Display Settings:

Format
Items per page
Sort by

Send to:

Choose Destination

Search results

Items: 1 to 20 of 106

1.
Kenta Masuda, Akira Hirasawa, Haruko Irie-Kunitomi, Tomoko Akahane, Arisa Ueki, Yusuke Kobayashi, Wataru Yamagami, Hiroyuki Nomura, Fumio Kataoka, Eiichiro Tominaga, Kouji Banno, Nobuyuki Susumu, Daisuke Aoki
Jpn J Clin Oncol. 2017 May; 47(5): 473. Published online 2017 Mar 13. doi: 10.1093/jjco/hyx037
PMCID:
PMC5421614
2.
Kenta Masuda, Akira Hirasawa, Haruko Irie-Kunitomi, Tomoko Akahane, Arisa Ueki, Yusuke Kobayashi, Wataru Yamagami, Hiroyuki Nomura, Fumio Kataoka, Eiichiro Tominaga, Kouji Banno, Nobuyuki Susumu, Daisuke Aoki
Jpn J Clin Oncol. 2017 May; 47(5): 401–406. Published online 2017 Feb 23. doi: 10.1093/jjco/hyx019
PMCID:
PMC5421611
3.
Toru Sugiyama, Mika Mizuno, Yoichi Aoki, Manabu Sakurai, Tadaaki Nishikawa, Eisuke Ueda, Kosei Tajima, Nobuhiro Takeshima
Jpn J Clin Oncol. 2017 Jan; 47(1): 39–46. Published online 2017 Jan 24. doi: 10.1093/jjco/hyw143
PMCID:
PMC5421579
4.
Yosuke Tajima, Yoshifumi Shimada, Hitoshi Kameyama, Ryoma Yagi, Takuma Okamura, Takashi Kobayashi, Shin-ichi Kosugi, Toshifumi Wakai
Jpn J Clin Oncol. 2017 Apr; 47(4): 313–320. Published online 2017 Jan 18. doi: 10.1093/jjco/hyw209
PMCID:
PMC5444335
5.
6.
Hidehito Horinouchi
Jpn J Clin Oncol. 2016 Dec; 46(12): 1174–1178. Published online 2016 Dec 8. doi: 10.1093/jjco/hyw131
PMCID:
PMC5144660
7.
Yoshihiko Tomita, Satoshi Fukasawa, Mototsugu Oya, Hirotsugu Uemura, Nobuo Shinohara, Tomonori Habuchi, Brian I. Rini, Ying Chen, Angel H. Bair, Seiichiro Ozono, Seiji Naito, Hideyuki Akaza
Jpn J Clin Oncol. 2016 Nov; 46(11): 1031–1041. Published online 2016 Oct 24. doi: 10.1093/jjco/hyw103
PMCID:
PMC5091032
8.
Megumi Hori, Hirokazu Tanaka, Kenji Wakai, Shizuka Sasazuki, Kota Katanoda
Jpn J Clin Oncol. 2016 Oct; 46(10): 942–951. Published online 2016 Oct 11. doi: 10.1093/jjco/hyw091
PMCID:
PMC5063005
9.
Junichi Soh, Norihito Okumura, Masao Nakata, Hiroshige Nakamura, Minoru Fukuda, Masafumi Kataoka, Shinsuke Kajiwara, Yoshifumi Sano, Motoi Aoe, Kazuhiko Kataoka, Katsuyuki Hotta, Keitaro Matsuo, Shinichi Toyooka, Hiroshi Date
Jpn J Clin Oncol. 2016 Aug; 46(8): 741–747. Published online 2016 Aug 2. doi: 10.1093/jjco/hyw062
PMCID:
PMC5025397
10.
Hideomi Yamashita, Yuzuru Niibe, Takaya Yamamoto, Kuniaki Katsui, Keiichi Jingu, Susumu Kanazawa, Atsuro Terahara, Keiichi Nakagawa
Jpn J Clin Oncol. 2016 Jul; 46(7): 687–691. Published online 2016 Jul 19. doi: 10.1093/jjco/hyw047
PMCID:
PMC4957009
11.
