Display Settings:

Format
Items per page
Sort by

Send to:

Choose Destination

Search results

Items: 1 to 20 of 132

1.
Yawara Eguchi, Munetaka Suzuki, Takashi Sato, Hajime Yamanaka, Hiroshi Tamai, Tatsuya Kobayashi, Sumihisa Orita, Miyako Suzuki, Kazuhide Inage, Hirohito Kanamoto, Koki Abe, Masaki Norimoto, Tomotaka Umimura, Yasuchika Aoki, Masao Koda, Takeo Furuya, Junichi Nakamura, Tsutomu Akazawa, Kazuhisa Takahashi, Seiji Ohtori
Spine Surg Relat Res. 2019; 3(3): 244–248. Published online 2019 Jan 25. doi: 10.22603/ssrr.2018-0086
PMCID:
PMC6698514
2.
Ryo Sugawara, Katsushi Takeshita, Yasushi Inomata, Yasuhisa Arai, Masashi Takaso, Jun Takahashi, Hideo Hosoe, Manabu Itou
Spine Surg Relat Res. 2019; 3(3): 214–221. Published online 2018 Dec 1. doi: 10.22603/ssrr.2018-0067
PMCID:
PMC6698513
3.
Kenyu Ito, Izumi Kadono, Takashi Okada, Aika Hishida, Kei Ando, Kazuyoshi Kobayashi, Mikito Tsushima, Masaaki Machino, Kyotaro Ota, Masayoshi Morozumi, Satoshi Tanaka, Yoshihiro Nishida, Naoki Ishiguro, Shiro Imagama
Spine Surg Relat Res. 2019; 3(3): 270–273. Published online 2018 Dec 1. doi: 10.22603/ssrr.2018-0083
PMCID:
PMC6698508
4.
Hideaki Kashiro, Keiji Wada, Mitsuru Yui, Ryo Tamaki, Daisuke Numaguchi, Kenji Hagiwara, Ken Okazaki
Spine Surg Relat Res. 2019; 3(2): 196–198. Published online 2018 Nov 10. doi: 10.22603/ssrr.2018-0065
PMCID:
PMC6690083
5.
Shigeto Ebata, Tetsuro Ohba, Hirotaka Haro
Spine Surg Relat Res. 2019; 3(1): 106–111. Published online 2018 Oct 30. doi: 10.22603/ssrr.2018-0079
PMCID:
PMC6690128
6.
Koji Tamai, Hidetomi Terai, Akinobu Suzuki, Hiroaki Nakamura, Kei Watanabe, Keiichi Katsumi, Masayuki Ohashi, Yohei Shibuya, Tomohiro Izumi, Toru Hirano, Takashi Kaito, Tomoya Yamashita, Hiroyasu Fujiwara, Yukitaka Nagamoto, Yuji Matsuoka, Hidekazu Suzuki, Hirosuke Nishimura, Atsushi Tagami, Syuta Yamada, Shinji Adachi, Toshitaka Yoshii, Shuta Ushio, Katsumi Harimaya, Kenichi Kawaguchi, Nobuhiko Yokoyama, Hidekazu Oishi, Toshiro Doi, Atsushi Kimura, Hirokazu Inoue, Gen Inoue, Masayuki Miyagi, Wataru Saito, Atsushi Nakano, Daisuke Sakai, Tadashi Nukaga, Shota Ikegami, Masayuki Shimizu, Toshimasa Futatsugi, Seiji Ohtori, Takeo Furuya, Sumihisa Orita, Shiro Imagama, Kei Ando, Kazuyoshi Kobayashi, Katsuhito Kiyasu, Hideki Murakami, Katsuhito Yoshioka, Shoji Seki, Michio Hongo, Kenichiro Kakutani, Takashi Yurube, Yasuchika Aoki, Masashi Oshima, Masahiko Takahata, Akira Iwata, Hirooki Endo, Tetsuya Abe, Toshinori Tsukanishi, Kazuyoshi Nakanishi, Kota Watanabe, Tomohiro Hikata, Satoshi Suzuki, Norihiro Isogai, Eijiro Okada, Haruki Funao, Seiji Ueda, Yuta Shiono, Kenya Nojiri, Naobumi Hosogane, Ken Ishii
Spine Surg Relat Res. 2019; 3(2): 171–177. Published online 2018 Oct 19. doi: 10.22603/ssrr.2018-0068
PMCID:
PMC6690093
7.
Taketoshi Kushida, Takashi Adachi, Yoichi Tani, Masaaki Paku, Shinichirou Taniguchi, Takanori Saito
Spine Surg Relat Res. 2019; 3(1): 98–101. Published online 2018 Oct 10. doi: 10.22603/ssrr.2018-0057
PMCID:
PMC6690124
8.
Izaya Ogon, Tsuneo Takebayashi, Hiroyuki Takashima, Tomonori Morita, Mitsunori Yoshimoto, Yoshinori Terashima, Toshihiko Yamashita
