Display Settings:

Format
Items per page
Sort by

Send to:

Choose Destination

Search results

Items: 1 to 20 of 4672

1.
Hao Song, Mingxu Yi, Jun Huang, Yalin Pan, Dawei Liu
Springerplus. 2016; 5(1): 2117. Published online 2017 May 31. doi: 10.1186/s40064-017-3790-8
PMCID:
PMC5451373
2.
Shinichiro Fujimori, Xuanming Su, Jing-Yu Liu, Tomoko Hasegawa, Kiyoshi Takahashi, Toshihiko Masui, Maho Takimi
Springerplus. 2016; 5(1): 2118. Published online 2017 May 31. doi: 10.1186/s40064-017-3787-3
PMCID:
PMC5451371
3.
Hamidreza Rabiee, Javad Haddadnia, Hossein Mousavi, Moin Nabi, Vittorio Murino, Nicu Sebe
Springerplus. 2016; 5(1): 2114. Published online 2016 Dec 30. doi: 10.1186/s40064-016-3754-4
PMCID:
PMC5201601
4.
Fadi Farhat, Ahmad Othman, Fadi el Karak, Joseph Kattan
Springerplus. 2016; 5(1): 2113. Published online 2016 Dec 30. doi: 10.1186/s40064-016-3779-8
PMCID:
PMC5201599
5.
H. A. E. Babiker, T. Saito, Y. Nakatsu, S. Takasuga, M. Morita, Y. Sugimoto, J. Ueda, T. Watanabe
Springerplus. 2016; 5(1): 2109. Published online 2016 Dec 22. doi: 10.1186/s40064-016-3729-5
PMCID:
PMC5179478
6.
Tao Li, Jinyang Zheng, Zhiwei Chen
Springerplus. 2016; 5(1): 2110. Published online 2016 Dec 22. doi: 10.1186/s40064-016-3785-x
PMCID:
PMC5179476
7.
Ganesh Ghorai, Madhumangal Pal
Springerplus. 2016; 5(1): 2104. Published online 2016 Dec 20. doi: 10.1186/s40064-016-3783-z
PMCID:
PMC5174077
8.
Ranjan K. Senapati, P. M. K Prasad, Gandharba Swain, T. N. Shankar
Springerplus. 2016; 5(1): 2100. Published online 2016 Dec 20. doi: 10.1186/s40064-016-3784-y
PMCID:
PMC5174017
9.
Patcharin Artameeyanant, Sivarit Sultornsanee, Kosin Chamnongthai
Springerplus. 2016; 5(1): 2101. Published online 2016 Dec 20. doi: 10.1186/s40064-016-3772-2
PMCID:
PMC5174015
10.
Chantana Chantrapornchai, Chidchanok Choksuchat
Springerplus. 2016; 5(1): 2106. Published online 2016 Dec 20. doi: 10.1186/s40064-016-3747-3
PMCID:
PMC5174013
11.
Maisarah Abdul Mutalib, Faisal Ali, Fauziah Othman, Rajesh Ramasamy, Asmah Rahmat
Springerplus. 2016; 5(1): 2105. Published online 2016 Dec 20. doi: 10.1186/s40064-016-3777-x
PMCID:
PMC5174009
12.
Juan M. Carrillo de Gea, Joaquín Nicolás, José L. Fernández-Alemán, Ambrosio Toval, Ali Idri
Springerplus. 2016; 5(1): 2097. Published online 2016 Dec 20. doi: 10.1186/s40064-016-3782-0
PMCID:
PMC5167683
13.
Ran Du, Liang-Liang Fan, Min-Jie Lin, Zhi-Jian He, Hao Huang, Ya-Qin Chen, Jing-Jing Li, Kun Xia, Shui-Ping Zhao, Rong Xiang
Springerplus. 2016; 5(1): 2095. Published online 2016 Dec 12. doi: 10.1186/s40064-016-3763-3
PMCID:
PMC5153400
14.
Edmore Ranganai, Sihle Basil Kubheka
Springerplus. 2016; 5(1): 2089. Published online 2016 Dec 9. doi: 10.1186/s40064-016-3768-y
PMCID:
PMC5148759
15.
Sang-Bing Tsai, Guodong Li, Chia-Huei Wu, Yuxiang Zheng, Jiangtao Wang
Springerplus. 2016; 5(1): 2088. Published online 2016 Dec 9. doi: 10.1186/s40064-016-3774-0
PMCID:
PMC5148757
16.
Ned Nikolov, Karl Zeller
Springerplus. 2016; 5(1): 2085. Published online 2016 Dec 9. doi: 10.1186/s40064-016-3755-3
PMCID:
PMC5148753
17.
Yuanjun Ma, Yali Miao, Zhuochun Peng, Johanna Sandgren, Teresita Díaz De Ståhl, Mikael Huss, Lena Lennartsson, Yanling Liu, Monica Nistér, Sten Nilsson, Chunde Li
Springerplus. 2016; 5(1): 2084. Published online 2016 Dec 8. doi: 10.1186/s40064-016-3759-z
PMCID:
PMC5143331
18.
Rifaat Abdalla
Springerplus. 2016; 5(1): 2081. Published online 2016 Dec 7. doi: 10.1186/s40064-016-3723-y
PMCID:
PMC5142189
19.
Mary Mensah, Evans Elikem Amepetey, Richard Tia, Evans Adei
Springerplus. 2016; 5(1): 2072. Published online 2016 Dec 5. doi: 10.1186/s40064-016-3758-0
PMCID:
PMC5138173
20.
Guang Wen, Jing Di, Qian Li, Jianling Chen, Ling Jin, Cheng Wang, Sanqing Xu
Springerplus. 2016; 5(1): 2076. Published online 2016 Dec 5. doi: 10.1186/s40064-016-3760-6
PMCID:
PMC5138171

Display Settings:

Format
Items per page
Sort by

Send to:

Choose Destination

Supplemental Content

Find related data

Search details

See more...

Recent activity

Your browsing activity is empty.

Activity recording is turned off.

Turn recording back on

See more...
Support Center