Jpn J Clin Oncol. 2016 Apr; 46(4): NP. Published online 2016 Mar 29. doi: 10.1093/jjco/hyw042
PMCID:
PMC4886144
12.
Junki Mizusawa, Chigusa Morizane, Takuji Okusaka, Hiroshi Katayama, Hiroshi Ishii, Haruhiko Fukuda, Junji Furuse
Jpn J Clin Oncol. 2016 Apr; 46(4): 385–388. Published online 2016 Feb 18. doi: 10.1093/jjco/hyv213
PMCID:
PMC4886137
13.
Ai Amioka, Norio Masumoto, Noriko Gouda, Keiko Kajitani, Hideo Shigematsu, Akiko Emi, Takayuki Kadoya, Morihito Okada
Jpn J Clin Oncol. 2016 Apr; 46(4): 303–309. Published online 2016 Feb 3. doi: 10.1093/jjco/hyv215
PMCID:
PMC4886139
14.
Yasuo Hamamoto, Junki Mizusawa, Hiroshi Katayama, Kenichi Nakamura, Ken Kato, Yasuhiro Tsubosa, Satoshi Ishikura, Hiroyasu Igaki, Masayuki Shinoda, Haruhiko Fukuda, Yuko Kitagawa, Nobutoshi Ando
Jpn J Clin Oncol. 2016 Apr; 46(4): 389–392. Published online 2016 Jan 31. doi: 10.1093/jjco/hyv211
PMCID:
PMC4886135
15.
Keiichi Takehana, Takeshi Kodaira, Hiroyuki Tachibana, Kana Kimura, Arisa Shimizu, Chiyoko Makita, Natsuo Tomita, Daisuke Nishikawa, Hidenori Suzuki, Hitoshi Hirakawa, Nobuhiro Hanai, Yasuhisa Hasegawa
Jpn J Clin Oncol. 2016 Apr; 46(4): 344–349. Published online 2016 Jan 29. doi: 10.1093/jjco/hyv216
PMCID:
PMC4886140
16.
Toshiyuki Kozuki
Jpn J Clin Oncol. 2016 Apr; 46(4): 291–298. Published online 2016 Jan 29. doi: 10.1093/jjco/hyv207
PMCID:
PMC4886131
17.
Sang-Woong Lee, Masaru Kawai, Keitaro Tashiro, Eiji Nomura, Takaya Tokuhara, Satoshi Kawashima, Ryo Tanaka, Kazuhisa Uchiyama
Jpn J Clin Oncol. 2016 Apr; 46(4): 329–335. Published online 2016 Jan 26. doi: 10.1093/jjco/hyv212
PMCID:
PMC4886136
18.
Jingjing Duan, Ting Deng, Guoguang Ying, Dingzhi Huang, Haiyang Zhang, Likun Zhou, Ming Bai, Hongli Li, Huimin Yang, Yanjun Qu, Xia Wang, Yi Ba
Jpn J Clin Oncol. 2016 Apr; 46(4): 336–343. Published online 2016 Jan 26. doi: 10.1093/jjco/hyv206
PMCID:
PMC4886130
19.
Jia-zhou Hou, Zhao-chong Zeng, Bin-liang Wang, Ping Yang, Jian-ying Zhang, Hui-fang Mo
Jpn J Clin Oncol. 2016 Apr; 46(4): 357–362. Published online 2016 Jan 21. doi: 10.1093/jjco/hyv205
PMCID:
PMC4886129
20.
Yue-Can Zeng, Feng Chi, Rui Xing, Ming Xue, Li-Na Wu, Mei-Yue Tang, Rong Wu
Jpn J Clin Oncol. 2016 Feb; 46(2): 126–131. Published online 2015 Nov 25. doi: 10.1093/jjco/hyv175
PMCID:
PMC5007580

Display Settings:

Format
Items per page
Sort by

Send to:

Choose Destination

Supplemental Content

Find related data

Search details

See more...

Recent activity

Your browsing activity is empty.

Activity recording is turned off.

Turn recording back on

See more...
Support Center