish, Andreas R Pfenning
eLife. 2022; 11: e69571. Published online 2022 May 16. doi: 10.7554/eLife.69571
PMCID:
PMC9110026
18.
Yanchun Zhang, Xuexue Xiong, Qi Zhu, Jiali Zhang, Shengmiao Chen, Yuetong Wang, Jian Cao, Li Chen, Linjun Hou, Xi Zhao, Piliang Hao, Jian Chen, Min Zhuang, Dake Li, Gaofeng Fan
eLife. 2022; 11: e76183. Published online 2022 May 12. doi: 10.7554/eLife.76183
PMCID:
PMC9098222
19.
Tarana Siddika, Ilka U Heinemann, Patrick O’Donoghue
eLife. 2022; 11: e78869. Published online 2022 May 11. doi: 10.7554/eLife.78869
PMCID:
PMC9094744
20.
Toby Mansell, Richard Saffery, Satvika Burugupalli, Anne-Louise Ponsonby, Mimi LK Tang, Martin O'Hely, Siroon Bekkering, Adam Alexander T Smith, Rebecca Rowland, Sarath Ranganathan, Peter D Sly, Peter Vuillermin, Fiona Collier, Peter Meikle, David Burgner, Barwon Infant Study Investigator Group
eLife. 2022; 11: e75170. Published online 2022 May 10. doi: 10.7554/eLife.75170
PMCID:
PMC9090335

Display Settings:

Format
Items per page
Sort by

Send to:

Choose Destination

Supplemental Content

Find related data

Search details

See more...

Recent activity

Your browsing activity is empty.

Activity recording is turned off.

Turn recording back on

See more...
Support Center