Display Settings:

Format
Items per page
Sort by

Send to:

Choose Destination

Search results

Items: 1 to 20 of 18975

1.
Carlo C. Campa, Rangel L. Silva, Jean P. Margaria, Tracey Pirali, Matheus S. Mattos, Lucas R. Kraemer, Diego C. Reis, Giorgio Grosa, Francesca Copperi, Eduardo M. Dalmarco, Roberto C. P. Lima-Júnior, Silvio Aprile, Valentina Sala, Federica Dal Bello, Douglas Silva Prado, Jose Carlos Alves-Filho, Claudio Medana, Geovanni D. Cassali, Gian Cesare Tron, Mauro M. Teixeira, Elisa Ciraolo, Remo C. Russo, Emilio Hirsch
Nat Commun. 2018; 9: 5232. Published online 2018 Dec 12. doi: 10.1038/s41467-018-07698-6
PMCID:
PMC6290777
2.
Clemens Richert
Nat Commun. 2018; 9: 5177. Published online 2018 Dec 12. doi: 10.1038/s41467-018-07219-5
PMCID:
PMC6290120
3.
Steven A. Benner
Nat Commun. 2018; 9: 5173. Published online 2018 Dec 12. doi: 10.1038/s41467-018-07274-y
PMCID:
PMC6290000
4.
Stuart A. Harrison, Nick Lane
Nat Commun. 2018; 9: 5176. Published online 2018 Dec 12. doi: 10.1038/s41467-018-07220-y
PMCID:
PMC6289992
5.
Daniel Whitaker, Matthew W. Powner
Nat Commun. 2018; 9: 5172. Published online 2018 Dec 12. doi: 10.1038/s41467-018-07221-x
PMCID:
PMC6289972
6.
Hai-Qing Tu, Xuan-He Qin, Zhi-Bin Liu, Zeng-Qing Song, Huai-Bin Hu, Yu-Cheng Zhang, Yan Chang, Min Wu, Yan Huang, Yun-Feng Bai, Guang Wang, Qiu-Ying Han, Ai-Ling Li, Tao Zhou, Feng Liu, Xue-Min Zhang, Hui-Yan Li
Nat Commun. 2018; 9: 5277. Published online 2018 Dec 11. doi: 10.1038/s41467-018-07664-2
PMCID:
PMC6290075
7.
Matthew A. Bedewitz, A. Daniel Jones, John C. D’Auria, Cornelius S. Barry
Nat Commun. 2018; 9: 5281. Published online 2018 Dec 11. doi: 10.1038/s41467-018-07671-3
PMCID:
PMC6290073
8.
Thomas A. Cooper, Seyed H. Zandavi, George W. Ni, Yoichiro Tsurimaki, Yi Huang, Svetlana V. Boriskina, Gang Chen
Nat Commun. 2018; 9: 5086. Published online 2018 Dec 11. doi: 10.1038/s41467-018-07494-2
PMCID:
PMC6290071
9.
Asuka Higo, Tomokazu Kawashima, Michael Borg, Mingmin Zhao, Irene López-Vidriero, Hidetoshi Sakayama, Sean A. Montgomery, Hiroyuki Sekimoto, Dieter Hackenberg, Masaki Shimamura, Tomoaki Nishiyama, Keiko Sakakibara, Yuki Tomita, Taisuke Togawa, Kan Kunimoto, Akihisa Osakabe, Yutaka Suzuki, Katsuyuki T. Yamato, Kimitsune Ishizaki, Ryuichi Nishihama, Takayuki Kohchi, José M. Franco-Zorrilla, David Twell, Frédéric Berger, Takashi Araki
Nat Commun. 2018; 9: 5283. Published online 2018 Dec 11. doi: 10.1038/s41467-018-07728-3
PMCID:
PMC6290024
10.
