U.S. flag

An official website of the United States government

Display Settings:

Format
Items per page
Sort by

Send to:

Choose Destination

PMC Full-Text Search Results

Items: 19

1.
Yu Miyakawa, Motoyuki Otsuka, Chikako Shibata, Takahiro Seimiya, Keisuke Yamamoto, Rei Ishibashi, Takahiro Kishikawa, Eri Tanaka, Takayuki Isagawa, Norihiko Takeda, Noriaki Kamio, Kenichi Imai, Mitsuhiro Fujishiro
Cell Mol Gastroenterol Hepatol. 2024; 17(5): 745–767. Published online 2024 Feb 1. doi: 10.1016/j.jcmgh.2024.01.010
PMCID:
PMC10966291
2.
Tetsushi Kataura, Etsu Tashiro, Shota Nishikawa, Kensuke Shibahara, Yoshihito Muraoka, Masahiro Miura, Shun Sakai, Naohiro Katoh, Misato Totsuka, Masafumi Onodera, Kazuo Shin-Ya, Kengo Miyamoto, Yukiko Sasazawa, Nobutaka Hattori, Shinji Saiki, Masaya Imoto
Autophagy. 2021; 17(8): 1856–1872. Published online 2020 Aug 7. doi: 10.1080/15548627.2020.1794590
PMCID:
PMC8386610
3.
Keiko Kawamura, Yumiko Matsumura, Teruhiko Kawamura, Hiromitsu Araki, Norio Hamada, Kazutaka Kuramoto, Hiroshi Yagi, Ichiro Onoyama, Kazuo Asanoma, Kiyoko Kato
Cell Commun Signal. 2024; 22: 363. Published online 2024 Jul 15. doi: 10.1186/s12964-024-01740-5
PMCID:
PMC11247761
4.
Yasuomi Urano, Chinatsu Mori, Ayano Fuji, Keito Konno, Takayuki Yamamoto, Shohei Yashirogi, Mayu Ando, Yoshiro Saito, Noriko Noguchi
Autophagy. 2018; 14(11): 1943–1958. Published online 2018 Aug 16. doi: 10.1080/15548627.2018.1493043
PMCID:
PMC6152502
5.
Kazuki Hattori, Isao Naguro, Kohki Okabe, Takashi Funatsu, Shotaro Furutani, Kohsuke Takeda, Hidenori Ichijo
Nat Commun. 2016; 7: 11158. Published online 2016 Apr 5. doi: 10.1038/ncomms11158
PMCID:
PMC4822029
6.
Kohei Yamakawa, Michiyo Koyanagi-Aoi, Akihito Machinaga, Nobuyuki Kakiuchi, Tomonori Hirano, Yuzo Kodama, Takashi Aoi
Cancer Cell Int. 2023; 23: 94. Published online 2023 May 17. doi: 10.1186/s12935-023-02928-4
PMCID:
PMC10189913
7.
Kazuhiro Kato, Masaki Nagane, Naoyuki Aihara, Junichi Kamiie, Masakatsu Miyanabe, Shinobu Hiraki, Xiaolin Luo, Ikuo Nakanishi, Yoshimi Shoji, Ken-ichiro Matsumoto, Tadashi Yamashita
J Clin Biochem Nutr. 2021 May; 68(3): 193–200. Published online 2021 Jan 16. doi: 10.3164/jcbn.20-73
PMCID:
PMC8129977
8.
Yuhei Mizunoe, Masaki Kobayashi, Yuka Sudo, Shukoh Watanabe, Hiromine Yasukawa, Daiki Natori, Ayana Hoshino, Arisa Negishi, Naoyuki Okita, Masaaki Komatsu, Yoshikazu Higami
Redox Biol. 2018 May; 15: 115–124. Published online 2017 Sep 20. doi: 10.1016/j.redox.2017.09.007
PMCID:
PMC5730428
9.
Hidemitsu Nakagawa, Satoru Sasagawa, Kazuyuki Itoh
Oncol Lett. 2018 Feb; 15(2): 1495–1502. Published online 2017 Dec 5. doi: 10.3892/ol.2017.7518
PMCID:
PMC5776921
10.
Chihiro Toma, Goro Kuramoto, Jun Homma, Katsuhisa Sakaguchi, Tatsuya Shimizu
Cureus. 2023 Nov; 15(11): e49613. Published online 2023 Nov 28. doi: 10.7759/cureus.49613
PMCID:
PMC10685080
11.
Goki Tsujimoto, Rin Ito, Kei Yoshikawa, Chihiro Ueki, Nobuhiro Okada
Front Cell Dev Biol. 2022; 10: 983599. Published online 2022 Aug 25. doi: 10.3389/fcell.2022.983599
