Display Settings:

Format
Items per page
Sort by

Send to:

Choose Destination

Search results

Items: 1 to 20 of 228

1.
Hideki Ikemoto, Prakash Lingasamy, Anne-Mari Anton Willmore, Hedi Hunt, Kaarel Kurm, Olav Tammik, Pablo Scodeller, Lorena Simón-Gracia, Venkata Ramana Kotamraju, Andrew M Lowy, Kazuki N Sugahara, Tambet Teesalu
Tumour Biol. 2017 May; 39(5): 1010428317701628. doi: 10.1177/1010428317701628
PMCID:
PMC5697747
2.
Fang Sun, Xia Xu, Xiaohong Wang, Bei Zhang
Tumour Biol. 2016 Dec; 37(12): 15467–15476. Published online 2016 Nov 18. doi: 10.1007/s13277-016-5353-y
PMCID:
PMC5250648
3.
Weiliang Lu, Xixi Wang, Jingjing Liu, Yu He, Ziwei Liang, Zijing Xia, Ying Cai, Liangxue Zhou, Hongxia Zhu, Shufang Liang
Tumour Biol. 2016 Dec; 37(12): 15783–15793. Published online 2016 Oct 10. doi: 10.1007/s13277-016-5374-6
PMCID:
PMC5250662
4.
Lei Wang, Xiang Hu, Yingxin Xu, Zhong Liu
Tumour Biol. 2016 Nov; 37(11): 15165–15173. Published online 2016 Sep 27. doi: 10.1007/s13277-016-5377-3
PMCID:
PMC5126207
5.
M. Żmigrodzka, M. Guzera, A. Miśkiewicz, D. Jagielski, A. Winnicka
Tumour Biol. 2016 Nov; 37(11): 14391–14401. Published online 2016 Sep 15. doi: 10.1007/s13277-016-5358-6
PMCID:
PMC5126185
6.
Rujiao Liu, Jun Cao, Xiang Gao, Jian Zhang, Leiping Wang, Biyun Wang, Lin Guo, Xichun Hu, Zhonghua Wang
Tumour Biol. 2016 Oct; 37(10): 14083–14088. Published online 2016 Aug 10. doi: 10.1007/s13277-016-5228-2
PMCID:
PMC5097084
7.
Manila Hada, Chitra Subramanian, Phillip C. Andrews, Roland P. S. Kwok
Tumour Biol. 2016 Oct; 37(10): 13903–13914. Published online 2016 Aug 3. doi: 10.1007/s13277-016-5202-z
PMCID:
PMC5097087
8.
Donatella Conconi, Serena Redaelli, Giorgio Bovo, Biagio Eugenio Leone, Emanuela Filippi, Luciana Ambrosiani, Maria Grazia Cerrito, Emanuela Grassilli, Roberto Giovannoni, Leda Dalprà, Marialuisa Lavitrano
Tumour Biol. 2016 Oct; 37(10): 13831–13842. Published online 2016 Aug 2. doi: 10.1007/s13277-016-5181-0
PMCID:
PMC5097093
9.
Zheng Li, Matthew S. Block, Robert A. Vierkant, Zachary C. Fogarty, Stacey J. Winham, Daniel W. Visscher, Kimberly R. Kalli, Chen Wang, Ellen L. Goode
Tumour Biol.
Published in final edited form as: Tumour Biol. 2016 Oct; 37(10): 13279–13286. Published online 2016 Jul 26. doi: 10.1007/s13277-016-5163-2
PMCID:
PMC5097682
10.
Xiao-Dong Huang, Feng-Jun Xiao, Shao-Xia Wang, Rong-Hua Yin, Can-Rong Lu, Qing-Fang Li, Na Liu, Ying zhang, Li-Sheng Wang, Pei-Yu Li
Tumour Biol. 2016 Oct; 37(10): 13333–13343. Published online 2016 Jul 26. doi: 10.1007/s13277-016-5220-x
PMCID:
PMC5097092
11.
Tianqi Li, Hongjie Pan, Runsheng Li
Tumour Biol. 2016 Sep; 37(9): 11667–11677. Published online 2016 Jul 20. doi: 10.1007/s13277-016-5144-5
