Display Settings:

Format
Items per page
Sort by

Send to:

Choose Destination

Search results

Items: 1 to 20 of 73424

1.
Jingjing Zhang, Ya Geng, Feifei Guo, Fangbo Zhang, Mingwei Liu, Lei Song, Yuexiang Ma, Defeng Li, Yi Zhang, Haiyu Xu, Hongjun Yang
Sci Rep. 2018; 8: 8993. Published online 2018 Jun 7. doi: 10.1038/s41598-018-27137-2
PMCID:
PMC5990537
2.
R. D. Jones, F. Di Gioacchino, H. Lim, T. E. J. Edwards, C. Schwalbe, C. C. Battaile, W. J. Clegg
Sci Rep. 2018; 8: 8698. Published online 2018 Jun 6. doi: 10.1038/s41598-018-26917-0
PMCID:
PMC5989271
3.
Signy Sheldon, Sonja Chu, Jonas P. Nitschke, Jens C. Pruessner, Jennifer A. Bartz
Sci Rep. 2018; 8: 8684. Published online 2018 Jun 6. doi: 10.1038/s41598-018-26890-8
PMCID:
PMC5989264
4.
Elena Varela-Álvarez, João Loureiro, Cristina Paulino, Ester A. Serrão
Sci Rep. 2018; 8: 8696. Published online 2018 Jun 6. doi: 10.1038/s41598-018-26796-5
PMCID:
PMC5989262
5.
Zhicai She, Li Li, Jie Meng, Zhen Jia, Huayong Que, Guofan Zhang
Sci Rep. 2018; 8: 8683. Published online 2018 Jun 6. doi: 10.1038/s41598-018-26953-w
PMCID:
PMC5989259
6.
Caroline Brandl, Martina E. Zimmermann, Felix Günther, Teresa Barth, Matthias Olden, Sabine C. Schelter, Florian Kronenberg, Julika Loss, Helmut Küchenhoff, Horst Helbig, Bernhard H. F. Weber, Klaus J. Stark, Iris M. Heid
Sci Rep. 2018; 8: 8675. Published online 2018 Jun 6. doi: 10.1038/s41598-018-26629-5
PMCID:
PMC5989235
7.
Wooseong Lee, Minwoo Kim, Seung-Hoon Lee, Hae-Gwang Jung, Jong-Won Oh
Sci Rep. 2018; 8: 8667. Published online 2018 Jun 6. doi: 10.1038/s41598-018-26935-y
PMCID:
PMC5989232
8.
A. N. Herrity, C. S. Williams, C. A. Angeli, S. J. Harkema, C. H. Hubscher
Sci Rep. 2018; 8: 8688. Published online 2018 Jun 6. doi: 10.1038/s41598-018-26602-2
PMCID:
PMC5989228
9.
Rudo Ngara, Elelwani Ramulifho, Mahsa Movahedi, Nemera G. Shargie, Adrian P. Brown, Stephen Chivasa
Sci Rep. 2018; 8: 8671. Published online 2018 Jun 6. doi: 10.1038/s41598-018-27003-1
PMCID:
PMC5989219
10.
Alexandre Bovet, Flaviano Morone, Hernán A. Makse
Sci Rep. 2018; 8: 8673. Published online 2018 Jun 6. doi: 10.1038/s41598-018-26951-y
PMCID:
PMC5989214
11.
Yang Zhou, Guori Zhang, Haiyan Chen, Peiheng Zhou, Xin Wang, Linbo Zhang, Li Zhang, Jianliang Xie, Longjiang Deng
Sci Rep. 2018; 8: 8672. Published online 2018 Jun 6. doi: 10.1038/s41598-018-26981-6
PMCID:
PMC5989211
12.
Hongxuan Tong, Zhu Fan, Biyuan Liu, Tao Lu
Sci Rep. 2018; 8: 8666. Published online 2018 Jun 6. doi: 10.1038/s41598-018-26811-9
PMCID:
PMC5989209
13.
Benjamin Sirota, Nicholas Glavin, Sergiy Krylyuk, Albert V. Davydov, Andrey A. Voevodin
Sci Rep. 2018; 8: 8668. Published online 2018 Jun 6. doi: 10.1038/s41598-018-26751-4
PMCID:
PMC5989207
14.
Se Song Jang, Byung Chan Lim, Seong-Keun Yoo, Jong-Yeon Shin, Ki-Joong Kim, Jeong-Sun Seo, Jong-Il Kim, Jong Hee Chae
Sci Rep. 2018; 8: 8678. Published online 2018 Jun 6. doi: 10.1038/s41598-018-26941-0
PMCID:
PMC5989205
15.
Svetlana Fernandes, Aninda Mazumdar, Sabyasachi Bhattacharya, Aditya Peketi, Tarunendu Mapder, Rimi Roy, Mary Ann Carvalho, Chayan Roy, P. Mahalakshmi, Rheane Da Silva, P. L. Srinivasa Rao, Suman Kumar Banik, Wriddhiman Ghosh
Sci Rep. 2018; 8: 8665. Published online 2018 Jun 6. doi: 10.1038/s41598-018-27002-2
PMCID:
PMC5989202
16.
Dan Yuan, Jilie Kong, Xinxin Li, Xueen Fang, Qin Chen
Sci Rep. 2018; 8: 8682. Published online 2018 Jun 6. doi: 10.1038/s41598-018-26982-5
PMCID:
PMC5989197
17.
Jimmy Ghaziri, Alan Tucholka, Gabriel Girard, Olivier Boucher, Jean-Christophe Houde, Maxime Descoteaux, Sami Obaid, Guillaume Gilbert, Isabelle Rouleau, Dang Khoa Nguyen
Sci Rep. 2018; 8: 8596. Published online 2018 Jun 5. doi: 10.1038/s41598-018-26995-0
PMCID:
PMC5988839
18.
Yong-Gyun Jung, Hyejin Kim, Sangyeop Lee, Suyeoun Kim, EunJi Jo, Eun-Geun Kim, Jungil Choi, Hyun Jung Kim, Jungheon Yoo, Hye-Jeong Lee, Haeun Kim, Hyunju Jung, Sungweon Ryoo, Sunghoon Kwon
Sci Rep. 2018; 8: 8651. Published online 2018 Jun 5. doi: 10.1038/s41598-018-26419-z
PMCID:
PMC5988837
19.
Jun Zhang, Peng Yu, Qinyan Zhou, Xilei Li, Shuquan Ding, Shiping Su, Xiaohua Zhang, Xiaoli Yang, Weishang Zhou, Quan Wan, Jian-Fang Gui
Sci Rep. 2018; 8: 8630. Published online 2018 Jun 5. doi: 10.1038/s41598-018-26841-3
PMCID:
PMC5988831
20.
Agnes P. Chan, Yongwook Choi, Lauren M. Brinkac, Radha Krishnakumar, Jessica DePew, Maria Kim, Mary K. Hinkle, Emil P. Lesho, Derrick E. Fouts
Sci Rep. 2018; 8: 8656. Published online 2018 Jun 5. doi: 10.1038/s41598-018-26738-1
PMCID:
PMC5988826

Display Settings:

Format
Items per page
Sort by

Send to:

Choose Destination

Supplemental Content

Find related data

Search details

See more...

Recent activity

Your browsing activity is empty.

Activity recording is turned off.

Turn recording back on

See more...
Support Center