Spine Surg Relat Res. 2019; 3(2): 163–170. Published online 2018 Oct 10. doi: 10.22603/ssrr.2018-0023
PMCID:
PMC6690088
9.
Sho Dohzono, Hiromitsu Toyoda, Akiko Tamura, Kazunori Hayashi, Hidetomi Terai, Hiroaki Nakamura
Spine Surg Relat Res. 2019; 3(1): 95–97. Published online 2018 Aug 25. doi: 10.22603/ssrr.2018-0037
PMCID:
PMC6690125
10.
Yuyu Ishimoto, Mamoru Kawakami, Elizabeth Curtis, Cyrus Cooper, Nicholas C. Harvey, Leo Westbury, Masatoshi Teraguchi, Kayoko Horie, Yukihiro Nakagawa
Spine Surg Relat Res. 2019; 3(2): 157–162. Published online 2018 Aug 25. doi: 10.22603/ssrr.2018-0051
PMCID:
PMC6690089
11.
Tsuyoshi Goto, Toshinori Sakai, Kosuke Sugiura, Hiroaki Manabe, Masatoshi Morimoto, Fumitake Tezuka, Kazuta Yamashita, Yoichiro Takata, Takashi Chikawa, Shinsuke Katoh, Koichi Sairyo
Spine Surg Relat Res. 2019; 3(2): 146–150. Published online 2018 Aug 25. doi: 10.22603/ssrr.2018-0020
PMCID:
PMC6690085
12.
Yusuke Hori, Shinji Takahashi, Hidetomi Terai, Masatoshi Hoshino, Hiromitsu Toyoda, Akinobu Suzuki, Kazunori Hayashi, Koji Tamai, Shoichiro Ohyama, Hiroaki Nakamura
Spine Surg Relat Res. 2019; 3(2): 151–156. Published online 2018 Aug 25. doi: 10.22603/ssrr.2018-0025
PMCID:
PMC6690081
13.
Apiruk Sangsin, Hideki Murakami, Takaki Shimizu, Satoshi Kato, Satoru Demura, Hiroyuki Tsuchiya
Spine Surg Relat Res. 2018; 2(3): 236–242. Published online 2018 Jul 27. doi: 10.22603/ssrr.2018-0014
PMCID:
PMC6698529
14.
Toshio Nakamae, Kiyotaka Yamada, Yasuyuki Tsuchida, Nobuo Adachi, Yoshinori Fujimoto
Spine Surg Relat Res. 2019; 3(3): 267–269. Published online 2018 Jul 25. doi: 10.22603/ssrr.2018-0035
PMCID:
PMC6698510
15.
Chikara Ushiku, Kota Suda, Satoko Matsumoto, Miki Komatsu, Masahiko Takahata, Norimasa Iwasaki, Akio Minami
Spine Surg Relat Res. 2019; 3(1): 37–42. Published online 2018 Jul 25. doi: 10.22603/ssrr.2018-0009
PMCID:
PMC6690114
16.
Yohei Ishihara, Masutaro Morishita, Jiro Miyaki, Koji Kanzaki, Tomoaki Toyone
Spine Surg Relat Res. 2019; 3(1): 71–78. Published online 2018 Jul 25. doi: 10.22603/ssrr.2018-0022
PMCID:
PMC6690112
17.
18.
Yoichiro Hatta, Hitoshi Tonomura, Masateru Nagae, Ryota Takatori, Yasuo Mikami, Toshikazu Kubo
Spine Surg Relat Res. 2019; 3(1): 54–60. Published online 2018 May 29. doi: 10.22603/ssrr.2017-0097
PMCID:
PMC6690127
19.
Masatoshi Morimoto, Toshinori Sakai, Tsuyoshi Goto, Kosuke Sugiura, Hiroaki Manabe, Fumitake Tezuka, Kazuta Yamashita, Yoichiro Takata, Takashi Chikawa, Koichi Sairyo
Spine Surg Relat Res. 2019; 3(1): 49–53. Published online 2018 May 29. doi: 10.22603/ssrr.2017-0099
PMCID:
PMC6690120
20.
Laxmikant Dagdia, Terufumi Kokabu, Manabu Ito
Spine Surg Relat Res. 2019; 3(1): 17–26. Published online 2018 May 29. doi: 10.22603/ssrr.2017-0100
PMCID:
PMC6690115

Display Settings:

Format
Items per page
Sort by

Send to:

Choose Destination

Supplemental Content

Find related data

Search details

See more...

Recent activity

Your browsing activity is empty.

Activity recording is turned off.

Turn recording back on

See more...
Support Center