PMCID:
PMC5080331
12.
Mengwan Wu, Jing Guo, Lihong Guo, Qiang Zuo
Tumour Biol. 2016 Sep; 37(9): 12525–12533. Published online 2016 Jun 25. doi: 10.1007/s13277-016-5122-y
PMCID:
PMC5080377
13.
LaShanale Wallace, Sharifeh Mehrabi, Methode Bacanamwo, Xuebiao Yao, Felix O. Aikhionbare
Tumour Biol.
Published in final edited form as: Tumour Biol. 2016 Sep; 37(9): 12465–12475. Published online 2016 Jun 22. doi: 10.1007/s13277-016-5101-3
PMCID:
PMC5661973
14.
Juan Peng, Qiongyao Wang, Huanxin Liu, Minting Ye, Xiaoxia Wu, Linlang Guo
Tumour Biol. 2016 Sep; 37(9): 11959–11971. Published online 2016 Apr 21. doi: 10.1007/s13277-016-5048-4
PMCID:
PMC5080350
15.
Xu Chen, Yanmei Xu, Xingyun Liao, Rongxia Liao, Luping Zhang, Kai Niu, Tao Li, Dezhi Li, Zhengtang Chen, Yuzhong Duan, Jianguo Sun
Tumour Biol. 2016 Sep; 37(9): 11927–11936. Published online 2016 Apr 13. doi: 10.1007/s13277-016-5052-8
PMCID:
PMC5080326
16.
Yufeng Wang, Zhikui Liu, Bowen Yao, Changwei Dou, Meng Xu, Yumo Xue, Linglong Ding, Yuli Jia, Hongyong Zhang, Qing Li, Kangsheng Tu, Yang Jiao, Qingguang Liu, Cheng Guo
Tumour Biol. 2016 Aug; 37(8): 11429–11441. Published online 2016 Mar 22. doi: 10.1007/s13277-016-4892-6
PMCID:
PMC4999477
17.
Fengkun Du, Yan Li, Wensheng Zhang, Shubha P. Kale, Harris McFerrin, Ian Davenport, Guangdi Wang, Elena Skripnikova, Xiao-Lin Li, Nathan J. Bowen, Leticia B McDaniels, Yuan-Xiang Meng, Paula Polk, Yong-Yu Liu, Qian-Jin Zhang
Tumour Biol.
Published in final edited form as: Tumour Biol. 2016 Aug; 37(8): 11147–11162. Published online 2016 Mar 2. doi: 10.1007/s13277-015-4518-4
PMCID:
PMC5292133
18.
Chen Jian-hui, Cai Shi-rong, Wu Hui, Chen Si-le, Xu Jian-bo, Zhai Er-tao, Chen Chuang-qi, He Yu-long
Tumour Biol. 2016 Aug; 37(8): 11105–11113. Published online 2016 Feb 24. doi: 10.1007/s13277-015-4191-7
PMCID:
PMC4999458
19.
Florentin Späth, Ulrika Andersson, Anna M. Dahlin, Hilde Langseth, Eivind Hovig, Tom Børge Johannesen, Kjell Grankvist, Benny Björkblom, Carl Wibom, Beatrice Melin
Tumour Biol. 2016 Aug; 37(8): 11065–11072. Published online 2016 Feb 23. doi: 10.1007/s13277-015-4742-y
PMCID:
PMC4999462
20.
Adam M. Hirst, Fiona M. Frame, Manit Arya, Norman J. Maitland, Deborah O’Connell
Tumour Biol. 2016 Jun; 37(6): 7021–7031. Published online 2016 Feb 18. doi: 10.1007/s13277-016-4911-7
PMCID:
PMC4875936

Display Settings:

Format
Items per page
Sort by

Send to:

Choose Destination

Supplemental Content

Find related data

Search details

See more...

Recent activity

Your browsing activity is empty.

Activity recording is turned off.

Turn recording back on

See more...
Support Center