Display Settings:

Format
Items per page
Sort by

Send to:

Choose Destination

Search results

Items: 1 to 20 of 4357

1.
Dina M Tawfik, Laurence Vachot, Adeline Bocquet, Fabienne Venet, Thomas Rimmelé, Guillaume Monneret, Sophie Blein, Jesse L Montgomery, Andrew C Hemmert, Alexandre Pachot, Virginie Moucadel, Javier Yugueros-Marcos, Karen Brengel-Pesce, François Mallet, Julien Textoris
J Infect Dis. 2020 Aug 15; 222(Suppl 2): S84–S95. Published online 2020 Jul 21. doi: 10.1093/infdis/jiaa248
PMCID:
PMC7372218
2.
Swagata Ghosh, Jay Padalia, Renay Ngobeni, Jan Abendroth, Laura Farr, Debbie-Ann Shirley, Thomas Edwards, Shannon Moonah
J Infect Dis. 2020 Apr 1; 221(7): 1185–1193. Published online 2019 Nov 2. doi: 10.1093/infdis/jiz579
PMCID:
PMC7325720
3.
Maria Gruenberg, Natalie E Hofmann, Elma Nate, Stephan Karl, Leanne J Robinson, Kjerstin Lanke, Thomas A Smith, Teun Bousema, Ingrid Felger
J Infect Dis. 2020 Feb 15; 221(4): 598–607. Published online 2019 Aug 22. doi: 10.1093/infdis/jiz420
PMCID:
PMC7325619
4.
J Infect Dis. 2019 Jun 1; 219(11): 1852–1853. Published online 2019 Apr 17. doi: 10.1093/infdis/jiy729
PMCID:
PMC7325327
5.
Maryna C Eichelberger, Arnold S Monto
J Infect Dis. 2019 Apr 15; 219(Suppl 1): S75–S80. Published online 2019 Apr 8. doi: 10.1093/infdis/jiz017
PMCID:
PMC7325326
6.
J Infect Dis. 2019 Oct 15; 220(8): 1392. Published online 2019 Jul 3. doi: 10.1093/infdis/jiz293
PMCID:
PMC7325324
7.
Ming Tong, Yu Jiang, Da Xia, Ying Xiong, Qing Zheng, Fang Chen, Lianhong Zou, Wen Xiao, Yimin Zhu
J Infect Dis. 2020 Jun 25 : jiaa349. Published online 2020 Jun 25. doi: 10.1093/infdis/jiaa349
PMCID:
PMC7337874
8.
Luis Ibáñez-Samaniego, Federico Bighelli, Clara Usón, Celia Caravaca, Carlos Fernández Carrillo, Miriam Romero, Mónica Barreales, Christie Perelló, Antonio Madejón, Aránzazu Caballero Marcos, Agustín Albillos, Inmaculada Fernández, Javier García-Samaniego, José Luis Calleja, Rafael Bañares
J Infect Dis. 2020 Jun 21 : jiaa355. Published online 2020 Jun 21. doi: 10.1093/infdis/jiaa355
PMCID:
PMC7337860
9.
Ding Shi, Wenrui Wu, Qing Wang, Kaijin Xu, Jiaojiao Xie, Jingjing Wu, Longxian Lv, Jifang Sheng, Jing Guo, Kaicen Wang, Daiqiong Fang, Yating Li, Lanjuan Li
J Infect Dis. 2020 Jul 2 : jiaa388. Published online 2020 Jul 2. doi: 10.1093/infdis/jiaa388
PMCID:
PMC7337834
10.
Ravina Kullar, Jasmine R Marcelin, Talia H Swartz, Damani A Piggott, Raul Macias Gil, Trini A Mathew, Tina Tan
J Infect Dis. 2020 Jun 30 : jiaa372. Published online 2020 Jun 30. doi: 10.1093/infdis/jiaa372
PMCID:
PMC7337812
11.
