Display Settings:

Format
Items per page
Sort by

Send to:

Choose Destination

Search results

Items: 1 to 20 of 3787

1.
Yu Ma, Shang Zhang, Chao Bi, Chao Mei, Shang-Chuan Jiang, Xiao-Fang Wang, Zhi John Lu, Da-Peng Zhang
J Exp Bot. 2020 Oct 7; 71(19): 5837–5851. Published online 2020 Sep 24. doi: 10.1093/jxb/eraa315
PMCID:
PMC7541913
2.
Jasmine E Burr-Hersey, Karl Ritz, Glyn A Bengough, Sacha J Mooney
J Exp Bot. 2020 Oct 7; 71(19): 6107–6115. Published online 2020 Jul 15. doi: 10.1093/jxb/eraa323
PMCID:
PMC7541912
3.
J Exp Bot. 2020 Oct 7; 71(19): 6188. Published online 2020 Aug 17. doi: 10.1093/jxb/eraa305
PMCID:
PMC7541910
4.
Nicola M Capstaff, Freddie Morrison, Jitender Cheema, Paul Brett, Lionel Hill, Juan C Muñoz-García, Yaroslav Z Khimyak, Claire Domoney, Anthony J Miller
J Exp Bot. 2020 Sep 19; 71(18): 5689–5704. Published online 2020 Jun 30. doi: 10.1093/jxb/eraa283
PMCID:
PMC7501823
5.
Jingyi Wang, Ruitong Wang, Xinguo Mao, Jialing Zhang, Yanna Liu, Qi Xie, Xiaoyuan Yang, Xiaoping Chang, Chaonan Li, Xueyong Zhang, Ruilian Jing
J Exp Bot. 2020 Sep 19; 71(18): 5377–5388. Published online 2020 Jun 1. doi: 10.1093/jxb/eraa271
PMCID:
PMC7501821
6.
Rosa L López-Marqués, Anton F Nørrevang, Peter Ache, Max Moog, Davide Visintainer, Toni Wendt, Jeppe T Østerberg, Christoph Dockter, Morten E Jørgensen, Andrés Torres Salvador, Rainer Hedrich, Caixia Gao, Sven-Erik Jacobsen, Sergey Shabala, Michael Palmgren
J Exp Bot. 2020 Sep 19; 71(18): 5333–5347. Published online 2020 Jun 18. doi: 10.1093/jxb/eraa285
PMCID:
PMC7501820
7.
An Yang, Qian Li, Lei Chen, Wen-Hao Zhang
J Exp Bot. 2020 Sep 19; 71(18): 5680–5688. Published online 2020 Jun 11. doi: 10.1093/jxb/eraa279
PMCID:
PMC7501819
8.
Jun Chen, Mengjiao Zhu, Ruixiang Liu, Meijing Zhang, Ya Lv, Yishan Liu, Xin Xiao, Jianhua Yuan, Hongwei Cai
J Exp Bot. 2020 Sep 19; 71(18): 5506–5520. Published online 2020 Jun 4. doi: 10.1093/jxb/eraa275
PMCID:
PMC7501818
9.
Ting Yang, Long Qiu, Wanying Huang, Qianyi Xu, Jialing Zou, Qiding Peng, Honghui Lin, Dehui Xi
J Exp Bot. 2020 Sep 19; 71(18): 5656–5668. Published online 2020 Jun 28. doi: 10.1093/jxb/eraa304
PMCID:
PMC7501817
10.
Sebastien Lacube, Loïc Manceau, Claude Welcker, Emilie J Millet, Brigitte Gouesnard, Carine Palaffre, Jean-Marcel Ribaut, Graeme Hammer, Boris Parent, François Tardieu
J Exp Bot. 2020 Sep 19; 71(18): 5577–5588. Published online 2020 Jun 11. doi: 10.1093/jxb/eraa278
PMCID:
PMC7501815
11.
Isidore Diouf, Laurent Derivot, Shai Koussevitzky, Yolande Carretero, Frédérique Bitton, Laurence Moreau, Mathilde Causse