Jinsong Zhang, Ankun Yang, Xi Wu, Jorik van de Groep, Peizhe Tang, Shaorui Li, Bofei Liu, Feifei Shi, Jiayu Wan, Qitong Li, Yongming Sun, Zhiyi Lu, Xueli Zheng, Guangmin Zhou, Chun-Lan Wu, Shou-Cheng Zhang, Mark L. Brongersma, Jia Li, Yi Cui
Nat Commun. 2018; 9: 5289. Published online 2018 Dec 11. doi: 10.1038/s41467-018-07710-z
PMCID:
PMC6290021
11.
Ravit Netzer, Dina Listov, Rosalie Lipsh, Orly Dym, Shira Albeck, Orli Knop, Colin Kleanthous, Sarel J. Fleishman
Nat Commun. 2018; 9: 5286. Published online 2018 Dec 11. doi: 10.1038/s41467-018-07722-9
PMCID:
PMC6290019
12.
Denny Vågerö, Pia R. Pinger, Vanda Aronsson, Gerard J. van den Berg
Nat Commun. 2018; 9: 5124. Published online 2018 Dec 11. doi: 10.1038/s41467-018-07617-9
PMCID:
PMC6290014
13.
Takuya Sakamoto, Yayoi Tsujimoto-Inui, Naoyuki Sotta, Takeshi Hirakawa, Tomoko M. Matsunaga, Yoichiro Fukao, Sachihiro Matsunaga, Toru Fujiwara
Nat Commun. 2018; 9: 5285. Published online 2018 Dec 11. doi: 10.1038/s41467-018-07393-6
PMCID:
PMC6290004
14.
Jamie A. Hackett, Yun Huang, Ufuk Günesdogan, Kristjan A. Gretarsson, Toshihiro Kobayashi, M. Azim Surani
Nat Commun. 2018; 9: 5328. Published online 2018 Dec 11. doi: 10.1038/s41467-018-07765-y
PMCID:
PMC6290001
15.
M. E. P. Didier, O. B. Tarun, P. Jourdain, P. Magistretti, S. Roke
Nat Commun. 2018; 9: 5287. Published online 2018 Dec 11. doi: 10.1038/s41467-018-07713-w
PMCID:
PMC6289965
16.
Miriam Isaac-Renton, David Montwé, Andreas Hamann, Heinrich Spiecker, Paolo Cherubini, Kerstin Treydte
Nat Commun. 2018; 9: 5254. Published online 2018 Dec 10. doi: 10.1038/s41467-018-07701-0
PMCID:
PMC6288165
17.
Shreyas Gokhale, Arolyn Conwill, Tanvi Ranjan, Jeff Gore
Nat Commun. 2018; 9: 5273. Published online 2018 Dec 10. doi: 10.1038/s41467-018-07703-y
PMCID:
PMC6288160
18.
Nat Commun. 2018; 9: 5268. Published online 2018 Dec 10. doi: 10.1038/s41467-018-07733-6
PMCID:
PMC6288148
19.
Gina C. Adam, Ali Khiat, Themis Prodromakis
Nat Commun. 2018; 9: 5267. Published online 2018 Dec 10. doi: 10.1038/s41467-018-07565-4
PMCID:
PMC6288140
20.
Kang Cai, Mark C. Lipke, Zhichang Liu, Jordan Nelson, Tao Cheng, Yi Shi, Chuyang Cheng, Dengke Shen, Ji-Min Han, Suneal Vemuri, Yuanning Feng, Charlotte L. Stern, William A. Goddard, III, Michael R. Wasielewski, J. Fraser Stoddart
Nat Commun. 2018; 9: 5275. Published online 2018 Dec 10. doi: 10.1038/s41467-018-07673-1
PMCID:
PMC6288134

Display Settings:

Format
Items per page
Sort by

Send to:

Choose Destination

Supplemental Content

Find related data

Search details

See more...

Recent activity

Your browsing activity is empty.

Activity recording is turned off.

Turn recording back on

See more...
Support Center