Display Settings:

Format
Items per page
Sort by

Send to:

Choose Destination

Search results

Items: 1 to 20 of 165

1.
Brian P. Hanley, Steve Keen, George Church
Rejuvenation Res. August 2020; 23(4): 281–283. Published online 2020 Aug 14. doi: 10.1089/rej.2020.2363
PMCID:
PMC7462018
2.
Xue-Lian Sun, Qiu-Kui Hao, Ren-Jie Tang, Chun Xiao, Mei-Ling Ge, Bi-Rong Dong
Rejuvenation Res. December 2019; 22(6): 484–497. Published online 2019 Dec 13. doi: 10.1089/rej.2017.2048
PMCID:
PMC6919243
3.
Nikolay Zak
Rejuvenation Res. 2019 Feb 1; 22(1): 3–12. Published online 2019 Feb 28. doi: 10.1089/rej.2018.2167
PMCID:
PMC6424156
4.
Timothy J. Cunningham, Jeffrey Greenstein, Lihua Yao, Itzhak Fischer, Theresa Connors
Rejuvenation Res. 2018 Dec 1; 21(6): 527–534. Published online 2018 Dec 17. doi: 10.1089/rej.2017.2049
PMCID:
PMC6310696
5.
Anna Picca, Angela Maria Serena Lezza, Christiaan Leeuwenburgh, Vito Pesce, Riccardo Calvani, Maurizio Bossola, Ester Manes-Gravina, Francesco Landi, Roberto Bernabei, Emanuele Marzetti
Rejuvenation Res. 2018 Aug 1; 21(4): 350–359. Published online 2018 Aug 1. doi: 10.1089/rej.2017.1989
PMCID:
PMC6103247
6.
Vladimir Kostyuk, Alla Potapovich, Ahmed R. Albuhaydar, Wolfgang Mayer, Chiara De Luca, Liudmila Korkina
Rejuvenation Res. 2018 Apr 1; 21(2): 91–101. Published online 2018 Apr 1. doi: 10.1089/rej.2017.1931
PMCID:
PMC5910042
7.
Qiang Hui, Peng Chang, Bingyu Guo, Yu Zhang, Kai Tao
Rejuvenation Res. 2017 Feb 1; 20(1): 25–31. Published online 2017 Feb 1. doi: 10.1089/rej.2016.1823
PMCID:
PMC5314998
8.
James A. Smith, David A. Brindley
Rejuvenation Res. 2017 Feb 1; 20(1): 1–3. Published online 2017 Feb 1. doi: 10.1089/rej.2017.1932
PMCID:
PMC5314969
9.
Rebeccah A. Warmack, Eduardo Mansilla, Rodolfo G. Goya, Steven G. Clarke
Rejuvenation Res. 2016 Aug 1; 19(4): 309–317. doi: 10.1089/rej.2015.1778
PMCID:
PMC4971426
10.
Eduardo Mansilla, Gustavo Roque, Yolanda E. Sosa, Adrian Tarditti, Rodolfo G. Goya
Rejuvenation Res. 2016 Aug 1; 19(4): 318–321. doi: 10.1089/rej.2015.1777
PMCID:
PMC4971423
11.
Yi Zeng, Huashuai Chen, Ting Ni, Rongping Ruan, Chao Nie, Xiaomin Liu, Lei Feng, Fengyu Zhang, Jiehua Lu, Jianxin Li, Yang Li, Wei Tao, Simon G. Gregory, William Gottschalk, Michael W. Lutz, Kenneth C. Land, Anatoli Yashin, Qihua Tan, Ze Yang, Lars Bolund, Qi Ming, Huanming Yang, Junxia Min, D. Craig Willcox, Bradley J. Willcox, Jun Gu, Elizabeth Hauser, Xiao-Li Tian, James W. Vaupel
Rejuvenation Res. 2016 Jun 1; 19(3): 195–203. doi: 10.1089/rej.2015.1737
PMCID:
PMC4931303
12.
Mohcene Sadallah, Vivien Labat-Gest, Filippo Tempia
Rejuvenation Res. 2015 Dec 1; 18(6): 554–563. doi: 10.1089/rej.2015.1672
PMCID:
PMC4685650
13.
Armando Cardoso, Sara Magano, Francisco Marrana, José P. Andrade
Rejuvenation Res. 2015 Dec 1; 18(6): 497–507. doi: 10.1089/rej.2015.1684
PMCID:
PMC4685507
14.
Benjamin P. Best
Rejuvenation Res. 2015 Oct 1; 18(5): 422–436. doi: 10.1089/rej.2014.1656
PMCID:
PMC4620521
15.
Xuan Guo, Shu Wang, Ya-ling Dou, Xiang-fei Guo, Zhao-li Chen, Xin-wei Wang, Zhi-qiang Shen, Zhi-gang Qiu, Min Jin, Jun-Wen Li
Rejuvenation Res. 2015 Jun 1; 18(3): 211–224. doi: 10.1089/rej.2014.1619
PMCID:
PMC4491163
16.
Grishma Rane, Woon-Puay Koh, Madhu Mathi Kanchi, Renwei Wang, Jian-Min Yuan, Xueying Wang
Rejuvenation Res. 2015 Jun 1; 18(3): 203–210. doi: 10.1089/rej.2014.1617
PMCID:
PMC4491153
17.
Timothy J. Cunningham, Jeffrey I. Greenstein, Joshua Loewenstern, Elias Degermentzidis, Lihua Yao
Rejuvenation Res. 2015 Apr 1; 18(2): 136–144. doi: 10.1089/rej.2014.1620
PMCID:
PMC4403226
18.
Xue-Qin Hou, Lei Zhang, Cong Yang, Cui-Ping Rong, Wen-Qing He, Chun-Xia Zhang, Shi Li, Ru-Yu Su, Xiang Chang, Ji-Huan Qin, Yun-Bo Chen, Shao-Xiang Xian, Qi Wang
Rejuvenation Res. 2015 Apr 1; 18(2): 111–127. doi: 10.1089/rej.2014.1603
PMCID:
PMC4403018
19.
Alexander M. Kulminski, Konstantin G. Arbeev, Irina Culminskaya, Svetlana V. Ukraintseva, Eric Stallard, Michael A. Province, Anatoli I. Yashin
Rejuvenation Res. 2015 Apr 1; 18(2): 128–135. doi: 10.1089/rej.2014.1616
PMCID:
PMC4403014
20.
Nuria Garatachea, Helios Pareja-Galeano, Fabian Sanchis-Gomar, Alejandro Santos-Lozano, Carmen Fiuza-Luces, María Morán, Enzo Emanuele, Michael J. Joyner, Alejandro Lucia
Rejuvenation Res. 2015 Feb 1; 18(1): 57–89. doi: 10.1089/rej.2014.1623
PMCID:
PMC4340807

Display Settings:

Format
Items per page
Sort by

Send to:

Choose Destination

Supplemental Content

Find related data

Search details

See more...

Recent activity

Your browsing activity is empty.

Activity recording is turned off.

Turn recording back on

See more...
Support Center