Display Settings:

Format
Items per page
Sort by

Send to:

Choose Destination

Search results

Items: 1 to 20 of 106

1.
Toshio Sakatani, Keita Maemura, Noriko Hiyama, Yosuke Amano, Kousuke Watanabe, Hidenori Kage, Masashi Fukayama, Jun Nakajima, Yutaka Yatomi, Takahide Nagase, Daiya Takai
Jpn J Clin Oncol. 2017 Jun; 47(6): 543–550. Published online 2017 Mar 17. doi: 10.1093/jjco/hyx031
PMCID:
PMC5448064
2.
Kenta Masuda, Akira Hirasawa, Haruko Irie-Kunitomi, Tomoko Akahane, Arisa Ueki, Yusuke Kobayashi, Wataru Yamagami, Hiroyuki Nomura, Fumio Kataoka, Eiichiro Tominaga, Kouji Banno, Nobuyuki Susumu, Daisuke Aoki
Jpn J Clin Oncol. 2017 May; 47(5): 473. Published online 2017 Mar 13. doi: 10.1093/jjco/hyx037
PMCID:
PMC5421614
3.
Masafumi Oyama, Takayuki Sugiyama, Masahiro Nozawa, Kiyohide Fujimoto, Takeshi Kishida, Go Kimura, Noriaki Tokuda, Shiro Hinotsu, Kojiro Shimozuma, Hideyuki Akaza, Seiichiro Ozono
Jpn J Clin Oncol. 2017 Jun; 47(6): 551–559. Published online 2017 Mar 1. doi: 10.1093/jjco/hyw194
PMCID:
PMC5448062
4.
Kenta Masuda, Akira Hirasawa, Haruko Irie-Kunitomi, Tomoko Akahane, Arisa Ueki, Yusuke Kobayashi, Wataru Yamagami, Hiroyuki Nomura, Fumio Kataoka, Eiichiro Tominaga, Kouji Banno, Nobuyuki Susumu, Daisuke Aoki
Jpn J Clin Oncol. 2017 May; 47(5): 401–406. Published online 2017 Feb 23. doi: 10.1093/jjco/hyx019
PMCID:
PMC5421611
5.
Seiichiro Ozono, Taiji Tsukamoto, Seiji Naito, Yasuo Ohashi, Takeshi Ueda, Tsutomu Nishiyama, Hideki Maeda, Hidehito Kusuoka, Rio Akazawa, Mototsugu Ito, Hideyuki Akaza
Jpn J Clin Oncol. 2017 May; 47(5): 438–446. Published online 2017 Feb 18. doi: 10.1093/jjco/hyx011
PMCID:
PMC5421626
6.
Masayuki Ohue, Satoru Iwasa, Yukihide Kanemitsu, Tetsuya Hamaguchi, Manabu Shiozawa, Masaaki Ito, Masayoshi Yasui, Hiroshi Katayama, Junki Mizusawa, Yasuhiro Shimada
Jpn J Clin Oncol. 2017 Jan; 47(1): 84–87. Published online 2017 Jan 24. doi: 10.1093/jjco/hyw140
PMCID:
PMC5421580
7.
Toru Sugiyama, Mika Mizuno, Yoichi Aoki, Manabu Sakurai, Tadaaki Nishikawa, Eisuke Ueda, Kosei Tajima, Nobuhiro Takeshima
Jpn J Clin Oncol. 2017 Jan; 47(1): 39–46. Published online 2017 Jan 24. doi: 10.1093/jjco/hyw143
PMCID:
PMC5421579
8.
Yosuke Tajima, Yoshifumi Shimada, Hitoshi Kameyama, Ryoma Yagi, Takuma Okamura, Takashi Kobayashi, Shin-ichi Kosugi, Toshifumi Wakai
Jpn J Clin Oncol. 2017 Apr; 47(4): 313–320. Published online 2017 Jan 18. doi: 10.1093/jjco/hyw209
PMCID:
PMC5444335
9.
Kanae Momino, Miyashita Mitsunori, Hiroko Yamashita, Tatsuya Toyama, Hiroshi Sugiura, Nobuyasu Yoshimoto, Kei Hirai, Tatsuo Akechi
Jpn J Clin Oncol. 2017 Mar; 47(3): 213–220. Published online 2016 Dec 21. doi: 10.1093/jjco/hyw189