PMCID:
PMC9452718
12.
Nanako Murata, Kana Nishimura, Naoki Harada, Tomoya Kitakaze, Eiji Yoshihara, Hiroshi Inui, Ryoichi Yamaji
Physiol Rep. 2024 Jun; 12(12): e16106. Published online 2024 Jun 17. doi: 10.14814/phy2.16106
PMCID:
PMC11181300
13.
Kazuya Tsubouchi, Jun Araya, Shunsuke Minagawa, Hiromichi Hara, Akihiro Ichikawa, Nayuta Saito, Tsukasa Kadota, Nahoko Sato, Masahiro Yoshida, Yusuke Kurita, Kenji Kobayashi, Saburo Ito, Yu Fujita, Hirofumi Utsumi, Haruhiko Yanagisawa, Mitsuo Hashimoto, Hiroshi Wakui, Yutaka Yoshii, Takeo Ishikawa, Takanori Numata, Yumi Kaneko, Hisatoshi Asano, Makoto Yamashita, Makoto Odaka, Toshiaki Morikawa, Katsutoshi Nakayama, Yoichi Nakanishi, Kazuyoshi Kuwano
Autophagy. 2017; 13(8): 1420–1434. Published online 2017 Jun 14. doi: 10.1080/15548627.2017.1328348
PMCID:
PMC5584851
14.
Sarmoko Sarmoko, Dhania Novitasari, Manami Toriyama, Muhamad Salman Fareza, Nur Amalia Choironi, Hiroshi Itoh, Edy Meiyanto
Iran J Pharm Res. 2023 Jan-Dec; 22(1): e138856. Published online 2023 Nov 10. doi: 10.5812/ijpr-138856
PMCID:
PMC11036650
15.
Jun-ichi Takino, Takuma Sato, Takumi Kanetaka, Kasumi Okihara, Kentaro Nagamine, Masayoshi Takeuchi, Takamitsu Hori
Sci Rep. 2021; 11: 2959. Published online 2021 Feb 3. doi: 10.1038/s41598-021-82619-0
PMCID:
PMC7859393
16.
Ko Abe, Sho Ikeda, Miho Nara, Akihiro Kitadate, Hiroyuki Tagawa, Naoto Takahashi
Cancer Med. 2023 Apr; 12(8): 9709–9722. Published online 2023 Feb 12. doi: 10.1002/cam4.5679
PMCID:
PMC10166934
17.
Yusuke Kurita, Jun Araya, Shunsuke Minagawa, Hiromichi Hara, Akihiro Ichikawa, Nayuta Saito, Tsukasa Kadota, Kazuya Tsubouchi, Nahoko Sato, Masahiro Yoshida, Kenji Kobayashi, Saburo Ito, Yu Fujita, Hirofumi Utsumi, Haruhiko Yanagisawa, Mitsuo Hashimoto, Hiroshi Wakui, Yutaka Yoshii, Takeo Ishikawa, Takanori Numata, Yumi Kaneko, Hisatoshi Asano, Makoto Yamashita, Makoto Odaka, Toshiaki Morikawa, Katsutoshi Nakayama, Kazuyoshi Kuwano
Respir Res. 2017; 18: 114. Published online 2017 Jun 2. doi: 10.1186/s12931-017-0600-3
PMCID:
PMC5457546
18.
Nahoko Sato, Naoki Takasaka, Masahiro Yoshida, Kazuya Tsubouchi, Shunsuke Minagawa, Jun Araya, Nayuta Saito, Yu Fujita, Yusuke Kurita, Kenji Kobayashi, Saburo Ito, Hiromichi Hara, Tsukasa Kadota, Haruhiko Yanagisawa, Mitsuo Hashimoto, Hirofumi Utsumi, Hiroshi Wakui, Jun Kojima, Takanori Numata, Yumi Kaneko, Makoto Odaka, Toshiaki Morikawa, Katsutoshi Nakayama, Hirotsugu Kohrogi, Kazuyoshi Kuwano
Respir Res. 2016; 17(1): 107. Published online 2016 Aug 30. doi: 10.1186/s12931-016-0420-x
PMCID:
PMC5006432
19.
Kunishige Onuma, Yu Sato, Satomi Ogawara, Nobuyuki Shirasawa, Masanobu Kobayashi, Jun Yoshitake, Tetsuhiko Yoshimura, Masaaki Iigo, Junichi Fujii, Futoshi Okada
Am J Pathol. 2009 Nov; 175(5): 2171–2183. doi: 10.2353/ajpath.2009.080900
PMCID:
PMC2774079

Display Settings:

Format
Items per page
Sort by

Send to:

Choose Destination

Supplemental Content

Find related data

Search details

See more...

Recent activity

Support Center