J Exp Bot. 2020 Sep 19; 71(18): 5365–5376. Published online 2020 May 31. doi: 10.1093/jxb/eraa265
PMCID:
PMC7501811
12.
Kathryn Dumschott, Maximilian H-W Schmidt, Harmeet Singh Chawla, Rod Snowdon, Björn Usadel
J Exp Bot. 2020 Sep 19; 71(18): 5313–5322. Published online 2020 May 27. doi: 10.1093/jxb/eraa263
PMCID:
PMC7501810
13.
Gregory A Gambetta, Jose Carlos Herrera, Silvina Dayer, Quishuo Feng, Uri Hochberg, Simone D Castellarin
J Exp Bot. 2020 Sep 19; 71(18): 5717. Published online 2020 Jul 27. doi: 10.1093/jxb/eraa313
PMCID:
PMC7501809
14.
Kumari Billakurthi, Tina B Schreier
J Exp Bot. 2020 Sep 19; 71(18): 5298–5301. Published online 2020 Sep 19. doi: 10.1093/jxb/eraa307
PMCID:
PMC7501807
15.
Johanna Stock, Andrea Bräutigam, Michael Melzer, Gerd Patrick Bienert, Boyke Bunk, Manuela Nagel, Jörg Overmann, E R Joachim Keller, Hans-Peter Mock
J Exp Bot. 2020 Aug 6; 71(16): 4993–5009. Published online 2020 Jul 25. doi: 10.1093/jxb/eraa224
PMCID:
PMC7475261
16.
Feng Zhu, Tao Luo, Chaoyang Liu, Yang Wang, Li Zheng, Xue Xiao, Mingfei Zhang, Hongbin Yang, Wei Yang, Rangwei Xu, Yunliu Zeng, Junli Ye, Juan Xu, Jianguo Xu, Robert M Larkin, Pengwei Wang, Weiwei Wen, Xiuxin Deng, Alisdair R Fernie, Yunjiang Cheng
J Exp Bot. 2020 Jun 22; 71(12): 3613–3625. Published online 2020 May 31. doi: 10.1093/jxb/eraa118
PMCID:
PMC7475259
17.
Huixia Jia, Guangjian Liu, Jianbo Li, Jin Zhang, Pei Sun, Shutang Zhao, Xun Zhou, Mengzhu Lu, Jianjun Hu
J Exp Bot. 2020 Jul 6; 71(14): 4308–4320. Published online 2020 Apr 3. doi: 10.1093/jxb/eraa172
PMCID:
PMC7475257
18.
Jun Lu, Jingjing Sun, Anqi Jiang, Mengjuan Bai, Chunguo Fan, Jinyi Liu, Guogui Ning, Changquan Wang
J Exp Bot. 2020 Jul 6; 71(14): 4057–4068. Published online 2020 Mar 28. doi: 10.1093/jxb/eraa161
PMCID:
PMC7475255
19.
Qi-Jun Ma, Mei-Hong Sun, Jing Lu, Da-Gang Hu, Hui Kang, Chun-Xiang You, Yu-Jin Hao
J Exp Bot. 2020 Jun 22; 71(12): 3437–3449. Published online 2020 Mar 9. doi: 10.1093/jxb/eraa121
PMCID:
PMC7475249
20.
Yunqiang Yang, Zhili Zhou, Yan Li, Yanqiu Lv, Danni Yang, Shihai Yang, Jianshuang Wu, Xiong Li, Zhijia Gu, Xudong Sun, Yongping Yang
J Exp Bot. 2020 Jul 6; 71(14): 4159–4170. Published online 2020 Apr 20. doi: 10.1093/jxb/eraa194
PMCID:
PMC7475244

Display Settings:

Format
Items per page
Sort by

Send to:

Choose Destination

Supplemental Content

Find related data

Search details

See more...

Recent activity

Your browsing activity is empty.

Activity recording is turned off.

Turn recording back on

See more...
Support Center