Dong Yang, Hin Chu, Yuxin Hou, Yue Chai, Huiping Shuai, Andrew Chak-Yiu Lee, Xi Zhang, Yixin Wang, Bingjie Hu, Xiner Huang, Terrence Tsz-Tai Yuen, Jian-Piao Cai, Jie Zhou, Shuofeng Yuan, Anna Jinxia Zhang, Jasper Fuk-Woo Chan, Kwok-Yung Yuen
J Infect Dis. 2020 Jun 21 : jiaa356. Published online 2020 Jun 21. doi: 10.1093/infdis/jiaa356
PMCID:
PMC7337793
12.
Jonathan D Windster, Werner J D Ouwendijk, Cornelius E J Sloots, Georges M G M Verjans, Robert M Verdijk
J Infect Dis. 2020 Jul 15; 222(2): 305–308. Published online 2020 Mar 31. doi: 10.1093/infdis/jiaa148
PMCID:
PMC7323496
13.
Haiju Zhang, Hui Li, Aamir Shaikh, Yi Caudle, Baozhen Yao, Deling Yin
J Infect Dis. 2020 Jul 15; 222(2): 339. Published online 2019 Dec 11. doi: 10.1093/infdis/jiz620
PMCID:
PMC7323492
14.
Joshua Nealon, Alain Bouckenooghe, Margarita Cortes, Laurent Coudeville, Carina Frago, Denis Macina, Clarence C Tam
J Infect Dis. 2020 Jul 15; 222(2): 341–342. Published online 2020 May 18. doi: 10.1093/infdis/jiaa172
PMCID:
PMC7323489
15.
Jin Woo Jun, Tae Hoon Shin, Ji Hyung Kim, Sang Phil Shin, Jee Eun Han, Gang Joon Heo, Mahanama De Zoysa, Gee Wook Shin, Ji Young Chai, Se Chang Park
J Infect Dis. 2014 Jul 1; 210(1): 72–78. Published online 2014 Feb 19. doi: 10.1093/infdis/jiu059
PMCID:
PMC7314037
16.
Rajeev Rudraraju, Francesca Mordant, Kanta Subbarao
J Infect Dis. 2019 Apr 15; 219(Suppl 1): S81–S87. Published online 2019 Apr 8. doi: 10.1093/infdis/jiy703
PMCID:
PMC7313962
17.
Linlin Bao, Hong Gao, Wei Deng, Qi Lv, Haisheng Yu, Mingya Liu, Pin Yu, Jiangning Liu, Yajin Qu, Shuran Gong, Kaili Lin, Feifei Qi, Yanfeng Xu, Fengli Li, Chong Xiao, Jing Xue, Zhiqi Song, Zhiguang Xiang, Guanpeng Wang, Shunyi Wang, Xing Liu, Wenjie Zhao, Yunlin Han, Qiang Wei, Chuan Qin
J Infect Dis. 2020 May 23 : jiaa281. Published online 2020 May 23. doi: 10.1093/infdis/jiaa281
PMCID:
PMC7313959
18.
John S Schieffelin
J Infect Dis. 2020 Apr 8 : jiaa167. Published online 2020 Apr 8. doi: 10.1093/infdis/jiaa167
PMCID:
PMC7313951
19.
Manjusha Gaglani, Sarah Spencer, Sarah Ball, Juhee Song, Allison Naleway, Emily Henkle, Sam Bozeman, Sue Reynolds, Wendy Sessions, Kathy Hancock, Mark Thompson
J Infect Dis. 2014 Jun 1; 209(11): 1705–1714. Published online 2013 Dec 19. doi: 10.1093/infdis/jit825
PMCID:
PMC7313942
20.
Emily A Largent, Holly Fernandez Lynch
J Infect Dis. 2020 May 29 : jiaa284. Published online 2020 May 29. doi: 10.1093/infdis/jiaa284
PMCID:
PMC7313938

Display Settings:

Format
Items per page
Sort by

Send to:

Choose Destination

Supplemental Content

Find related data

Search details

See more...

Recent activity

Your browsing activity is empty.

Activity recording is turned off.

Turn recording back on

See more...
Support Center