Display Settings:

Format
Items per page
Sort by

Send to:

Choose Destination

Search results

Items: 1 to 20 of 4672

1.
K. B. Knudsen, T. Pressler, L. H. Mortensen, M. Jarden, M. Skov, A. L. Quittner, T. Katzenstein, K. A. Boisen
Springerplus. 2016; 5(1): 2119. Published online 2017 May 31. doi: 10.1186/s40064-017-3789-1
PMCID:
PMC5451372
2.
Shin Hye Kim, Keng Lu Tan, Sang Yeon Lee, Dae Woo Kim, Sue Shin, Hong-Ryul Jin
Springerplus. 2016; 5(1): 2116. Published online 2016 Dec 30. doi: 10.1186/s40064-016-3679-y
PMCID:
PMC5201600
3.
Hongwei Liang, Shanshan Guo, Xiangzhong Luo, Zhong Li, Guiwei Zou
Springerplus. 2016; 5(1): 2115. Published online 2016 Dec 30. doi: 10.1186/s40064-016-3766-0
PMCID:
PMC5201598
4.
Rashmi Yadav, Ravindra Patel, Abhay Kothari
Springerplus. 2016; 5(1): 2111. Published online 2016 Dec 23. doi: 10.1186/s40064-016-3732-x
PMCID:
PMC5182245
5.
Yu-Ling Han, Xian-E. Cao, Ju-Xun Wang, Chun-Ling Dong, Hong-Tao Chen
Springerplus. 2016; 5(1): 2107. Published online 2016 Dec 22. doi: 10.1186/s40064-016-3786-9
PMCID:
PMC5179477
6.
Yake Zheng, Yajun Lian, Chuanjie Wu, Chen Chen, Haifeng Zhang, Peng Zhao
Springerplus. 2016; 5(1): 2108. Published online 2016 Dec 22. doi: 10.1186/s40064-016-3775-z
PMCID:
PMC5179475
7.
Yu Liu, Shuncai Li
Springerplus. 2016; 5(1): 2099. Published online 2016 Dec 20. doi: 10.1186/s40064-016-3778-9
PMCID:
PMC5174018
8.
Fang Yang, Kang Ning, Xiaowei Zeng, Qian Zhou, Xiaoquan Su, Xiao Yuan
Springerplus. 2016; 5(1): 2098. Published online 2016 Dec 20. doi: 10.1186/s40064-016-3728-6
PMCID:
PMC5174016
9.
Preeti Kulkarni, Ashwin Karanam, Murari Gurjar, Sagar Dhoble, Arvind B. Naik, Bhaskar H. Vidhun, Vikram Gota
Springerplus. 2016; 5(1): 2102. Published online 2016 Dec 20. doi: 10.1186/s40064-016-3770-4
PMCID:
PMC5174014
10.
Shaho Sabbar, Daiwon Hyun
Springerplus. 2016; 5(1): 2103. Published online 2016 Dec 20. doi: 10.1186/s40064-016-3771-3
PMCID:
PMC5174010
11.
P. O. Mohammed, F. K. Hamasalh
Springerplus. 2016; 5(1): 2096. Published online 2016 Dec 16. doi: 10.1186/s40064-016-3711-2
PMCID:
PMC5161053
12.
Bo Tang, Yingzhe Fan, Xuemin Wang, Jixiu Wang, Shijun Chen
Springerplus. 2016; 5(1): 2094. Published online 2016 Dec 12. doi: 10.1186/s40064-016-3765-1
PMCID:
PMC5153401
13.
Huihui Liang, Pengfei Gu, Jianzhong Tang, Weihua Chen, Feng Gao
Springerplus. 2016; 5(1): 2092. Published online 2016 Dec 12. doi: 10.1186/s40064-016-3780-2
PMCID:
PMC5153394
14.
Yong Liu, Jun-huan Hou, Qing Li, Kui-jun Chen, Shu-Nan Wang, Jian-min Wang
Springerplus. 2016; 5(1): 2091. Published online 2016 Dec 12. doi: 10.1186/s40064-016-3591-5
PMCID:
PMC5153391
15.
Yuji Tanaka, Kazuo Satomi
Springerplus. 2016; 5(1): 2093. Published online 2016 Dec 12. doi: 10.1186/s40064-016-3767-z
PMCID:
PMC5153386
16.
Edmore Ranganai, Sihle Basil Kubheka
Springerplus. 2016; 5(1): 2089. Published online 2016 Dec 9. doi: 10.1186/s40064-016-3768-y
PMCID:
PMC5148759
17.
Sang-Bing Tsai, Guodong Li, Chia-Huei Wu, Yuxiang Zheng, Jiangtao Wang
Springerplus. 2016; 5(1): 2088. Published online 2016 Dec 9. doi: 10.1186/s40064-016-3774-0
PMCID:
PMC5148757
18.
Ned Nikolov, Karl Zeller
Springerplus. 2016; 5(1): 2085. Published online 2016 Dec 9. doi: 10.1186/s40064-016-3755-3
PMCID:
PMC5148753
19.
Yuanjun Ma, Yali Miao, Zhuochun Peng, Johanna Sandgren, Teresita Díaz De Ståhl, Mikael Huss, Lena Lennartsson, Yanling Liu, Monica Nistér, Sten Nilsson, Chunde Li
Springerplus. 2016; 5(1): 2084. Published online 2016 Dec 8. doi: 10.1186/s40064-016-3759-z
PMCID:
PMC5143331
20.
Rifaat Abdalla
Springerplus. 2016; 5(1): 2081. Published online 2016 Dec 7. doi: 10.1186/s40064-016-3723-y
PMCID:
PMC5142189

Display Settings:

Format
Items per page
Sort by

Send to:

Choose Destination

Supplemental Content

Find related data

Search details

See more...

Recent activity

Your browsing activity is empty.

Activity recording is turned off.

Turn recording back on

See more...
Support Center