PMCID:
PMC5444337
10.
11.
Hidehito Horinouchi
Jpn J Clin Oncol. 2016 Dec; 46(12): 1174–1178. Published online 2016 Dec 8. doi: 10.1093/jjco/hyw131
PMCID:
PMC5144660
12.
Yoshihiko Tomita, Satoshi Fukasawa, Mototsugu Oya, Hirotsugu Uemura, Nobuo Shinohara, Tomonori Habuchi, Brian I. Rini, Ying Chen, Angel H. Bair, Seiichiro Ozono, Seiji Naito, Hideyuki Akaza
Jpn J Clin Oncol. 2016 Nov; 46(11): 1031–1041. Published online 2016 Oct 24. doi: 10.1093/jjco/hyw103
PMCID:
PMC5091032
13.
Megumi Hori, Hirokazu Tanaka, Kenji Wakai, Shizuka Sasazuki, Kota Katanoda
Jpn J Clin Oncol. 2016 Oct; 46(10): 942–951. Published online 2016 Oct 11. doi: 10.1093/jjco/hyw091
PMCID:
PMC5063005
14.
Junichi Soh, Norihito Okumura, Masao Nakata, Hiroshige Nakamura, Minoru Fukuda, Masafumi Kataoka, Shinsuke Kajiwara, Yoshifumi Sano, Motoi Aoe, Kazuhiko Kataoka, Katsuyuki Hotta, Keitaro Matsuo, Shinichi Toyooka, Hiroshi Date
Jpn J Clin Oncol. 2016 Aug; 46(8): 741–747. Published online 2016 Aug 2. doi: 10.1093/jjco/hyw062
PMCID:
PMC5025397
15.
Hideomi Yamashita, Yuzuru Niibe, Takaya Yamamoto, Kuniaki Katsui, Keiichi Jingu, Susumu Kanazawa, Atsuro Terahara, Keiichi Nakagawa
Jpn J Clin Oncol. 2016 Jul; 46(7): 687–691. Published online 2016 Jul 19. doi: 10.1093/jjco/hyw047
PMCID:
PMC4957009
16.
Daisuke Minami, Nagio Takigawa, Naohiro Oda, Takashi Ninomiya, Toshio Kubo, Kadoaki Ohashi, Akiko Sato, Katsuyuki Hotta, Masahiro Tabata, Mitsumasa Kaji, Mitsune Tanimoto, Katsuyuki Kiura
Jpn J Clin Oncol. 2016 Jun; 46(6): 529–533. Published online 2016 Jun 28. doi: 10.1093/jjco/hyw023
PMCID:
PMC4930148
17.
Akira Inoue, Kazushi Yoshida, Satoshi Morita, Fumio Imamura, Takashi Seto, Isamu Okamoto, Kazuhiko Nakagawa, Nobuyuki Yamamoto, Satoshi Muto, Masahiro Fukuoka
Jpn J Clin Oncol. 2016 May; 46(5): 462–467. Published online 2016 May 19. doi: 10.1093/jjco/hyw014
PMCID:
PMC4874470
18.
Jpn J Clin Oncol. 2016 Apr; 46(4): NP. Published online 2016 Mar 29. doi: 10.1093/jjco/hyw042
PMCID:
PMC4886144
19.
Mariko Niino, Tomohiro Matsuda
Jpn J Clin Oncol. 2016 Apr; 46(4): 394. Published online 2016 Mar 22. doi: 10.1093/jjco/hyw041
PMCID:
PMC4886143
20.
Junki Mizusawa, Chigusa Morizane, Takuji Okusaka, Hiroshi Katayama, Hiroshi Ishii, Haruhiko Fukuda, Junji Furuse
Jpn J Clin Oncol. 2016 Apr; 46(4): 385–388. Published online 2016 Feb 18. doi: 10.1093/jjco/hyv213
PMCID:
PMC4886137

Display Settings:

Format
Items per page
Sort by

Send to:

Choose Destination

Supplemental Content

Find related data

Search details

See more...

Recent activity

Your browsing activity is empty.

Activity recording is turned off.

Turn recording back on

See more...
Support Center